Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT FI EL PL

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali

COR/13/30

Bruxelles, 15/4/2013

Trebuie alocat încă 1 miliard EUR din fondurile UE pentru sprijinirea celor mai defavorizate persoane

Orașele și regiunile Europei au afirmat că nivelul investițiilor pentru un nou fond destinat sprijinirii celor mai defavorizați cetățeni este insuficient. Comisia Europeană a propus delimitarea unei sume de 2,5 miliarde EUR din bugetul total pentru coeziune al UE în scopul acordării de asistență financiară celor mai defavorizate persoane din Europa. Însă Comitetul Regiunilor susține că, având în vedere impactul crizei, care a dus la creșterea tot mai mare a numărului persoanelor expuse la riscul sărăciei, este nevoie de încă 1 miliard EUR. CoR a subliniat totodată că punerea în aplicare a unor mecanisme de atenuare a sărăciei necesită implicarea autorităților statelor membre și a celor regionale, astfel încât UE ar trebui să cofinanțeze aceste mecanisme, investind până la 85%.

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, înființat de Comisia Europeană, este menit să contribuie la realizarea obiectivului UE de reducere până în 2020 cu cel puțin 20 de milioane a persoanelor care se confruntă cu sărăcia, cu excluziunea socială sau cu riscul acestora. Fondul este succesorul actualului program de ajutor alimentar al UE, care pune la dispoziție surplusurile agricole sub formă de ajutor alimentar, însă include în domeniul său de aplicare și alte bunuri esențiale, precum îmbrăcămintea. Noul fond a constituit subiectul avizului lui Ossi Martikainen (FI-ALDE), președintele Consiliului local Lapinlahti, adoptat în unanimitate în cea de-a 100-a sesiune plenară a CoR din 11 aprilie. Acesta a salutat propunerile Comisiei, care recunosc rolul autorităților locale și regionale în ceea ce privește distribuirea ajutorului către cele mai defavorizate persoane, lucru care va contribui totodată la reducerea sarcinilor administrative inutile.

Ossi Martikainen a subliniat importanța ajungerii rapide la un acord, afirmând: „Noul fond reprezintă o chestiune urgentă și importantă în Europa, mai ales având în vedere criza economică, șomajul și riscul unei inegalități regionale tot mai mari. Cu ajutorul noului fond, UE ar putea furniza mijloace tuturor actorilor de la nivel local și regional pentru a face față privării de hrană, lipsei de locuință și sărăciei infantile. Organizațiile de voluntariat din întreaga Europă depun eforturi extrem de valoroase, iar experiența și resursele lor în domeniul furnizării de ajutor persoanelor care au nevoie de el sunt decisive. Sper ca Parlamentul European și Consiliul să ia curând deciziile care se impun, pentru a se evita orice întârziere suplimentară în punerea în practică a fondului”.

În ceea ce privește evaluarea programului alimentar anterior, în care se arăta că suma necesară anual este de 680 de milioane EUR, avizul arată că planurile de a se reduce nivelul finanțării sunt lipsite de viziune. Martikainen afirmă că reducerea este „pur și simplu inacceptabilă în condițiile în care peste 100 de milioane de oameni se află în pericol de a cădea sub pragul de sărăcie și de a fi excluși din societate”, solicitând alocarea a încă 1 miliard EUR din bugetul UE. Orașele și regiunile UE susțin, de asemenea, că, pentru a se utiliza resursele în modul cel mai eficient, este esențial ca protecția celor mai defavorizate persoane din Europa să aibă loc printr-o abordare coordonată, implicând statele membre și autoritățile regionale. Prin urmare, CoR respinge propunerea Comisiei de a le permite statelor membre să participe pe bază voluntară la sisteme de cofinanțare bazate pe acest fond, arătând că această opțiune ar putea bloca accesul autorităților locale și regionale la investiții de care au o nevoie vitală. CoR propune, în schimb, ca UE să ofere numai până la 85% din fonduri, restul urmând să fie alocat de guvernele naționale.

Informații suplimentare

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Vizitați site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana următoare:

David French

Tel. +32 2 282 24 99

David.french@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar