Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/13/28

V Bruselu dne 8. dubna 2013

Předseda Schulz se zúčastní diskuse regionů a měst o rozpočtu EU a krizi na historickém 100. plenárním zasedání (11. a 12. dubna, Brusel)

Na programu je rovněž téma nezbytnosti silnějšího evropského průmyslu a boje proti chudobě

U příležitosti 100. zasedání Výboru regionů (VR) od jeho založení v roce 1994 přivítá předseda VR pan Ramón Luis Valcárcel Siso předsedu Evropského parlamentu pana Martina Schulze, který se zúčastní diskuse o současných nejpalčivějších tématech EU. Plenární zasedání VR, které se bude konat ve dnech 11. a 12. dubna, bude příležitostí k projednání rozpočtu EU a hospodářské krize. S ohledem na nadcházející evropské volby, jež proběhnou v příštím roce, budou prioritou na programu jednání možnosti podpory zapojení občanů, jelikož obě instituce zvažují způsoby, jakými dále zlepšovat spolupráci.

Evropská průmyslová politika: Jaká má být úloha regionů a měst?

Dalším z hlavních témat diskuse bude výzva v podobě reindustrializace Evropy a průkopnické úlohy měst a regionů při provádění průmyslové politiky. Pan Claude Gewerc (FR/SES), předseda regionální rady Pikardie, představí stanovisko o strategii Evropské komise na podporu silné, diverzifikované a konkurenceschopné průmyslové evropské základny.

VR rovněž uspořádá 3. konferenci o strategii Evropa 2020 (10. dubna), na níž se bude zabývat posouzením dopadu průmyslové politiky EU. Zváží, jak mohou regiony a města napomoci pozvednout evropský průmysl, a přispět tak k překonání krize. S projevem vystoupí pan Antonio Tajani, komisař pro průmysl a podnikání, a pan předseda Valcárcel. Oba se také zúčastní tiskové konference (10. dubna, 15:00), stejně jako paní Mercedes Bresso, první místopředsedkyně VR.

Solidarita a boj proti chudobě

S ohledem na to, že Evropa i nadále zápasí s pokračující recesí, se plenární zasedání bude věnovat rovněž otázce solidarity, přičemž se zaměří jak na EU, tak na oblasti mimo ni. Nad účinností opatření, která EU provádí v rámci boje proti celosvětové chudobě, se zamyslí usnesení, které předloží všechny politické skupiny VR. Zlepšením podpory EU pro ty nejpotřebnější v rámci členských států EU se zabývá také stanovisko na téma Fond evropské pomoci nejchudším osobám, které představí pan Ossi Martikainen (FI/ALDE).

100. plenární zasedání se uskuteční v Bruselu v Evropském parlamentu (zasedací místnost JAN 2Q2) ve dnech 11. a 12. dubna. Přímý internetový přenos diskusí bude možné sledovat na adrese www.cor.europa.eu.

Decentralizovaná rozvojová spolupráce

Několik dní před konáním zasedání VR ve spolupráci s Evropskou komisí uspořádá též 3. konferenci o decentralizované rozvojové spolupráci (9.–10. dubna). Tato akce, na níž se sejde několik set zástupců místních a regionálních orgánů z EU a rozvojových zemí, je velmi příhodně načasována, neboť se očekává, že Evropská komise v nejbližší době vydá sdělení týkající se úlohy místních a regionálních orgánů v rámci rozvojové spolupráce a její mezinárodní rozvojové agendy na období po roce 2015.

V závěrečné části zasedání vystoupí s příspěvkem komisař pro rozvojovou spolupráci pan Andris Piebalgs společně s panem předsedou Valcárcelem a paní první místopředsedkyní Bresso.

Další informace:

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteru: @EU_CoR

Další informace poskytnou:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)2 282 2461

Mobilní tel.: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel.: +32 (0)2 282 2535

Mobilní tel.: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel.: +32 (0)2 282 2499

Mobilní tel.: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy


Side Bar