Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT FI PL RO

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/13/30

Βρυξέλλες, 15/04/2013

Ένα δισ. ευρώ επιπλέον από τα ενωσιακά κονδύλια για τους απόρους

Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ υποστηρίζουν ότι οι επενδύσεις υπέρ του νέου Ταμείου Βοήθειας προς του Απόρους δεν επαρκούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τη δέσμευση 2,5 δισ. ευρώ από τον συνολικό προϋπολογισμό του Ταμείου Συνοχής για την αρωγή των απόρων της Ευρώπης. Ωστόσο, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) αντιτάσσει ότι το μέγεθος της κρίσης, εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας, καθιστά απαραίτητη τη διάθεση ενός ακόμα δισ. ευρώ. Επίσης, η ΕτΠ υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων μετριασμού της φτώχειας προϋποθέτει τη συμμετοχή τόσο των κρατών μελών όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε η συγχρηματοδότηση της ΕΕ να μην υπερβαίνει σε ποσοστό το 85%.

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας προς τους απόρους συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ως αποστολή να συμβάλει στην εκπλήρωση του στόχου της ΕΕ να περιοριστεί έως το έτος 2020 ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται αντιμέτωπα με το φάσμα της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού τουλάχιστον στα 20 εκατομμύρια. Το νέο αυτό ταμείο αποτελεί τον διάδοχο του σημερινού προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας της ΕΕ, μέσω του οποίου το πλεόνασμα της αγροτικής παραγωγής διατίθετο ως επισιτιστική βοήθεια, αλλά περιλαμβάνει και νέες παροχές όπως τα είδη ένδυσης. Στο ταμείο αυτό επικεντρώνεται η γνωμοδότηση που εκπόνησε ο κ. Ossi Martikainen (FI/ALDE), πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Lapinlahti, η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα κατά την 100ή σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 11 Απριλίου. Στο εν λόγω έγγραφο ο κ. Martikainen επιδοκιμάζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναγνωρίζει τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διανομή αυτής της βοήθειας στους πλέον απόρους, μεταξύ άλλων, και για λόγους καλύτερης διαχείρισης.

Ο κ. Martikainen τονίζει επίσης την αναγκαιότητα ταχείας επίτευξης συμφωνίας και σημειώνει τα εξής: «Το νέο ταμείο είναι ένα φλέγον όσο και σημαντικό ζήτημα για την Ευρώπη, ιδίως αν αναλογιστούμε την έκταση της κρίσης, της ανεργίας και το μέγεθος του κινδύνου εμβάθυνσης του χάσματος μεταξύ των περιφερειών. Με τη βοήθεια του νέου ταμείου η ΕΕ μπορεί να παράσχει τα μέσα σε όλους τους παράγοντες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της εξασφάλισης τροφής, στέγης, καθώς και της παιδικής φτώχειας. Εθελοντικές οργανώσεις απ’ όλη την Ευρώπη επιτελούν εξαιρετικά πολύτιμο έργο και η πείρα καθώς και η δυνατότητά τους να συντρέχουν τους απόρους είναι στοιχεία διόλου αμελητέα. Ευελπιστώ ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβουν σύντομα μια απόφαση, έτσι ώστε να υλοποιηθεί η αποστολή του ταμείου χωρίς άλλες καθυστερήσεις».

Όσον αφορά δε την αξιολόγηση των προηγούμενων επισιτιστικών προγραμμάτων, από την οποία προέκυψε ότι απαιτείται ετήσιο κονδύλι της τάξης των 680 εκ. ευρώ, στη γνωμοδότηση υποστηρίζεται ότι τα σχέδια περιορισμού της χρηματοδότησης ήταν μάλλον κοντόφθαλμα. Ο κ. Martikainen διατυπώνει το αίτημα να διατεθεί ένα δισ. ευρώ επιπλέον από τον ενωσιακό προϋπολογισμό και επισημαίνει ότι οι σχετικές περικοπές είναι «απλώς απαράδεκτες τη στιγμή που περισσότερα από 100 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού». Συν τοις άλλοις, οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ υποστηρίζουν ότι προκειμένου για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, είναι απαραίτητο να συντονιστούν οι προσπάθειες για την προστασία των πλέον απόρων πολιτών της ΕΕ με τη συμμετοχή των κρατών μελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Συνεπώς, η ΕτΠ απορρίπτει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφήνει στη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους μέλους τη συμμετοχή στη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων που υπάγονται στο νέο ταμείο καθότι έτσι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πάψουν να έχουν πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας επενδύσεις. Αντ’ αυτού, η ΕτΠ σημειώνει ότι η ΕΕ πρέπει να μην καλύπτει περισσότερο από το 85% των κονδυλίων και το υπόλοιπο να παρέχεται από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: @EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

David French

Tηλ. +32 2 282 24 99

David.french@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου


Side Bar