Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

COR/13/28

Briselē, 2013. gada 8. aprīlī

Priekšsēdētājs Martins Šulcs Reģionu komitejas jubilejas 100. plenārsesijā (11. un 12. aprīlī Briselē) iesaistās reģionu un pilsētu debatēs
par ES budžetu un krīzi

Darba kārtībā arī jautājums par spēcīgāku Eiropas rūpniecību un
cīņu pret nabadzību

Atzīmējot 100. plenārsesiju kopš Reģionu komitejas izveides 1994. gadā, RK priekšsēdētājs Ramons Luiss Valkarels Siso ir uzaicinājis Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Martinu Šulcu piedalīties debatēs par visaktuālākajiem ES darba kārtības jautājumiem. RK plenārsesija 11. un 12. aprīlī būs iespēja pievērsties jautājumam par ES budžetu un ekonomikas krīzi. Turklāt, ņemot vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanas nākamajā gadā, darba kārtībā īpaša uzmanība tiks pievērsta jautājumam par to, kā uzlabot pilsoņu līdzdalību — abas iestādes apspriedīs, kā uzlabot sadarbību.

Eiropas rūpniecības politika — kāda ir pilsētu un reģionu loma?

Diskusijās īpaša uzmanība tiks veltīta arī jautājumam par Eiropas reindustrializāciju un pilsētu un reģionu vadošo lomu rūpniecības politikas īstenošanā. Pikardijas reģionālās padomes priekšsēdētājs Claude Gewerc (FR/PSE) klātesošos iepazīstinās ar atzinumu par Eiropas Komisijas stratēģiju, kuras mērķis ir atbalstīt spēcīgu, daudzveidīgu un konkurētspējīgu rūpniecības bāzi Eiropā.

Reģionu komiteja 10. aprīlī arī organizēs 3. konferenci par stratēģiju Eiropa 2020, lai novērtētu ES rūpniecības politikas ietekmi. Tajā tiks analizēts, kā reģioni un pilsētas, sniedzot ieguldījumu krīzes pārvarēšanā, var palīdzēt uzlabot Eiropas rūpniecības nozaru stāvokli. Konferencē uzstāsies rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Antonio Tajāni un priekšsēdētājs Valkarels Siso (viņi abi piedalīsies arī preses konferencē 10. aprīlī plkst. 15.00), un RK priekšsēdētāja pirmā vietniece Mersedesa Breso.

Solidaritāte un cīņa pret nabadzību

Tā kā Eiropa turpina cīnīties ar ieilgušo recesiju, plenārsesijā uzmanība tiks veltīta jautājumam par solidaritāti gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Rezolūcijā, ko izstrādājušas visas RK politiskās grupas, ir analizēts, cik efektīvi ir ES pasākumi cīņai ar nabadzību pasaulē. Jautājumam par ES atbalsta vistrūcīgākajiem ES dalībvalstīs uzlabošanu ir veltīts arī atzinums par Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondu (atzinumu izstrādājis Ossi Martikainen (FI/ALDE)).

100. plenārsesija notiks Eiropas Parlamentā 11. un 12. aprīlī Briselē (telpā JAN 2Q2). Debates tiks pārraidītas tiešraidē: www.cor.europa.eu.

Decentralizēta sadarbība attīstības veicināšanai

Dažas dienas pirms plenārsesijas Reģionu komiteja sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizēs 3. konferenci par decentralizētu sadarbību attīstības veicināšanai (9. un 10. aprīlī). Šis pasākums, kurā piedalīsies vairāki simti pārstāvju no ES valstu un attīstības valstu vietējām un reģionālajām pašvaldībām, ir īpaši savlaicīgs, jo sagaidāms, ka Eiropas Komisija drīzumā pieņems paziņojumu par vietējo pašvaldību lomu attīstības sadarbībā un savu starptautisko programmu attīstības jomā laika posmam pēc 2015. gada.

Noslēguma sesijā dalībniekus uzrunās attīstības sadarbības komisārs Andris Piebalgs, priekšsēdētājs Valkarels Siso un priekšsēdētāja pirmā vietniece Mersedesa Breso.

Papildu informācija

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļu, kuri pārstāv visas 27 ES dalībvalstis, uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

Apmeklējiet RK tīmekļa vietni: www.cor.europa.eu

Sekojiet mums sociālajā tīklā Twitter: @EU_CoR

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar Komitejas pārstāvjiem sadarbībai ar presi:

Pierluigi Boda

Tālr.: +32 (0) 2 282 2461

Mobilais tālr.: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tālr.: +32 (0) 2 282 2535

Mobilais tālr.: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tālr.: +32 (0) 2 282 2499

Mobilais tālr.: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

C Iepriekšējie paziņojumi presei


Side Bar