Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/13/28

Bruksela, 8 kwietnia 2013 r

Przewodniczący Schulz dołącza do debaty regionów i miast
na temat budżetu UE i kryzysu
na uroczystej 100. sesji plenarnej (11–12 kwietnia w Brukseli)

W programie obrad znajdzie się również potrzeba wzmocnienia europejskiego przemysłu i zwalczania ubóstwa

Na 100. sesji plenarnej Komitetu Regionów, który istnieje od 1994 r., przewodniczący Ramón Luis Valcárcel Siso spotka się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem na debacie w sprawie najpilniejszych obecnie problemów w Europie. Sesja plenarna KR-u w dniach 11–12 kwietnia będzie okazją do omówienia budżetu UE i kryzysu gospodarczego. Ponadto, ponieważ w przyszłym roku planowane są wybory europejskie, instytucje te będą rozważać możliwości dalszej poprawy współpracy z myślą o zwiększeniu udziału obywateli.

Europejska polityka przemysłowa: rola miast i regionów

Wśród najważniejszych punktów dyskusji będą również wyzwania dotyczące ponownej industrializacji w Europie i pionierska rola miast i regionów we wdrażaniu polityki przemysłowej. Claude Gewerc (FR/PSE), przewodniczący rady regionu Pikardia, przedstawi opinię w sprawie strategii Komisji Europejskiej na rzecz wspierania mocnej, zróżnicowanej i konkurencyjnej bazy przemysłowej w Europie.

10 kwietnia Komitet Regionów odbędzie 3. konferencję z serii „Europa 2020”, na której zostanie oceniona polityka przemysłowa UE. Na konferencji będzie rozważany możliwy wkład europejskich miast i regionów w ożywienie przemysłu europejskiego w ramach zwalczania kryzysu. Wśród prelegentów będą Antonio Tajani, komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości i przewodniczący Ramón Luis Valcárcel Siso, którzy wezmą razem udział w konferencji prasowej (10 kwietnia o 15.00), jak również Mercedes Besso, pierwsza wiceprzewodnicząca Komitetu Regionów.

Solidarność i zwalczanie ubóstwa

Ponieważ Europa w dalszym ciągu walczy z utrzymującą się recesją, Komitet na sesji plenarnej poświęci uwagę zagadnieniu solidarności, zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i poza nią. Skuteczności interwencji UE na rzecz zwalczania ubóstwa na świecie będzie poświęcona rezolucja przedstawiona przez wszystkie grupy polityczne Komitetu Regionów. Kwestii usprawnienia pomocy dla najbardziej potrzebujących w państwach członkowskich UE będzie dotyczyć opinia przygotowana przez Ossiego Martikainena (FI/ALDE) w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

100. sesja plenarna odbędzie się w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli (sala JAN 2Q2) w dniach 11–12 kwietnia. Debaty będą transmitowane na żywo pod adresem www.cor.europa.eu.

Zdecentralizowana współpraca na rzecz rozwoju

Kilka dni wcześniej Komitet Regionów zorganizuje 3. konferencję na temat zdecentralizowanej współpracy na rzecz rozwoju ( w dniach 9–10 kwietnia). Będzie to wydarzenie organizowane wspólnie z Komisją Europejską, z udziałem kilkuset przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z UE i krajów rozwijających się. Odbędzie się ono w wyjątkowo dogodnym momencie, gdyż Komisja Europejska ma wkrótce przyjąć komunikat w sprawie roli władz lokalnych we współpracy na rzecz rozwoju, a także swój międzynarodowy program działań na rzecz rozwoju po 2015 r.

Komisarz ds. współpracy na rzecz rozwoju Andris Piebalgs zabierze w głos w końcowej sesji, wraz z przewodniczącym Ramónem Luisem Valcárcelem Siso i wiceprzewodniczącą Mercedes Bresso.

Dalsze informacje:

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udzielają nasi specjaliści ds. kontaktów z mediami:

Pierluigi Boda

tel. +32 (0)2 282 2461

tel. kom. +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David Frencz

tel. +32 (0)2 282 2535

tel. kom. +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

tel. +32 (0)2 282 2499

tel. kom. +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar