Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/13/28

Bryssel 8. huhtikuuta 2013

Puhemies Schulz keskustelee EU:n talousarviosta ja kriisistä alueiden ja kuntien edustajien kanssa 100. täysistunnossa (11.–12. huhtikuuta, Bryssel)

Asialistalla myös vahvemman eurooppalaisen teollisuuden tarve ja köyhyyden torjuminen

Alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Ramón Luis Valcárcel Siso on kutsunut vuonna 1994 toimintansa aloittaneen komitean 100. täysistuntoon Euroopan parlamentin puhemiehen Martin Schulzin keskustelemaan EU:n päivänpolttavista ajankohtaisaiheista. AK:n täysistunnossa 11.–12. huhtikuussa käsitellään EU:n talousarviota ja talouskriisiä. Toimielimet suunnittelevat myös miten parhaiten kehittää yhteistyötään, ja tässä yhteydessä asialistan kärkipäässä ovat keinot edistää kansalaisosallistumista ensi vuonna pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja silmällä pitäen.

Euroopan teollisuuspolitiikka: mikä on kuntien ja alueiden rooli?

Euroopan uudelleenteollistamisen haaste sekä kuntien ja alueiden edelläkävijärooli teollisuuspolitiikan täytäntöönpanossa ovat myös tärkeitä keskustelunaiheita. Picardien aluevaltuuston puheenjohtaja Claude Gewerc (FR, PSE) esittelee lausunnon Euroopan komission strategiasta vahvemman, monipuolisen ja kilpailukykyisen teollisen perustan tukemiseksi Euroopassa.

AK järjestää myös kolmannen Eurooppa 2020 -konferenssin (10. huhtikuuta), jossa arvioidaan EU:n teollisuuspolitiikan vaikutuksia ja pohditaan, miten alueet ja kunnat voivat tukea Euroopan teollisuudenaloja kriisin torjumisen kontekstissa. Tilaisuudessa puhuvat yritys- ja teollisuustoiminnasta vastaava komission jäsen Antonio Tajani ja puheenjohtaja Valcárcel, jotka molemmat osallistuvat myös lehdistötilaisuuteen (10. huhtikuuta kello 15.00), sekä AK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Mercedes Bresso.

Solidaarisuus ja köyhyyden torjuminen

Eurooppa kamppailee edelleen taantuman kourissa, ja täysistunnossa käsitelläänkin sekä EU:n sisä- että ulkopuolelle suuntautuvaa solidaarisuutta. EU:n toimien tehokkuutta maailmanlaajuisen köyhyyden torjumiseksi tarkastellaan kaikkien AK:n poliittisten ryhmien esittämässä päätöslauselmassa. EU:n jäsenvaltioiden hädänalaisimmille suunnatun EU-tuen parantamista käsitellään puolestaan Ossi Martikaisen (FI, ALDE) lausunnossa vähävaraisimmille suunnatusta eurooppalaisen avun rahastosta.

100. täysistunto pidetään Brysselissä Euroopan parlamentin tiloissa (sali JAN 2Q2)
11.–12. huhtikuuta.
Keskustelua voi seurata suorana internetissä osoitteessa www.cor.europa.eu.

Hajautettu kehitysyhteistyö

AK järjestää muutamaa päivää aikaisemmin myös kolmannen hajautettua kehitysyhteistyötä käsittelevän konferenssin (9.–10. huhtikuuta) yhdessä Euroopan komission kanssa. Tilaisuus, johon saapuu useita satoja paikallis- ja aluehallinnon edustajia EU:sta ja kehitysmaista, on erityisen ajankohtainen, sillä Euroopan komission odotetaan lähiaikoina antavan tiedonannon paikallisviranomaisten roolista kehitysyhteistyössä ja kansainvälisen kehitysyhteistyön ohjelmastaan vuoden 2015 jälkeen.

Kehitysyhteistyöstä vastaava komission jäsen Andris Piebalgs pitää puheen päätösistunnossa, jossa ovat mukana myös puheenjohtaja Valcárcel ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Bresso.

Lisätietoa:

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa niille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Tutustu AK:n verkkosivuihin: www.cor.europa.eu

Seuraa komiteaa Twitterissä: @EU_CoR

Lisätietoja AK:n tiedottajilta:

Pierluigi Boda

P. +32 22822461

Matkap. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

P. +32 22822535

Matkap. +32 473854759

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

P. +32 22822499

Matkap. +32 473860530

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Aiempiin lehdistötiedotteisiin


Side Bar