Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja

COR/13/29

Briuselis, 12/04/2013

Regionų komitetas pritaria Martino Schulzo susirūpinimui dėl 2014–2020 m. biudžeto „Susitarti reikia iki vasaros pradžios“

Regionų komiteto 100-ojoje plenarinėje sesijoje Komiteto Pirmininkas Ramónas Luisas Valcárcelis Siso pristatė Europos miestų ir regionų prioritetus Europos Parlamento Pirmininkui Martinui Schulzui. Ramóno Luiso Valcárcelio Siso nuomone, dabartinėje politinėje situacijoje „siekiant užtikrinti tinkamą regionų ir vietos lygmens investicijų planavimą, būtina susitarti dėl ES biudžeto (daugiametės finansinės programos) iki vasaros pradžios“. Be to, Regionų komitetas pareiškė esąs rimtai sunerimęs dėl kai kurių Europos Parlamento narių pareiškimų, esą sanglaudos politika yra praeities dalykas. „Sanglauda yra pati galingiausia priemonė, kuria galima skleisti inovacijas, skatinti energijos vartojimo efektyvumą, kovoti su jaunimo nedarbu ir skurdu. Daugeliui iš mūsų tai yra viena iš nedaugelio likusių priemonių, kuriomis galima formuoti mūsų bendruomenių ateitį, – pabrėžė Ramónas Luisas Valcárcelis Siso.

Europos Parlamento Pirmininkas Martinas Schulzas dar kartą pakartojo, kad svarbu užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos finansavimą artimiausius septynerius metus. Taip pat reikia kuo skubiau spręsti augančio struktūrinio deficito klausimą: „Jeigu nespręsime dabartinio deficito problemos, Komisija turės pateikti rekomendaciją dėl atitinkamų biudžeto karpymų (11–16 mlrd. eurų), o tai darytų didelį poveikį mūsų regionams ir miestams. Ateityje Europos Vadovų Tarybos pasiūlytas skirtumas tarp įsipareigojimų ir mokėjimų lemtų tokią deficito politiką, kuri Europos Parlamentui yra nepriimtina.“ Be to, jis pareiškė esąs tikras, kad yra galimybių pasiekti abiems pusėms priimtiną susitarimą su Europos Vadovų Taryba dėl daugiametės finansinės programos. „Mes labai vertiname jūsų santūrų optimizmą“, – atsakė Regionų komiteto ELP frakcijos pirmininkas Michaelis Schneideris (DE / ELP), kartu pabrėždamas, kad regionų ir vietos valdžios institucijos pradėjo inicijuoti savo investicijų programas 2014–2020 m. laikotarpiui, todėl būtina laiku susitarti dėl daugiametės finansinės programos.

Buvo pabrėžta, kad Europos Parlameno ir Regionų komiteto veikla papildo viena kitą. „Tik su Europos Parlamento pagalba Regionų komitetas gali taip garsiai ištarti regionams ir miestams rūpimus klausimus ES viešosiose diskusijose ir sprendimų priėmimo procese. Be to, jeigu mes nebendradarbiautume, Briuselis ir Strasbūras dar labiau nutoltų nuo piliečių“, – tvirtino Regionų komiteto Pirmininkas pridurdamas, kad labai svarbūs bus 2014 m. vyksiantys rinkimai. Regionų komiteto pirmoji pirmininko pavaduotoja Mercedes Bresso paragino bendromis jėgomis užkirsti kelią euroskeptikų pastangoms laimėti būsimus rinkimus Europos lygiu ir laiku įgyvendinti augimo skatinimo politiką: „Mes visi žinome, kad finansų konsolidavimas yra mūsų pareiga ateinančioms kartoms, tačiau turime pripažinti ir tai, kad nesuteikdami jaunimui galimybių rasti darbą mes leistume pakelti galvą populizmui.“ Matrtinas Schulzas, komentuodamas kylančią ES priešiškų jausmų bangą, pabrėžė, kad „šiuo metu ES idealams gręsia pavojus ir mes turime įtikinti žmones, kad vis dar verta jais tikėti“. Jis paragino Regionų komitetą visapusiškai prisidėti „gelbėjant ES ir atgaivinant pamatines vertybes bei aiškiai pasakyti, nebūtinai viską turi daryti Europa. Yra dalykų, kuriuos geriau daryti vietos ir regionų lygmeniu, ir juos būtina grąžinti į tą lygmenį“.

Regionų komiteto ESP frakcijos pirmininkas Karlas Heinzas Lambertzas (BE / ESP) pasisakė už tai, kad naują postūmį siekiant strategijos „Europa 2020“ socialinių tikslų suteiktų privalomas socialinis paktas. Pasisakydamas dėl ES biudžeto, Belgijos vokiečių bendruomenės vyriausybės ministras pirmininkas paragino spręsti sisteminius klausimus: „Mes negalime sau leisti prabangos kiekvienais metais stabdyti ES investicijas vietos lygmeniu laukiant iki paskutinės minutės, kol bus pasiektas mažiausias sąnaudas garantuojantis susitarimas.“ Kalbėdamas LDAE frakcijos vardu Paulas O'Donoghue (IE / LDAE) pabrėžė, kad „Europos piliečiai prašo pažaboti taupymo priemones, ir Regionų komitetui bei Europos Parlamentui tenka pareiga prieštarauti kitų institucijų sprendimams, kurie neatitinka ES piliečių interesų“. EA frakcijos pirmininko Uno Silberg (EE / EA) manymu, „Europos Parlamentas ir Regionų komitetas turi būti tas tiltas, kuris jungtų ES lygmeniu priimamus sprendimus ir paprastus piliečius “.

Be to, diskusija suteikė progą Tendridžo apskrities tarybos nariui Gordonui Keymeriui (UK) pristatyti naują Regionų komiteto Europos konservatorių ir reformistų frakciją.

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES vietos ir regionų savivaldos atstovų asamblėja. Komiteto, kurį sudaro 344 nariai iš visų 27 ES valstybių narių, misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Apsilankykite Regionų komiteto interneto svetainėje www.cor.europa.eu

Sekite mus Twitter: @EU_CoR

Dėl išsamesnės informacijos teiraukitės:

Pierluigi Boda

tel. +32 2 282 2461

mob. tel. +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Ankstesni pranešimai spaudai


Side Bar