Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali

COR/13/29

Bruxelles, 12.4.2013

CoR împărtășește îngrijorarea lui Martin Schulz în privința
bugetului 2014-2020: „Este necesar un acord înainte de vară”

În cadrul celei de-a 100-a sesiuni plenare a Comitetului Regiunilor (CoR), președintele Ramón Luis Valcárcel Siso a prezentat președintelui Parlamentului European, Martin Schulzor, prioritățile orașelor și regiunilor europene. Dl Valcárcel a afirmat că, în actualul context politic, „pentru a asigura planificarea adecvată a investițiilor locale și regionale pentru următorii ani, este necesar un acord privind bugetul UE (cadrul financiar multianual - CFM) înainte de vară”. Totodată, CoR și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la opinia exprimată de unii membri ai Parlamentului European, care au sugerat că politica de coeziune este de domeniul trecutului. „Coeziunea este cel mai puternic instrument pe care îl avem la dispoziție pentru a difuza inovația, pentru a promova eficiența energetică, pentru a combate șomajul și sărăcia în rândul tinerilor. Pentru mulți dintre noi, este unul dintre puținele instrumente rămase pentru a proiecta viitorul comunităților noastre”, a subliniat dl Valcárcel.

Președintele Schulz a subliniat încă o dată cât este de important ca Uniunea Europeană să dispună de mijloace financiare adecvate în următorii șapte ani, precum și necesitatea imediată de a preveni riscul unui deficit structural în creștere în UE: „Dacă nu rezolvăm problema deficitului actual, Comisia va fi nevoită să recomande reduceri bugetare echivalente, de 11 până la 16 miliarde EUR, ceea ce va avea consecințe grele asupra regiunilor și orașelor. În următorii ani, disparitățile dintre angajamentele și plățile propuse de Consiliul European vor duce la o politică de deficit, ceea ce este de neacceptat pentru Parlament” a afirmat președintele Schulz. De asemenea, el și-a exprimat încrederea în șansele de a se ajunge la un acord satisfăcător cu Consiliul European asupra CFM. „Apreciem acest optimism rezervat”, a răspuns președintele Grupului PPE din cadrul Comitetului Regiunilor, Michael Schneider (DE-PPE), subliniind totodată că, în ciuda faptului că autoritățile locale și regionale s-au mobilizat pentru a a-și lansa programele de investiții pentru perioada 2014-2020, este indispensabil să se ajungă în timp util la un compromis privind CFM.

S-a subliniat faptul că Parlamentul European și Comitetul Regiunilor îndeplinesc roluri complementare. „Fără Parlament, CoR nu ar reuși să facă auzită cu atâta forță vocea regiunilor și orașelor în dezbaterile publice din UE și în cadrul procesului legislativ. Totodată, fără contribuția noastră, Bruxelles și Strasbourg ar fi și mai departe de cetățeni” a subliniat președintele CoR, adăugând că alegerile din 2014 vor fi un moment crucial. Prim-vicepreședinta CoR, Mercedes Bresso, a făcut apel la eforturi comune pentru a împiedica victoria mișcării euroscepticilor la următoarele alegeri europene și a solicitat punerea în aplicare în timp util a unor politici orientate spre creștere: „Consolidarea financiară, știm cu toții, este o datorie față de generațiile viitoare, dar trebuie să recunoaștem totodată că, dacă nu le oferim tinerilor șansa de a găsi un loc de muncă, populismul are toate șansele să câștige teren”. Comentând accentuarea unei stări de spirit împotriva UE, dl Schulz a subliniat că „idealurile UE sunt astăzi în pericol și trebuie să-i convingem pe cetățeni că merită să creadă în ele mai departe”. El a solicitat CoR să își aducă întreaga contribuție „la salvarea UE, redeșteptând valorilor sale fundamentale și explicând cetățenilor că UE nu trebuie să se ocupe de absolut tot. Când lucrurile pot fi făcute mai bine la nivel local și regional, ele trebuie făcute la acest nivel.”

Karl-Heinz Lambertz (BE-PSE), președintele Grupului PSE din cadrul Comitetului Regiunilor, a militat pentru un pact social cu caracter obligatoriu, care să imprime un nou elan realizării obiectivelor sociale ale Strategiei Europa 2020. În ceea ce privește bugetul UE, el a solicitat rezolvarea chestiunilor sistemice: „nu ne putem permite să blocăm în fiecare an investițiile UE pentru a încerca să obținem în ultima clipă acorduri mai ieftine”, a afirmat prim-ministrul comunității germane din Belgia. Paul O'Donoghue (IE-ALDE) a subliniat, în numele Grupului ALDE al CoR, că „cetățenii europeni cer frânarea măsurilor de austeritate, iar datoria atât a CoR, cât și a Parlamentului European este de a se opune deciziilor celorlalte instituții atunci când ele contravin intereselor cetățenilor UE”. Pentru Uno Silberg (EE-AE), președintele Grupului AE al CoR, „Parlamentul European și Comitetul Regiunilor ar trebui să reprezinte puntea necesară dintre deciziile adoptate la nivelul UE și cetățeni”.

În aceeași dezbatere s-a menționat și înființarea, în cadrul CoR, a Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, promovat de Gordon Keymer, membru al Consiliului districtului Tandridge (UK).

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Vizitați site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana următoare:

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

GSM +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar