Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/13/28

Bryssel den 8 april 2013

Europaparlamentets talman Martin Schulz diskuterar EU-budgeten
och krisen med regioner och städer på kommitténs 100:e plenarsession
(den 11–12 april i Bryssel)

Behovet av en starkare europeisk industri
och kampen mot fattigdom också på dagordningen

Regionkommittén håller sin 100:e plenarsession i ordningen sedan inrättandet år 1994, och ordföranden, Ramón Luis Valcárcel Siso, har av den anledningen bjudit in Europaparlamentets talman Martin Schulz till en debatt om de mest brådskande EU-frågorna i dag. Regionkommitténs plenarsession den 11–12 april utgör en möjlighet att diskutera EU-budgeten och den ekonomiska krisen. Med tanke på det stundande Europaparlamentsvalet nästa år kommer också olika sätt att öka medborgarnas deltagande att stå överst på dagordningen, när de två institutionerna söker sätt att förbättra samarbetet.

EU:s industripolitik: Vilken roll spelar städerna och regionerna?

Återindustrialiseringen i Europa och städernas och regionernas roll som föregångare i genomförandet av industripolitiken kommer också att vara några av debattens höjdpunkter. Claude Gewerc (FR/PSE), ordförande för regionfullmäktige i Picardie, presenterar ett yttrande om kommissionens strategi för en stark, varierad och konkurrenskraftig industriell bas i Europa.

ReK anordnar också en tredje konferens om Europa 2020-strategin (den 10 april), där man kommer att utvärdera den europeiska industripolitikens genomslagskraft. På konferensen kommer man att diskutera hur regioner och städer kan bidra till att förbättra industrin i Europa som ett led i arbetet med att bekämpa krisen. Talare är Antonio Tajani, kommissionsledamot med ansvar för näringsliv och företagande, och ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso, som båda två kommer att delta i en presskonferens (den 10 april kl. 15.00), samt Mercedes Bresso, ReK:s första vice ordförande.

Solidaritet och kampen mot fattigdom

Europa är fortfarande mitt inne i recessionen, och därför kommer solidaritet – både inom och utanför EU – att behandlas på plenarsessionen. Effektiviteten av EU:s insats för att bekämpa den globala fattigdomen behandlas i en resolution som läggs fram av ReK:s alla politiska grupper. Bättre stöd från EU till de sämst ställda i medlemsstaterna är ämnet för ett yttrande om en fond för europeiskt bistånd dem som har det sämst ställt, som presenteras av Ossi Martikainen (FI/ALDE)

Den 100:e plenarsessionen hålls i Europaparlamentets lokaler (sal JAN 2Q2) i Bryssel den 11–12 april. Debatten direktsänds på följande adress: www.cor.europa.eu.

Decentraliserat utvecklingssamarbete

Dagarna före plenarsessionen håller ReK också sin tredje konferens om decentraliserat utvecklingssamarbete (den 9–10 april), ett evenemang som anordnas tillsammans med kommissionen. Evenemanget, som samlar flera hundra representanter för lokala och regionala myndigheter i EU och utvecklingsländer, hålls vid rätt tidpunkt, eftersom kommissionen snart förväntas anta ett meddelande om de lokala myndigheternas roll i utvecklingssamarbetet och den internationella utvecklingsagendan för tiden efter 2015.

Under den avslutande delen av konferensen kommer Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för utvecklingssamarbete, samt ReK:s ordförande Valcárcel och första vice ordförande Bresso att hålla anföranden.

Ytterligare information:

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s samtliga 27 medlemsstater, och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Följ oss på Twitter: @EU_CoR

För ytterligare information kontakta våra pressansvariga:

Pierluigi Boda

Tfn +32 22822461

Mobil +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tfn +32 22822535

Mobil +32 473854759

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tfn +32 22822499

Mobil +32 473860530

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tidigare pressmeddelanden


Side Bar