Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/13/29

Bruselj, 12. 4. 2013

OR z Martinom Schulzem o vprašanjih glede proračuna 2014–2020:
"Dogovor je treba doseči pred poletjem"

Na 100. plenarnem zasedanju Odbora regij (OR) je predsednik Odbora Ramón Luis Valcárcel predsednika Evropskega parlamenta Martina Schulza seznanil s prednostnimi področji za evropska mesta in regije. Valcárcel je glede na trenutno politično stanje dejal: "Če želimo zagotoviti ustrezno načrtovanje regionalnih in lokalnih naložb v prihodnjih letih, je treba dogovor o proračunu EU (večletnem finančnem okviru) doseči pred poletjem." OR je prav tako izrazil številne pomisleke v zvezi s stališči nekaterih poslancev Evropskega parlamenta, namreč da je kohezijska politika zastarela. "Kohezijska politika je najmočnejši instrument, ki ga imamo na voljo za razširjanje inovacij, spodbujanje energetske učinkovitosti ter boj proti brezposelnosti mladih in revščini. Za mnoge od nas je eno od redkih preostalih orodij za oblikovanje prihodnosti naših skupnosti," je poudaril Valcárcel.

Predsednik Schulz je znova izpostavil, kako pomembno bo Evropski uniji zagotoviti zadostna finančna sredstva za naslednjih sedem let, ter opozoril, da je skrajni čas, da se spopademo z nevarnostjo naraščajočega strukturnega primanjkljaja EU: "Če se ne bomo lotili reševanja sedanjega primanjkljaja, bo morala Komisija predlagati enako zmanjšanje proračuna – med 11 in 16 milijard EUR – kar bi imelo resne posledice za naše regije in mesta. Razlika med obveznostmi in plačili, ki jo je predlagal Evropski svet, bi v nekaj letih vodila v politiko primanjkljaja, kar je za Evropski parlament nesprejemljivo," je še dodal predsednik Schulz. Hkrati je izrazil prepričanje, da bo z Evropskim svetom mogoče doseči dober dogovor o večletnem finančnem okviru. Predsednik skupine EPP v Odboru regij, Michael Schneider (DE/EPP), je odvrnil, da Odbor ceni ta premišljeni optimizem, a je hkrati poudaril, da je treba kljub temu, da so regionalne in lokalne oblasti že začele s prizadevanji za začetek svojih naložbenih programov v obdobju 2014–2020, doseči pravočasen dogovor o večletnem finančnem okviru.

Udeleženci plenarnega zasedanja so tudi poudarili, da se vlogi Odbora regij in Evropskega parlamenta dopolnjujeta. "OR brez Evropskega parlamenta ne bi mogel zagotoviti takega vpliva in prepoznavnosti regij in mest v javni razpravi in zakonodajnem procesu EU. Obenem pa bi bila brez našega sodelovanja Bruselj in Strasbourg še bolj oddaljena od državljanov," je poudaril predsednik OR in dodal, da bodo volitve leta 2014 ključnega pomena. Prva podpredsednica OR, Mercedes Bresso, je pozvala k skupnim prizadevanjem za premagovanje evroskeptičnih gibanj na naslednjih evropskih volitvah in opozorila na pravočasno izvajanje politik za rast: "Vsi vemo, da je finančna konsolidacija naša dolžnost do prihodnjih generacij, vendar pa se moramo zavedati, da bo prevladal populizem, če mladim ne bomo omogočili priložnosti za zaposlitev." Schulz je v zvezi z vse večjo nastrojenostjo proti EU poudaril, da je ideal EU ogrožen, zato je treba ljudi prepričati, da je vanj še vredno verjeti. OR je pozval, naj k temu kar najbolj prispeva in pomaga EU z osvežitvijo njenih temeljnih vrednot in pojasnjevanjem, da Evropi ni treba narediti prav vsega. Dodal je tudi: "Ko bodo stvari lahko bolje narejene na lokalni in regionalni ravni, jih bo treba tja vrniti."

Predsednik skupine PES v Odboru regij, Karl-Heinz Lambertz (BE/PES), se je zavzel za to, da se z zavezujočim socialnim paktom ustvari nov zagon za doseganje socialnih ciljev strategije Evropa 2020. V zvezi s proračunom EU je pozval k rešitvi sistemskih vprašanj: "Ne moremo si privoščiti, da leto za letom zadržujemo naložbe EU in čakamo do zadnjega trenutka na ugodno kupčijo," je dejal ministrski predsednik nemško govoreče skupnosti v Belgiji. Paul O'Donoghue (IE/ALDE) je v imenu skupine ALDE poudaril: "Evropski državljani zahtevajo omilitev varčevalnih ukrepov, naloga OR in Evropskega parlamenta pa je kritično premeriti odločitve drugih institucij, ki niso v interesu državljanov." Po mnenju Una Silberga (EE/EA), predsednika skupine EA v OR, bi morala biti Evropski parlament in Odbor regij vezni člen med odločitvami na ravni EU in navadnimi državljani.

Zasedanje je bilo tudi priložnost za predstavitev ustanavljanja skupine evropskih konzervativcev in reformistov v OR, za katero se zavzema Gordon Keymer (UK), član okrajnega sveta Tandridge.

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu

Spremljajte nas na Twitterju: @EU_CoR

Za več informacij je na voljo:

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Mobilni tel. +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Prejšnja sporočila za javnost


Side Bar