Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL PL

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali

COR/13/27

Bruxelles, 11 aprilie 2013

Politica industrială: implantarea la nivel teritorial și factorul uman sunt aspecte esențiale pentru relansare

Comitetul Regiunilor împărtășește punctul de vedere potrivit căruia industria a devenit o prioritate urgentă, determinând Comisia Europeană să adopte obiectivul ca, până în 2020, contribuția sectorului industrial la PIB să ajungă la 20%. Cu toate acestea, reprezentanții localităților și regiunilor din UE insistă asupra faptului că implantarea teritorială și dimensiunea umană reprezintă parametrii cei mai relevanți pentru viitorul industriei europene. De asemenea, în avizul adoptat astăzi în sesiunea plenară, ei insistă asupra unei mai bune coordonări a politicilor industrială și de coeziune ale UE, prin intermediul pactelor teritoriale.

Subliniind efectul de pârghie al industriei asupra întregii economii, mai ales cu privire la ocuparea forței de muncă, CoR pledează pentru relansarea industrială ca prioritate politică efectivă, care să beneficieze de un nivel de angajament politic pe picior de egalitate cu coeziunea, infrastructura sau agricultura. Comitetul observă totuși că, deși această dorință este din ce în ce mai manifestă, nu este împărtășită de statele membre, după cum o dovedesc reducerile propuse de Consiliul European pentru viitorul buget european în sectoarele cele mai sensibile pentru industrie (de exemplu, cercetare și inovare sau infrastructuri transeuropene).

Pe de altă parte, Comitetul subliniază că mobilizarea la nivel local și regional este prea des uitată de politica industrială. „Autoritățile locale sunt primele afectate de consecințele dezindustrializării. Ca parteneri în procesul de relansare industrială, aceste autorități sunt de prea multe ori trecute cu vederea, deși tocmai în regiunile noastre au loc schimbări în modurile de viață și de producție și sunt implantate ecosistemele industriale. Din aceste motive, propunem în special înființarea de pacte teritoriale care să permită convergența politicilor naționale și locale cu politicile sectoriale și de coeziune ale Uniunii”, a arătat dl Claude Gewerc (FR-PSE), raportor și președintele regiunii Picardia.

Ca atare, membrii Comitetului sprijină propunerea Parlamentului European de înființare a unui grup de coordonare privind politica industrială, care să strângă laolaltă competențele de la nivelurile european, național și local. Pe de altă parte, ei recomandă crearea unei noi categorii de întreprinderi de dimensiune mijlocie, care ar putea beneficia de cuantumuri adaptate ale ajutoarelor, superioare celor ale marilor întreprinderi și inferioare celor ale IMM-urilor.

CoR subliniază importanța esențială a capitalului uman și a dialogului social, cerând să se asigure o implicare mai importantă a partenerilor sociali la nivelul întreprinderilor, regiunilor și statelor membre, mai ales cu privire la gestionarea restructurărilor, și propunând, pe de altă parte, ca gestiunea estimativă a competențelor și a mutațiilor să fie considerată drept componentă esențială a politicii industriale.

Și raportorul Parlamentului European, dl Reinhard Bütikofer (DE-Verzi), s-a adresat plenului Adunării CoR, pentru a prezenta principalele puncte ale dezbaterii. El a ținut să sublinieze că „Regiunile sunt foarte importante în contextul politicii industriale. În această privință, Europa are nevoie de o strategie de reindustrializare a economiilor din sud. Este regretabil că nu s-a ținut seama de această strategie în inițiativa emblematică a Comisiei Europene”. Deputatul împărtășește și punctul de vedere al CoR privind importanța competențelor și a capitalului uman: „Aceste aspecte trebuie consolidate, punând accentul pe dialog social, participarea lucrătorilor, formare profesională și inovare socială. Din această perspectivă, regiunile joacă un rol major.”

În ceea ce privește aspectul mai specific al restructurărilor, CoR și-a exprimat poziția într-un aviz referitor la viitoarele orientări ale UE – prevăzute pentru al doilea trimestru din 2013 – privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, astfel încât să poată contribui din timp la dezbatere. În acest context, CoR pledează pentru reguli simple, echitabile și transparente, astfel încât ajutoarele de stat să favorizeze eforturile întreprinderilor de depășire a perioadei de instabilitate, de protejare a expertizei lor industriale și de salvgardare a locurilor de muncă la nivel regional. Raportorul, dl Christophe Rouillon (FR-PSE), primarul localității Coulaines, subliniază în acest sens: „Ajutoarele de stat nu sunt un lucru rău, dar nici nu sunt neapărat unul bun. Ele trebuie să fie calibrate și încadrate corespunzător, pentru a fi utile din punct de vedere economic și a servi interesului general.

Avizul exprimă opoziția față de propunerea de a se restrânge domeniul de aplicare a orientărilor la întreprinderile ce fac obiectul unor proceduri oficiale de insolvabilitate, solicitând ridicarea pragului maxim al ajutoarelor acordate unei întreprinderi de la 10 la 15 milioane EUR, pentru a ține seama de inflație și de creșterea PIB-ului. De asemenea, cere să se poată prevedea măsuri compensatorii specifice pentru contribuțiile autorităților publice (de exemplu, interzicerea vărsării de dividende în timpul perioadei de restructurare). Pe lângă acestea, Comitetul sprijină aplicarea prin analogie a clauzei anti-delocalizare, definită în regulamentul privind fondurile structurale, și introducerea unor praguri de minimis specifice pentru notificarea Comisiei în cazul acordării de ajutoare de stat (200 000 EUR pentru IMM-uri și 500 000 EUR pentru celelalte întreprinderi).

***

Adoptarea poziției Comitetului cu privire la relansarea politicii industriale vine ca urmare a conferinței Europa 2020 – O politică industrială adaptată erei globalizării: rolul regiunilor și orașelor, organizată de CoR la 10 aprilie. Vorbitorii, printre care dl Ramón Luis Valcárcel, președintele CoR, și dl Antonio Tajani, comisar european pentru industrie, au folosit ocazia pentru a dezbate asupra reindustrializării ca miză a transformării regionale și rolul autorităților regionale în stimularea competitivității industriale (cf. comunicatul de presă respectiv).

Informații suplimentare

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Vizitați site-ul CoR: www.cor.europa.eu.

Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana următoare:

Nathalie Vandelle

Tel +32 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar