Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/13/28

Brüssel, 8. aprill 2013

President Schulz ühineb piirkondade ja linnadega arutelus ELi eelarve ja kriisi üle Regioonide Komitee 100. juubeliistungjärgul (11.–12. aprillil Brüsselis)

Päevakorras on ka vajadus tugevama Euroopa tööstuse järele ja võitlus vaesuse vastu

1994. aastal loodud Regioonide Komitee 100. istungjärgu puhuks on komitee president Ramón Luis Valcárcel Siso palunud Euroopa Parlamendi presidendi Martin Schulzi osalema arutelul ELi hetkel kõige pakilisemate küsimuste üle. 11.–12. aprillil toimuv Regioonide Komitee täiskogu istungjärk annab võimaluse arutleda ELi eelarve ja majanduskriisi üle. Pidades silmas järgmisel aastal toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi on esmatähtis leida viise kodanike kaasamiseks ajal, mil mõlemad institutsioonid kaaluvad võimalusi koostöö edasiseks parandamiseks.

Euroopa tööstuspoliitika: milline on linnade ja piirkondade roll?

Arutelu tulipunktis on ka väljakutsed seoses Euroopa reindustrialiseerimise ning linnade ja piirkondade teedrajava rolliga tööstuspoliitika elluviimisel. Picardie piirkonna volikogu esimees Claude Gewerc (FR/PES) tutvustab arvamust Euroopa Komisjoni strateegia kohta, mis käsitleb Euroopa tugeva, mitmekesise ja konkurentsivõimelise tööstusbaasi toetamist.

Regioonide Komitee korraldab ka kolmanda Euroopa 2020 konverentsi (10. aprillil), kus hinnatakse ELi tööstuspoliitika mõju. Sellel arutatakse, kuidas linnad ja piirkonnad saavad oma panusena kriisi vastu võitlusesse aidata hoogustada Euroopa tööstust. Sõnavõtjate hulgas on komisjoni tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani, komitee president Ramón Luis Valcárcel Siso, kes osalevad mõlemad ka pressikonverentsil (10. aprillil kell 15.00), ja komitee esimene asepresident Mercedes Bresso.

Solidaarsus ja võitlus vaesuse vastu

Sel ajal, kui Euroopa jätkab võitlust majanduslangusega, keskendutakse täiskogu istungjärgul solidaarsuse teemale, pöörates pilgud nii ELi sisse kui sellest väljapoole. ELi tegevuse tõhusust ülemaailmse vaesuse vastu võitlemisel käsitletakse kõigi Regioonide Komitee fraktsioonide resolutsioonis. Kõige enam puudust kannatavate isikute toetamise parandamist ELi liikmesriikides käsitletakse Ossi Martikaineni (FI/ALDE) arvamuses teemal „Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks”.

Täiskogu 100. istungjärk toimub 11.–12. aprillil Brüsselis Euroopa Parlamendi hoones (ruum JAN 2Q2). Arutelu kantakse otse üle Internetis aadressil www.cor.europa.eu.

Detsentraliseeritud arengukoostöö

Mõni päev enne seda (9.–10. aprillil) toimub Regioonide Komitees ka koostöös Euroopa Komisjoniga korraldatud kolmas detsentraliseeritud arengukoostöö konverents. See üritus, mis toob kokku mitusada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajat EList ja arengumaadest, on eriti sobivalt ajastatud, kuna Euroopa Komisjon asub peatselt vastu võtma teatist kohalike omavalitsuste rolli kohta arengukoostöös ja oma rahvusvahelise arengualase tegevuskava kohta pärast 2015. aastat.

Arengukoostöö volinik Andris Piebalgs, president Ramón Luis Valcárcel Siso ja esimene asepresident Mercedes Bresso esinevad lõppistungil sõnavõtuga.

Täiendav teave:

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondliku ja kohaliku tasandiga.

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil: www.cor.europa.eu

Jälgige meid Twitteris: @EU_CoR

Täiendava teabe saamiseks palun võtke ühendust meie pressiesindajatega:

Pierluigi Boda

Tel: +32 (0)2 282 2461

Mobiiltel: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel: +32 (0)2 282 2535

Mobiiltel: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel: +32 (0)2 282 2499

Mobiiltel: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Varasemad pressiteated


Side Bar