Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése.

COR/13/29

Brüsszel, 2013. 04. 12

Az RB osztja Martin Schulz aggodalmait a 2014–2020-as költségvetéssel kapcsolatban:
„Még a nyár előtt megegyezésre van szükség"

A Régiók Bizottsága (RB) 100. plenáris ülésén Ramón Luis Valcárcel Siso elnök ismertette az Európai Parlament elnökével, Martin Schulz-cal Európa városainak és régióinak prioritásait. Valcárcel elnök szerint a jelenlegi politikai szakaszban „még a nyár előtt egyetértésre kell jutni az EU költségvetésével (többéves pénzügyi keret) kapcsolatban, hogy biztosítható legyen a regionális és helyi beruházások tervezése az elkövetkező évekre". Az RB komoly aggodalmainak is hangot adott azzal a néhány európai parlamenti képviselő által kifejtett nézettel kapcsolatban, mely szerint a kohéziós politika a múltban gyökeredzik. „A kohézió a legerőteljesebb eszköz, amely rendelkezésünkre áll az innováció terjesztésére, az energiahatékonyság előmozdítására, illetve a fiatalok munkanélkülisége és a szegénység elleni küzdelemre. Sokunk számára egyike azon kevés eszköznek, amellyel formálhatjuk saját közösségünk jövőjét.”, hangsúlyozta Ramon Luis Valcárcel.

Schulz elnök megismételte annak fontosságát, hogy az Európai Unió rendelkezzen megfelelő pénzügyi eszközökkel a következő hét esztendőre, és kiemelte, hogy minél előbb foglalkozni kell az EU növekvő strukturális deficitjének kockázatával: „Ha nem kezeljük a jelenlegi hiányt, az Európai Bizottságnak azonos mértékű költségvetési megszorításokra kell majd javaslatot tennie, mintegy 11 és 16 milliárd euró közötti összegben, aminek súlyos következményei lennének a régiókra és a városokra nézve. Az elkövetkező években az Európai Tanács vállalásai és kifizetései közötti különbség olyan deficitpolitikához vezethet, amely a Parlament számára elfogadhatatlan”, mondta Schulz elnök. Ugyanakkor hozzátette, bízik abban, hogy van esély a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos megfelelő megegyezésre az Európai Tanáccsal. „Értékeljük ezt az óvatos optimizmust”, válaszolt a Régiók Bizottsága EPP csoportjának az elnöke, Michael Schneider (DE/EPP), és kiemelte, hogy annak ellenére, hogy a regionális és helyi önkormányzatok már megkezdték a 2014–2020-ra szóló beruházási programok elindítását célzó erőfeszítéseket, szükség van a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos, időbeni kompromisszumra.

Kiemelték az Európai Parlament és a Régiók Bizottsága egymást kiegészítő szerepét. „A Parlament nélkül az RB nem lenne képes olyan határozottan hallatni a régiók és a városok hangját az EU nyilvános vitáin és a jogalkotási folyamatban. Ugyanakkor együttműködésünk nélkül Brüsszel és Strasbourg még távolabb lenne a polgároktól.”, mutatott rá az RB elnöke, majd hozzátette, hogy a 2014-es választás döntő fontosságú lesz. Az RB első alelnöke, Mercedes Bresso közös erőfeszítésre szólított fel annak érdekében, hogy a következő választásokon elkerülhessük az euroszkeptikus erők sikerét, és sürgette a növekedésorientált politikák mielőbbi végrehajtását: „Mindannyian tudjuk, hogy a pénzügyi konszolidáció elérése kötelességünk a jövő generációi számára, de azt is látnunk kell, hogy ha nem adunk esélyt a fiataloknak a munkára, a populizmus könnyen teret nyerhet.” Az EU-ellenes érzések fokozódásával kapcsolatban Martin Schulz aláhúzta, hogy „jelenleg az EU mint ideál veszélyben van, és meg kell győznünk az embereket arról, hogy még mindig érdemes hinni benne”. Kérte az RB-t, hogy teljes mértékben járuljon hozzá „az EU megmentéséhez alapító értékeinek újraélesztésével, valamint egyértelművé téve, hogy nem Európának kell mindent megoldania. Ha valami helyi vagy regionális szinten jobban megoldható, akkor le kell vinni azt ezekre a szintekre."

Karl-Heinz Lambertz (BE/PES), a Régiók Bizottsága PES csoportjának elnöke új lendületet sürgetett az Európa 2020 szociális célkitűzéseinek elérésére egy kötelező érvényű szociális paktumon keresztül. Az EU költségvetésével kapcsolatban felszólított a rendszerszintű kérdések megoldására: „nem engedhetjük meg, hogy az uniós beruházások végrehajtását minden évben gátolja az, hogy »last-minute-low-cost« üzletekre várunk”, jelentette ki a Belgiumi Németajkú Közösség miniszterelnöke. Az RB ALDE csoportjának nevében felszólaló Paul O'Donoghue (IE/ALDE) hangsúlyozta, hogy „az európai polgárok kérik a megszorító intézkedések korlátozását, és mind az RB, mind az Európai Parlament feladatai közé tartozik a többi intézmény döntéseinek megkérdőjelezése, amennyiben azok az uniós polgárok érdekei ellen hatnak”. Az RB EA csoportjának elnöke, Uno Silberg (EE/EA) szerint „az Európai Parlamentnek és a Régiók Bizottságának a szükséges híd szerepét kellene betöltenie az uniós szinten meghozott döntések és az egyszerű polgárok között".

A vita lehetőséget teremtett továbbá a Régiók Bizottsága Európai Konzervatívok és Reformerek elnevezésű csoportja bemutatására is, amit Gordon Keymer, Tandridge önkormányzatának képviselője tett meg.

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. A 27 európai uniós tagállamból delegált 344 tagnak az a küldetése, hogy az általuk képviselt regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy ha úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

Látogasson el az RB weboldalára: www.cor.europa.eu

A Twitteren is megtalál bennünket: @EU_CoR

További információkért kérjük, forduljon kollégánkhoz:

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Mobile +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

C Korábbi sajtóközlemények


Side Bar