Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС.

COR/13/28

Брюксел, 8 април 2013 г

Председателят Шулц се присъединява към регионите и градовете в дебата за бюджета на ЕС и кризата по време на историческата 100-на пленарна сесия (11 и 12 април, Брюксел)

Необходимостта от по-силна европейска промишленост и борбата с бедността също фигурират в дневния ред

При отбелязването на 100–ната пленарна сесия от създаването на Комитета на регионите (КР) през 1994 г. председателят Рамон Луис Валкарсел Сисо ще посрещне председателя на Европейския парламент Мартин Шулц за дебат по някои от най-наболелите въпроси, свързани с ЕС. Пленарната сесия на КР на 11 и 12 април ще даде възможност да бъдат разгледани бюджетът на ЕС и икономическата криза. Освен това, предвид предстоящите избори за Европейски парламент през следващата година, в рамките на усилията на двете институции да намерят начини за по-нататъшно подобряване на сътрудничеството ще бъдат разгледани приоритетно начините за насърчаване на участието на гражданите.

Европейска промишлена политика: каква е ролята на градовете и регионите?

Предизвикателството, свързано с реиндустриализацията в Европа и водещата роля на градовете и регионите при прилагането на промишлената политика също ще бъдат сред основните точки на дискусията. Клод Жеверк (FR/ПЕС), председател на регионалния съвет на Пикардия, ще представи становище относно стратегията на Европейската комисия за подкрепяне на силна, диверсифицирана и конкурентоспособна индустриална база в Европа.

КР ще проведе и своята трета конференция във връзка със стратегията „Европа 2020“ (10 април), на която ще бъде направена оценка на въздействието на промишлената политика на ЕС. Ще бъде обсъден въпросът по какъв начин регионите и градовете могат да спомогнат за насърчаване на промишлеността в Европа като част от приноса им за справяне с кризата. Сред ораторите ще бъдат Антонио Таяни, комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството, и председателят Валкарсел, и двамата от които ще участват и в пресконференция (10 април, 15:00 ч.), както и Мерседес Бресо, първи заместник-председател на КР.

Солидарност и борба с бедността

Тъй като Европа продължава да се бори с рецесията, на пленарната сесия ще се обърне внимание на темата за солидарността както в рамките на ЕС, така и извън него. Ефективността на участието на ЕС в борбата с бедността в световен мащаб ще бъде разгледана в резолюция, представена от всички политически групи на КР. Подобряването на подкрепата от страна на ЕС за най-нуждаещите се лица в държавите членки на ЕС също ще бъде разгледано в становището относно „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“, представено Оси Мартикайнен (FI/АЛДЕ).

100-ната пленарната сесия ще се проведе в Европейския парламент (зала JAN 2Q2) в Брюксел на 11 и 12 април. Разискванията ще бъдат предавани на живо на уебсайта www.cor.europa.eu.

Децентрализирано сътрудничество за развитие

Няколко дена преди това КР ще проведе също така своята Трета конференция за децентрализирано сътрудничество за развитие (9 и 10 април), проява, организирана съвместно с Европейската комисия. Тази проява, която ще обедини стотици представители на местни и регионални власти от ЕС и развиващите се страни, е особено навременна, тъй като се очаква Европейската комисия скоро да приеме съобщение относно ролята на местните власти в сътрудничеството за развитие и своята международната програма за развитие за периода след 2015 г.

Комисарят по сътрудничество за развитие Андрис Пиебалгс, заедно с председателя Валкарсел и първия заместник-председател Бресо, ще направи изказване по време на заключителната сесия.

Допълнителна информация:

Комитетът на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави членки на ЕС е да приобщават представляваните от тях регионални и местни власти и общности към процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета относно политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Можете да следите за новини и в Twitter: @EU_CoR

За повече информация можете да се свържете със служителите от пресслужбите:

Пиерлуиджи Бода

Тел.: +32 (0)2 282 2461

моб. тел.: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Дейвид Френч

Тел.: +32 (0)2 282 2535

моб. тел.: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Натали Вандел

Тел.: +32 (0)2 282 2499

Моб. тел.: +32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Предишни съобщения за медиите


Side Bar