Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja

COR/13/28

2013 m. balandžio 8 d., Briuselis

Europos Parlamento pirmininkas Martin Schulz prisijungia prie regionų ir miestų diskusijos dėl ES biudžeto ir krizės dalyvaudamas 100-ojoje plenarinėje sesijoje (balandžio 11–12 d. Briuselyje)

Kiti darbotvarkės punktai – būtinybė stiprinti Europos pramonę ir kova su skurdu

100-osios plenarinės sesijos nuo įkūrimo 1994 m. proga Regionų komiteto (RK) pirmininkas Ramón Luis Valcárcel Siso pakvies Europos Parlamento pirmininką Martin Schulz į diskusiją opiausiais šiandienos ES reikalų klausimais. RK plenarinė sesija, vyksianti balandžio 11–12 d., suteiks galimybę nagrinėti ES biudžeto ir ekonominės krizės problemas. Kadangi kitais metais vyks Europos Parlamento rinkimai, darbotvarkėje prioritetas teikiamas būdams padidinti piliečių dalyvavimą, ir abi institucijos svarsto galimybes, kaip dar pagerinti bendradarbiavimą.

Europos pramonės politika: koks vaidmuo teks miestams ir regionams?

Vienas iš svarbiausių diskusijos punktų, be kita ko, bus Europos pakartotinės industrializacijos iššūkis ir regionams tenkantis pradininko vaidmuo įgyvendinant pramonės politiką. Pikardijos regiono tarybos pirmininkas Claude Gewerc (FR / ESP) pristatys nuomonę dėl Europos Komisijos strategijos remti tvirtą, įvairialypę ir konkurencingą Europos pramoninę bazę.

Be to, RK balandžio 10 d. surengs savo 3-ąją strategijai „Europa 2020“ skirtą konferenciją, kurioje bus vertinamas ES pramonės politikos poveikis. Joje bus nagrinėjama, kaip regionai ir miestai gali padėti stiprinti Europos pramonę ir taip prisidėti prie kovos su krize. Kalbės už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos narys Antonio Tajani ir RK pirmininkas Ramón Luis Valcárcel Siso, jie abu kartu su RK pirmąja pirmininko pavaduotoja Mercedes Bresso taip pat dalyvaus spaudos konferencijoje, įvyksiančioje balandžio 10 d., 15.00 val.

Solidarumas ir kova su skurdu

Kadangi Europą toliau vargina užsitęsęs nuosmukis, plenarinėje sesijoje dėmesys bus skiriamas solidarumo tiek ES viduje, tiek už jos ribų temai. ES intervencijos kovojant su skurdu visame pasaulyje veiksmingumas bus nagrinėjamas visų RK frakcijų pateiktoje rezoliucijoje. Kaip pagerinti ES paramą tiems, kuriems jos labiausiai reikia ES valstybėse narėse, bus nagrinėjama Ossi Martikainen (FI / LDAE) pateiktoje nuomonėje dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo.

100-oji plenarinė sesija vyks 2013 m. balandžio 11–12 d. Europos Parlamento rūmuose (JAN 2Q2 salė) Briuselyje. Diskusijas galėsite stebėti gyvai www.cor.europa.eu.

Decentralizuotas vystomasis bendradarbiavimas

Keletą dienų prieš plenarinę sesiją RK kartu su Europos Komisija balandžio 9–10 d. surengs 3-ąją Decentralizuoto vystomojo bendradarbiavimo konferenciją. Šis renginys suburs keletą šimtų vietos ir regionų valdžios institucijų atstovų iš ES ir besivystančių šalių ir vyks pačiu laiku, nes Europos Komisija ketina greitai paskelbti komunikatą dėl vietos valdžios institucijų vaidmens vystomajame bendradarbiavime ir jos Tarptautinėje vystymosi darbotvarkėje po 2015 m.

Už vystomąjį bendradarbiavimą atsakingas Komisijos narys Andris Piebalgs baigiamajame posėdyje pasakys kalbą kartu su RK pirmininku Ramón Luis Valcárcel Siso ir pirmąja pirmininko pavaduotoja Mercedes Bresso.

Išsamesnės informacijos ieškokite šiose nuorodose:

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES vietos ir regionų savivaldos atstovų asamblėja. Komiteto, kurį sudaro 344 nariai iš visų 27 ES valstybių narių, misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Apsilankykite Regionų komiteto interneto svetainėje www.cor.europa.eu

Sekite mus Twitter: @EU_CoR

Dėl išsamesnės informacijos teiraukitės mūsų atstovų spaudai:

Pierluigi Boda

tel. +32 (0) 2 282 2461

mob. tel. +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

tel. +32 (0) 2 282 2535

mob. tel. +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

tel. +32 (0) 2 282 2499

mob. tel. +32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Ankstesni pranešimai spaudai


Side Bar