Navigation path

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

COR/13/29

Briselē, 2013. gada 12. Aprīlī

RK uztic Martinam Šulcam savas bažas par 2014.–2020. gada budžetu:
“Vienošanās jāpanāk līdz vasarai”

Reģionu komitejas (RK) 100. plenārsesijā tās priekšsēdētājs Ramons Luiss Valkarsels (Ramon Luis Valcárcel) iepazīstināja Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Martinu Šulcu (Martin Schulz) ar Eiropas pilsētu un reģionu prioritātēm. Valkarsela kungs paziņoja, ka pašreizējā politiskajā situācijā ir svarīgi vienošanos par ES budžetu (daudzgadu finanšu shēmu) panākt līdz vasarai, lai nodrošinātu reģionālo un vietējo ieguldījumu pienācīgu plānošanu turpmākajiem gadiem. RK pauda arī nopietnas bažas par dažu Eiropas Parlamenta deputātu nostāju, proti, ka kohēzijas politika pieder pagātnei. “Kohēzija ir visietekmīgākais pieejamais instruments inovācijas izplatīšanai, energoefektivitātes veicināšanai un jauniešu bezdarba un nabadzības apkarošanai. Daudziem no mums tas ir viens no retajiem atlikušajiem instrumentiem, ar ko veidot mūsu kopienu nākotni,” uzsvēra Valkarsels.

EP priekšsēdētājs Šulcs atgādināja, cik svarīgi ir nākamajos septiņos gados nodrošināt Eiropas Savienībai pienācīgus finanšu līdzekļus, kā arī norādīja, ka steidzami jāpievēršas ES augošā strukturālā deficīta riskam: “Ja mēs neatrisināsim pašreizējā deficīta problēmu, Komisijai būs jāiesaka attiecīgs budžeta samazinājums 11 līdz 16 miljardu EUR apjomā, kas nopietni ietekmētu mūsu reģionus un pilsētas. Nākamajos gados neatbilstība starp saistībām un Eiropadomes ierosinātajiem maksājumiem novedīs pie deficīta politikas, kas Parlamentam ir nepieņemama,” sacīja M. Šulcs. Vienlaikus viņš izteica pārliecību par iespēju panākt veiksmīgu vienošanos ar Eiropadomi par daudzgadu finanšu shēmu. “Mēs augstu vērtējam šo piesardzīgo optimismu,” atbildēja Reģionu komitejas PPE grupas priekšsēdētājs Mihaels Šnaiders (Michael Schneider ) (DE/PPE) un uzsvēra, ka, lai arī reģionālās un vietējās pašvaldības jau ir sākušas darbu pie ieguldījumu programmām 2014.–2020. gadam, ir vajadzīgs savlaicīgs kompromiss par daudzgadu finanšu shēmu.

Tika uzsvērta Eiropas Parlamenta un RK lomu savstarpējā papildināmība. “Bez Parlamenta Reģionu komiteja nevarētu tik skaļi paust reģionu un pilsētu viedokli ES publiskajās diskusijās un likumdošanas procesā. Savukārt bez mūsu sadarbības Brisele un Strasbūra būtu vēl tālāk no iedzīvotājiem,” uzsvēra RK priekšsēdētājs, piebilstot, ka izšķirīgs notikums būs 2014. gada vēlēšanas. RK priekšsēdētāja pirmā vietniece Mersedesa Breso (Mercedes Bresso) aicināja pielikt kopīgas pūles, lai nākamajās EP vēlēšanās nepieļautu eiroskeptisko spēku panākumus, un mudināja laikus īstenot uz izaugsmi vērstu politiku: “Mēs visi zinām, ka finanšu konsolidācija ir mūsu pienākums pret nākamajām paaudzēm, bet mums arī jāatzīst, ka tad, ja nenodrošināsim jauniešiem iespēju atrast darbu, virsroku varētu gūt populisms.” Komentējot pret ES vērsta noskaņojuma rašanos, M. Šulcs uzsvēra, ka “ES ideja šobrīd ir apdraudēta, un mums cilvēki ir jāpārliecina, ka tai joprojām ir vērts ticēt”. Viņš aicināja Reģionu komiteju ieguldīt visus spēkus “ES glābšanā, atdzīvinot tās pamatvērtības un skaidri norādot, ka Eiropai nebūt nav jādara viss. Ja uzdevumus vietējā un reģionālajā līmenī var veikt labāk, tie jānovirza atpakaļ uz šiem līmeņiem”.

Karls-Haincs Lambercs (Karl-Heinz Lambertz) (BE/PSE), Reģionu komitejas PSE grupas priekšsēdētājs, aizstāvēja ideju par jaunu impulsu stratēģijas “Eiropa 2020” sociālo mērķu sasniegšanai, noslēdzot saistošu sociālo paktu. Attiecībā uz ES budžetu Beļģijas vācu kopienas ministru prezidents aicināja sakārtot sistēmiskos jautājumus: “Mēs nevaram atļauties katru gadu paralizēt ES ieguldījumus un turēt tos kā ķīlu, gaidot pēdējā brīža zemo cenu darījumus.” Pols O'Donohjū (Paul O'Donoghue) (IE/ALDE), kurš uzstājās Reģionu komitejas ALDE grupas vārdā, uzsvēra, ka “Eiropas iedzīvotāji aicina ierobežot taupības pasākumus, un gan RK, gan Eiropas Parlamenta pienākums ir apstrīdēt citu iestāžu lēmumus, ja tie ir pretrunā ES iedzīvotāju interesēm”. Reģionu komitejas EA grupas priekšsēdētājs Uno Silbergs (Uno Silberg) (EE/EA) uzskata, ka “Eiropas Parlamentam un Reģionu komitejai vajadzētu uzņemties nepieciešamā tilta funkciju starp ES līmenī pieņemtajiem lēmumiem un iedzīvotājiem”.

Debatēs bija iespēja arī iepazīstināt ar Eiropas Konservatīvo un reformistu grupas izveidi Reģionu komitejā pēc Tandridžas apgabala padomes locekļa Gordona Keimera (Gordon Keymer) (Apvienotā Karaliste) iniciatīvas.

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja (RK) ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļi pārstāv visas 27 ES dalībvalstis, un viņu uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ir ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

Apmeklējiet RK tīmekļa vietni www.cor.europa.eu!

Sekojiet mums sociālajā tīklā Twitter: @EU_CoR!

Sīkāka informācija pieejama, sazinoties ar

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Mobilais tel. +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Iepriekšējie paziņojumi presei


Side Bar