Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/13/28

Brusel 8. apríla 2013

Predseda EP Martin Schultz sa zúčastní na diskusii regiónov a miest o rozpočte EÚ a kríze na historickom 100. plenárnom zasadnutí (11. – 12. apríla v Bruseli)

Na programe rokovania bude aj otázka nevyhnutnosti silnejšieho európskeho priemyslu a boja proti chudobe

Pri príležitosti 100. zasadnutia Výboru regiónov (VR) od jeho založenia v roku 1994 privíta jeho predseda Ramón Luis Valcárcel Siso predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza, ktorý sa zúčastní na diskusii o súčasných najpálčivejších témach v EÚ. Plenárne zasadnutie VR, ktoré sa uskutoční 11. a 12. apríla, bude príležitosťou na prerokovanie rozpočtu EÚ a hospodárskej krízy. Navyše vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v budúcom roku, budú obe inštitúcie hľadať spôsoby na zlepšenie spolupráce v záujme zvýšenia účasti občanov.

Európska priemyselná politika: aká by mala byť úloha miest a regiónov?

Jednou z hlavných tém diskusie bude aj výzva, ktorú predstavuje nová industrializácia Európy a priekopnícka úloha miest a regiónov pri realizácii priemyselnej politiky. Predseda regionálneho zastupiteľstva Picardie Claude Gewerc (FR/SES) predstaví stanovisko o stratégii Európskej komisie na podporu silnej, diverzifikovanej a konkurencieschopnej priemyselnej základne v Európe.

VR tiež zorganizuje 3. konferenciu o stratégii Európa 2020 (10. apríla), ktorá bude venovaná hodnoteniu vplyvu priemyselnej politiky EÚ. Bude sa zaoberať aj otázkou, ako môžu regióny a mestá pomôcť oživiť európsky priemysel, a prispieť tak k prekonaniu krízy. S príhovorom vystúpi eurokomisár zodpovedný za priemysel a podnikanie Antonio Tajani a predseda VR Valcárcel Siso. Obaja sa spolu s prvou podpredsedníčkou VR Mercedes Bresso zúčastnia aj na tlačovej konferencii (10. apríla o 15.00 hod.).

Solidarita a boj proti chudobe

Vzhľadom na to, že Európa sa stále snaží vymaniť z pretrvávajúcej hospodárskej recesie, bude sa plenárne zasadnutie venovať aj otázke solidarity, a to v rámci EÚ i za jej hranicami. Všetky politické skupiny VR predstavia uznesenie na tému účinnosti krokov EÚ v boji proti celosvetovej chudobe. Zlepšením podpory EÚ pre ľudí v najväčšej núdzi v členských štátoch EÚ sa zaoberá aj stanovisko na tému Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, ktoré predstaví Ossi Martikainen (FI/ALDE).

Sté plenárne zasadnutie sa uskutoční 11. a 12. apríla v priestoroch Európskeho parlamentu (miestnosť JAN 2Q2) v Bruseli. Diskusie môžete sledovať v priamom prenose na internetovej stránke www.cor.europa.eu.

Decentralizovaná rozvojová spolupráca

Niekoľko dní pred plenárnym zasadnutím VR usporiada v spolupráci s Európskou komisiou 3. konferenciu o decentralizovanej rozvojovej spolupráci (9. – 10. apríla). Toto podujatie, na ktorom sa zídu stovky zástupcov miestnych a regionálnych orgánov z EÚ a rozvojových krajín, je veľmi vhodne načasované, pretože Európska komisia by mala čoskoro zverejniť oznámenie o úlohe miestnych a regionálnych orgánov v rámci rozvojovej spolupráce a jej medzinárodného rozvojového programu na obdobie po roku 2015.

V záverečnej časti zasadnutia s príhovorom vystúpi eurokomisár pre rozvojovú spoluprácu Andris Piebalgs a tiež predseda výboru Valcárcel Siso a jeho prvá podpredsedníčka Mercedes Bresso.

Ďalšie informácie :

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu.

Sledujte nás na Twitteri: @EU_CoR.

Bližšie informácie Vám poskytnú:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)2 282 2461

Mobilný tel.: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel.: +32 (0)2 282 2535

Mobilný tel.: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel.: +32 (0)2 282 2499

Mobilný tel.: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy


Side Bar