Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/13/29

Βρυξέλλες, 12/04/2013

Η ΕτΠ μοιράζεται με τον κ. Martin Schulz τις ανησυχίες της σχετικά με τον προϋπολογισμό της περιόδου 2014-2020:
«Χρειαζόμαστε μια συμφωνία πριν από το καλοκαίρι»

Κατά την 100ή σύνοδο ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), ο Πρόεδρος κ. Luis Valcárcel παρουσίασε τις προτεραιότητες των πόλεων και των περιφερειών της Ευρώπης στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Schulz. Ο κ. Valcárcel δήλωσε ότι κατά την παρούσα πολιτική φάση, «για να εξασφαλιστεί ο επαρκής σχεδιασμός των τοπικών και περιφερειακών επενδύσεων για τα προσεχή έτη, πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία επί του προϋπολογισμού της ΕΕ (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο) πριν το καλοκαίρι». Η ΕτΠ εξέφρασε επίσης σοβαρές επιφυλάξεις για τις θέσεις που διατύπωσαν ορισμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία ισχυρίστηκαν ότι η πολιτική συνοχής είναι καθηλωμένη στο παρελθόν. «Η συνοχή αποτελεί το ισχυρότερο διαθέσιμο μέσο για τη διάδοση της καινοτομίας, την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, την καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας στους νέους. Για πολλούς από εμάς, αποτελεί ένα από τα λιγοστά εργαλεία που έχουν απομείνει για τον σχεδιασμό του μέλλοντος των κοινοτήτων μας», τόνισε ο κ. Valcárcel.

Ο Πρόεδρος κ. Schulz επανέλαβε πόσο σημαντικό είναι να παρασχεθούν επαρκή χρηματοδοτικά μέσα για τα προσεχή επτά έτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση· επίσης επανέλαβε την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος του αυξανόμενου διαρθρωτικού ελλείμματος της ΕΕ: «Εάν δεν αντιμετωπίσουμε το υφιστάμενο έλλειμμα, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει αντίστοιχες περικοπές στον προϋπολογισμό, από 11 έως 16 δισεκατομμύρια ευρώ, οι οποίες θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις περιφέρειες και τις πόλεις μας. Κατά τα προσεχή έτη, το χάσμα μεταξύ των υποχρεώσεων και των πληρωμών σύμφωνα με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα οδηγήσει σε μία πολιτική ελλείμματος, η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από το Κοινοβούλιο», δήλωσε ο Πρόεδρος κ. Schulz. Παράλληλα, εξέφρασε την πίστη του στην πιθανότητα επίτευξης καλής συμφωνίας για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Εκτιμούμε την εν λόγω συγκρατημένη αισιοδοξία», απάντησε ο Πρόεδρος της Ομάδας EPP της Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Michael Schneider (DE/EPP), τονίζοντας παράλληλα πως, παρά το γεγονός ότι οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές έχουν αρχίσει τις προσπάθειές τους για την έναρξη των επενδυτικών τους προγραμμάτων για το διάστημα 2014-2020, είναι αναγκαία η έγκαιρη επίτευξη συμβιβασμού επί του ΠΔΠ.

Υπογραμμίστηκαν οι αλληλοσυμπληρούμενοι ρόλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών. «Χωρίς το Κοινοβούλιο, η ΕτΠ δεν θα μπορούσε να επιτύχει να εισακούονται οι περιφέρειες και οι πόλεις με τόσο αποτελεσματικό τρόπο στον ενωσιακό δημόσιο διάλογο και στη νομοθετική διαδικασία. Παράλληλα, χωρίς τη συνεργασία μας, οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο θα είχαν ακόμα μεγαλύτερη απόσταση από τους πολίτες», επισήμανε ο Πρόεδρος της ΕτΠ, προσθέτοντας ότι οι εκλογές του 2014 θα αποτελέσουν κρίσιμο σημείο αναφοράς. Η πρώτη Αντιπρόεδρος της ΕτΠ, κ. Mercedes Bresso, ζήτησε να καταβληθούν κοινές προσπάθειες για να μην επιτύχουν οι δυνάμεις του ευρωσκεπτικισμού κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές· επίσης ζήτησε να εφαρμοστούν έγκαιρα πολιτικές που προσανατολίζονται προς την ανάπτυξη: «Γνωρίζουμε όλοι ότι η δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί καθήκον έναντι των μελλοντικών γενεών, ωστόσο θα πρέπει επίσης να παραδεχθούμε ότι εάν δεν προσφέρουμε στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν θέση εργασίας, είναι πιθανό να επικρατήσει ο λαϊκισμός». Αναφερόμενος στην άνοδο του αντιευρωπαϊκού αισθήματος, ο κ. Schulz τόνισε ότι «Το ιδανικό της ΕΕ βρίσκεται σε κίνδυνο και πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι αξίζει ακόμα να πιστεύουν σε αυτό». Κάλεσε την ΕτΠ να συμβάλει πλήρως στον στόχο της «διάσωσης της ΕΕ με την αναζωογόνηση των θεμελιωδών της αξιών και τη διασαφήνιση ότι η Ευρώπη δεν χρειάζεται να κάνει τα πάντα. Όταν η δράση μπορεί να αναληφθεί με καλύτερο τρόπο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να επιστρέψει στα εν λόγω επίπεδα».

Ο κ. Karl-Heinz Lambertz (BE/PES), Πρόεδρος της Ομάδας PES της Επιτροπής των Περιφερειών, πρότεινε να δοθεί νέα ώθηση στην επίτευξη των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μέσω ενός δεσμευτικού Κοινωνικού Συμφώνου. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ζήτησε την αντιμετώπιση των συστημικών ζητημάτων: «δεν έχουμε την πολυτέλεια να κρατούμε σε ομηρία τις ενωσιακές επενδύσεις επί τόπου κάθε χρόνο με στόχο την επίτευξη συμφωνιών χαμηλού κόστους της τελευταίας στιγμής», δήλωσε ο Πρόεδρος της Γερμανόφωνης Κοινότητας του Βελγίου. Ομιλώντας εκ μέρους της Ομάδας ALDE της ΕτΠ, ο κ. Paul O'Donoghue (IE/ALDE) τόνισε ότι «οι ευρωπαίοι πολίτες ζητούν τον περιορισμό των μέτρων λιτότητας και μεταξύ των καθηκόντων της ΕτΠ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η αμφισβήτηση των αποφάσεων των άλλων θεσμικών οργάνων, εφόσον αντιβαίνουν στο συμφέρον των πολιτών της ΕΕ». Για τον Πρόεδρο της Ομάδας ΕΑ της ΕτΠ, κ. Uno Silberg (EE/EA) «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών θα πρέπει να αποτελούν τον απαραίτητο συνδετικό κρίκο μεταξύ των αποφάσεων που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ και των απλών πολιτών».

Ο διάλογος προσέφερε επίσης τη δυνατότητα να παρουσιαστεί η δημιουργία της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών στην Επιτροπή των Περιφερειών, την οποία προωθεί ο κ. Gordon Keymer, μέλος του συμβουλίου του τοπικού διαμερίσματος Tandridge (Ηνωμένο Βασίλειο).

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: @EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

Pierluigi Boda

Τηλ. +32 2 282 2461

Κινητό τηλ. +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου


Side Bar