Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/13/44

Bruselj, 27. maj 2013

Pravočasne naložbe v delovna mesta in vključevanje: plenarno zasedanje OR o strukturnih skladih in zaposlovanju mladih

  • Predsednik OR Valcárcel in komisar Hahn bosta vodila razpravo o izvajanju kohezijske politike EU v prihodnosti

  • Na dnevnem redu vloga ustvarjalnih sektorjev pri ustvarjanju novih delovnih mest in postopno odpravljanje mlečnih kvot

  • Konferenca o strategiji Evropa 2020 29. maja posvečena revščini in socialni izključenosti

Predsedniku OR Ramonu Luisu Valcárcelu Sisu se bo na plenarnem zasedanju Odbora regij 30. maja pri oceni sedanjega stanja pogajanj glede kohezijskega svežnja za obdobje 2014—2020 pridružil evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn . Enodnevni dogodek bo priložnost za razmislek o tem, kaj je mogoče storiti, da bi se programi, financirani v okviru kohezijske politike EU, začeli hitro in pravočasno. Predstavili bodo tudi izsledke raziskave OR o napredku, ki so ga posamezne države članice dosegle pri oblikovanju operativnih programov.

Zagotavljanje rasti in delovnih mest bo ena glavnih tem razprave članov OR na plenarni razpravi, kjer bo na glasovanju tudi mnenje o svežnju o zaposlovanju mladih (poročevalec Enrico Rossi (IT/PES), predsednik dežele Toskane).

Glavne teme za razpravo:

Kulturni in ustvarjalni sektorji za rast in delovna mesta

Naložbe v kulturni sektor je OR uvrstil med svoje politične prednostne naloge, saj v njih vidi gonilo gospodarske rasti in zaposlovanja ter prispevek k družbeni blaginji in socialnemu vključevanju. Ker so kulturni trgi močno odvisni od javnih izdatkov, OR meni, da jih v javnih politikah po možnosti ne bi smeli obravnavati kot lahke tarče finančnih rezov. O vprašanju bodo razpravljali ob predstavitvi osnutka mnenja Antona Romboutsa (NL/EPP), župana mesta Hertogenbosch, o strategiji Evropske komisije za rast in delovna mesta v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Postopno odpravljanje mlečnih kvot

Cilj sistema mlečnih kvot, ki je začel veljati leta 1984, je bil rešiti problem prekomerne pridelave. Vendar pa naj bi po spremembah na trgu kvote odpravili leta 2015. René Souchon (FR/PES), predsednik regionalnega sveta Auvergne, bo predstavil osnutek mnenja o drugem poročilu Evropske komisije o razvoju razmer na trgu in posledičnih pogojih za nemoteno postopno odpravljanje sistema mlečnih kvot. Souchon meni, da ni bilo posvečene dovolj pozornosti teritorialnemu in regionalnemu vplivu predlogov. Pod vprašaj postavlja zavzemanje Komisije za popolno odpravo mlečnih kvot in liberalizacijo trga mleka ter poziva k nadaljnjim analizam posledic za evropske regije.

Konferenca o strategiji Evropa 2020: boj proti revščini in socialni izključenosti (29. maja v Bruslju)

Dan pred plenarnim zasedanjem 29. maja bo OR pripravil konferenco Boj proti revščini in socialni izključenosti: kakšna vloga za regije in mesta? To bo četrti v nizu sedmih dogodkov, posvečenih vodilnim pobudam strategije Evropa 2020. Razpravljali bodo o političnih pristopih in dobrih praksah ter se dotaknili naukov, ki jih daje uspešno čeznacionalno sodelovanje. Med govorniki bodo predsednik OR Valcárcel, prva podpredsednica OR Mercedes Bresso, članica Evropskega parlamenta in predsednica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve Pervenche Berès, ter predsednica socialne platforme Heather Roy.

101. plenarno zasedanje Odbora regij bo v četrtek, 30. maja, od 14.30 do 21.00 v Evropskem parlamentu v Bruslju. Razprava bo prenašana v živo prek interneta: www.cor.europa.eu.

Več informacij:

Pridružite se razpravi: #EU2020 / #CoRplenary

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu

Spremljajte nas na Twitterju: @EU_CoR

Za več informacij so na voljo naši tiskovni predstavniki:

Pierluigi Boda

tel.: +32 0 2 282 2461

mob. tel.: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

tel: +32 (0)2 282 2535

mob. tel.: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

tel: +32 (0)2 282 2499

mob. tel.: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Prejšnja sporočila za javnost


Side Bar