Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/13/44

Bruxelles, 27 mai 2013

Să investim la timp în crearea de locuri de muncă şi în incluziunea socială: sesiunea plenară a CoR se va concentra pe fondurile structurale ale UE şi pe ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor

  • Preşedintele CoR, dl Valcárcel, şi comisarul Hahn vor conduce dezbaterea privind viitoarea punere în aplicare a politicii de coeziune a UE

  • Pe ordinea de zi figurează rolul sectoarelor creative în crearea de locuri de muncă şi în eliminarea treptată a cotelor de lapte în UE

  • La 29 mai va avea loc Conferinţa privind sărăcia şi excluziunea socială, din cadrul seriei de evenimente dedicate Strategiei Europa 2020

În cursul sesiunii plenare a Comitetului Regiunilor din 30 mai, preşedintele CoR, dl Ramon Luis Valcárcel Siso, va trece în revistă, împreună cu comisarul european pentru politica regională, Johannes Hahn, stadiul actual al negocierilor privind pachetul de coeziune al UE pentru perioada 2014-2020. Evenimentul, programat să se desfăşoare pe durata unei zile, va reprezenta o ocazie de a examina măsurile care se pot întreprinde astfel încât programele finanţate prin intermediul politicii de coeziune a UE să fie lansate prompt şi la timp. Se va prezenta, de asemenea, rezultatul unei anchete CoR care evaluează progresele realizate în fiecare stat membru în elaborarea programelor operaţionale.

Dezbaterile sesiunii plenare vor fi dominate de tema asigurării creşterii economice şi a locurilor de muncă, membrii CoR urmând să voteze şi un aviz pe tema Pachetului privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor [raportor: Enrico Rossi (IT-PSE), preşedintele regiunii Toscana].

Se vor dezbate următoarele teme principale:

Sectoarele culturale şi creative pentru creştere economică şi crearea de locuri de muncă

Investiţiile în sectorul cultural au fost înscrise printre priorităţile politice ale CoR, fiind considerate un motor al creşterii economice şi creării de locuri de muncă, ce contribuie totodată la bunăstarea şi incluziunea socială. Deoarece pieţele culturale depind în mod vital de finanţările publice, CoR este de părere că, în măsura posibilului, politicile publice nu ar trebui să facă din acestea ţintele preferate ale reducerilor bugetare. Pentru a dezbate această chestiune, se va prezenta un proiect de aviz, elaborat de dl Anton Rombouts (NL-PPE), primarul oraşului 's-Hertogenbosch, cu privire la Strategia Comisiei Europene de promovare a sectoarelor culturale şi creative pentru creştere economică şi crearea de locuri de muncă.

Eliminarea treptată a cotelor de lapte ale UE

Sistemul de cote de lapte al UE, intrat în vigoare în 1984, a vizat soluţionarea problemei supraproducţiei. Cu toate acestea, din cauza schimbărilor intervenite pe piaţă, se preconizează abolirea cotelor în 2015. Dl René Souchon (FR-PSE), preşedintele regiunii Auvergne, va prezenta spre adoptare un proiect de aviz, care trece în revistă al doilea Raport al Comisiei Europene privind evoluţia situaţiei pieţei şi care defineşte anumite condiţii în vederea unei eliminări fără probleme a sistemului cotelor de lapte. Dl Souchon susţine că nu s-a acordat suficientă atenţie impactului teritorial şi regional al propunerilor. El pune sub semnul întrebării pledoaria Comisiei în favoarea abolirii totale a cotelor de lapte şi a liberalizării pieţei laptelui şi solicită realizarea unei analize suplimentare privind consecinţele asupra regiunilor Europei.

Conferinţa din seria Europa 2020 – „Combaterea sărăciei şi excluziunii sociale” (29 mai, Bruxelles).

Cu o zi înaintea sesiunii plenare din 29 mai, CoR va organiza şi o conferinţă pe tema „Combaterea sărăciei şi excluziunii sociale: care este rolul regiunilor şi oraşelor?”.Evenimentul va fi cel de-al patrulea dintr-o serie de şapte, care abordează iniţiativele emblematice ale Strategiei Europa 2020. Se vor dezbate abordările şi bunele practici din cadrul politicilor locale, precum şi învăţămintele trase din cooperarea transnaţională de succes. Printre vorbitori se vor număra dl Valcárcel, preşedintele CoR, dna Mercedes Bresso, vicepreşedinta CoR, dna Pervenche Berès, membră a Parlamentului European şi preşedintă a Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale a PE, precum şi dna Heather Roy, preşedinta Platformei sociale.

Cea de-a 101-a sesiune plenară a Comitetului Regiunilor se va desfăşura joi, 30 mai, între orele 14:30 şi 21:00, la sediul Parlamentului European din Bruxelles. Sesiunea plenară va fi transmisă, în totalitate, în direct, la adresa www.cor.europa.eu.

Informaţii suplimentare:

Participaţi la dezbatere: #EU2020 / #Sesiunea plenară a CoR

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Vizitaţi site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriţi-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi persoanele următoare:

Pierluigi Boda

Tel: +32 (0)2 282 2461

Mobile: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel: +32 (0)2 282 2535

Mobile: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel: +32 (0)2 282 2499

Mobile: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Comunicatele de presă anterioare


Side Bar