Navigation path

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/13/28

Brussel, 8 april 2013

Voorzitter Schulz neemt samen met de regio's en steden deel aan de discussie over de EU-begroting en de crisis tijdens de 100e zitting (11-12 april, Brussel)

Tevens op de agenda: de noodzaak van een sterkere Europese industrie en de bestrijding van armoede

Tijdens de 100e zitting sinds de oprichting van het Comité van de Regio's (CvdR) zal Comitévoorzitter Ramón Luis Valcárcel Siso de voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, welkom heten voor een discussie over de meest dringende EU-aangelegenheden van nu. Tijdens die zitting (11-12 april) zullen de EU-begroting en de economische crisis worden besproken. Verder, in het licht van de Europese verkiezingen van volgend jaar, vormt de betrokkenheid van de burgers een belangrijk agendapunt, en dat zeker nu beide instellingen overwegen nog nauwer te gaan samenwerken.

Europees industriebeleid: welke rol is weggelegd voor de steden en regio's?

Een van de centrale discussiepunten zal zijn de Europese industrie nieuw leven in te blazen en dat ook middels het voortouw dat de steden en regio's gaan nemen. Claude Gewerc (FR/PES), voorzitter van de regioraad van Picardië, zal een advies presenteren over de strategie van de Commissie om een sterke, gediversifieerde en concurrentiekrachtige industriële basis in Europa te steunen.

Ook zal het CvdR tijdens zijn 3e Europa 2020 Conferentie (10 april) de impact van het industriebeleid van de Unie aan een oordeel onderwerpen. Daarbij zal het kijken naar manieren waarop de regio's en steden het Europees bedrijfsleven een ruggensteun bij de bestrijding van de crisis kunnen geven. Gesproken zal worden door onder meer Antonio Tajani, Commissaris voor industrie- en ondernemingsbeleid, en voorzitter Valcárcel, die beiden zullen deelnemen aan een persconferentie (10 april, 15 uur), alsook door Mercedes Bresso, eerste vice-voorzitter van het CvdR.

Solidariteit en armoedebestrijding

Europa blijft strijden tegen de voortdurende recessie en daarom zal tijdens de zitting de aandacht uitgaan naar solidariteit binnen en buiten de Unie. In een gezamenlijke resolutie van de CvdR-fracties wordt de bestrijding van de mondiale armoede behandeld. Verder zal aandacht worden besteed aan meer EU-ondersteuning van de allerarmsten in de lidstaten aan de hand van de behandeling van een advies dat wordt gepresenteerd door Ossi Martikainen (FI/ALDE) en dat gaat over het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen.

De 100e zitting zal plaatsvinden in het gebouw van het Europees Parlement (zaal JAN 2Q2) op 11-12 april in Brussel. De debatten kunnen live worden gevold op www.cor.europa.eu.

Gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking

Enige dagen eerder zal het CvdR samen met de Commissie zijn 3e Assisen over gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking (9-10 april) houden. Daaraan zal worden deelgenomen door verscheidene honderden vertegenwoordigers van lokale en regionale autoriteiten uit de Unie en ontwikkelingslanden. Het evenement is goed getimed want de Commissie zal waarschijnlijk binnenkort met een mededeling komen over de rol van die autoriteiten bij ontwikkelingssamenwerking en haar agenda voor internationale ontwikkeling na 2015.

De Commissaris voor ontwikkelingssamenwerking, Andris Piebalgs, zal tijdens de slotzitting een toespraak houden, evenals voorzitter Valcárcel, en eerste vice-voorzitter Bresso.

Voor meer informatie:

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

Tel: +32 (0)2 282 2461

Mobile: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel: +32 (0)2 282 2535

Mobile: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel: +32 (0)2 282 2499

Mobile: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar