Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/13/28

Bruxelles, den 8. april 2013

Parlamentsformand Martin Schulz debatterer EU-budgettet og krisen med regioner og byer på udvalgets 100. plenarforsamling (11.-12. april i Bruxelles)

Også på dagsordenen: behovet for en stærkere europæisk industri og kampen mod fattigdom

Regionsudvalget afholder sin plenarforsamling nr. 100 siden oprettelsen i 1994, og formanden, Ramón Luis Valcárcel Siso, har i den anledning inviteret Europa-Parlamentets formand, Martin Schulz, til at debattere de mest presserende aktuelle EU-spørgsmål. Regionsudvalgets plenarforsamling den 11.-12. april vil give lejlighed til at drøfte EU-budgettet og den økonomiske krise. Med næste års valg til Europa-Parlamentet i baghovedet vil metoder til at øge borgernes deltagelse desuden stå øverst på dagsordenen, når de to institutioner ser på, hvordan de kan forbedre deres samarbejde yderligere.

EU's industripolitik: hvilken rolle spiller byer og regioner?

Reindustrialiseringen i Europa og byernes og regionernes rolle som banebrydere for gennemførelsen af industripolitikken bliver nogle af debattens højdepunkter. Claude Gewerc (FR/PSE), formand for regionsrådet i Pikardiet, fremlægger en udtalelse om Kommissionens strategi for et stærkt, varieret og konkurrencedygtigt industrigrundlag i Europa.

Regionsudvalget afvikler også sin 3. Europa 2020-konference (10. april), hvor virkningerne af EU's industripolitik vil blive vurderet. Der vil blive set på, hvordan regioner og byer kan være med til at forbedre industrien i Europa som et led i at bekæmpe krisen. Der vil være indlæg fra Antonio Tajani, kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, og formand Valcárcel, som desuden begge deltager i en pressekonference (10. april 15.00), samt fra Mercedes Bresso, Regionsudvalgets første næstformand.

Solidaritet og kampen mod fattigdom

Europa kæmper fortsat med den vedvarende recession, og solidaritet – i og uden for EU – bliver derfor et punkt på plenarforsamlingen. Effektiviteten af EU's indsats for at bekæmpe fattigdommen på verdensplan vil blive behandlet i en resolution fra alle udvalgets politiske grupper. Bedre støtte fra EU til de mest trængende i EU's medlemslande er emnet for en udtalelse om en europæisk fond for bistand til de socialt dårligst stillede, der fremlægges af Ossi Martikainen (FI/ALDE).

Den 100. plenarforsamling finder sted i Europa-Parlamentet (mødesal JAN 2Q2) i Bruxelles den 11.-12. april. Debatterne kan følges live på www.cor.europa.eu.

Decentraliseret udviklingssamarbejde

I dagene umiddelbart inden plenarforsamlingen afholder Regionsudvalget sin 3. konference for decentraliseret udviklingssamarbejde (9.-10. april) – et arrangement, der tilrettelægges i fællesskab med Kommissionen. Arrangementet, som har deltagelse af flere hundrede repræsentanter for lokale og regionale myndigheder i EU og udviklingslande, afvikles på det helt rigtige tidspunkt, da Kommissionen forventes snart at vedtage en meddelelse om lokale myndigheders rolle i udviklingssamarbejdet og udviklingsdagsordenen for tiden efter 2015.

På den afsluttende del af konferencen vil der være taler fra Andris Piebalgs, kommissær for udviklingssamarbejde, formand Valcárcel og første næstformand Bresso.

Yderligere oplysninger:

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Besøg Regionsudvalgets websted: www.cor.europa.eu

Følg os på Twitter: @EU_CoR

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Pierluigi Boda

Tlf.: +32 (0)2 282 2461

Mobil: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tlf.: +32 (0)2 282 2535

Mobil: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tlf.: +32 (0)2 282 2499

Mobil: +32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tidligere pressemeddelelser


Side Bar