Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL PL

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/13/23

Bruxelles, 15 martie 2013

Preşedintele CoR, dl Valcárcel, afirmă că găsirea unui echilibru între austeritate şi creştere este esenţială pentru a înzestra oraşele şi regiunile cu capacităţi investiţionale

„Implicarea deplină a autorităţilor locale şi regionale este fundamentală pentru punerea în practică a agendei de creştere a UE”

Preşedintele Comitetului Regiunilor, dl Ramon Luis Valcárcel, este de părere că modul în care s-a finalizat Consiliul de primăvară reprezintă „un pas hotărâtor către efectuarea schimbărilor urgente care se impun în privinţa strategiei UE de găsire a unui echilibru între consolidarea bugetară şi măsurile ce vizează creşterea”. Este nevoie de o interpretare mai flexibilă a cadrului juridic referitor la buget, pentru a înzestra regiunile şi oraşele UE cu o mai mare capacitate de a investi în creştere şi competitivitate şi pentru a promova angajarea forţei de muncă tinere.

În opinia preşedintelui CoR, chiar dacă nu există noi decizii oficiale, Consiliul European a deschis calea exploatării oportunităţilor oferite de regulile în vigoare în vederea ajungerii la un echilibru între investiţiile strategice şi consolidarea bugetară. Astfel, regiunile şi oraşele şi-ar putea continua eforturile de creare de noi locuri de muncă pentru tineri şi de sporire a competitivităţii economiilor noastre, în contextul unui cadru bugetar îmbunătăţit. Pentru numeroase regiuni din UE, aceste condiţii sunt vitale pentru asigurarea punerii în aplicare a actualelor programe operaţionale ale politicii de coeziune şi pentru demararea efectivă a celor pentru perioada 2014-2020.

Dl Valcárcel se declară satisfăcut şi de importanţa acordată punerii în practică a Pactului pentru creştere economică şi a tuturor iniţiativelor lansate pentru stimularea redresării: „Dacă implementarea pactului este esenţială, iar Europa este hotărâtă să elimine întârzierile şi dificultăţile întâmpinate până acum în concretizarea agendei de creştere, o implicare adecvată a autorităţilor locale şi regionale în etapa planificării şi în furnizarea de contribuţii concrete este singura cale de a garanta că banii investiţi se vor traduce în beneficii pentru cetăţeni şi întreprinderi, ameliorând oportunităţile de care aceştia dispun”. În acest sens, preşedintele CoR îndeamnă la „intensificarea neîntârziată a cooperării dintre UE şi nivelurile local şi regional de guvernanţă, începând cu semestrul european în curs”.

În ceea ce priveşte revizuirea Strategiei Europa 2020, dl Valcárcel salută programul de lucru anunţat de Consiliu şi reafirmă angajamentul Comitetului Regiunilor de a contribui la proces, urmând să pună accentul pe aplicarea la nivel teritorial a strategiei, după cum s-a convenit cu preşedintele Consiliului European, dl Herman Van Rompuy, în cursul reuniunii desfăşurate în perspectiva Consiliului de primăvară. Până în primăvara lui 2014, rezultatul procesului de revizuire ar urma să se materializeze în îmbunătăţiri semnificative.

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Vizitaţi site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriţi-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana următoare:

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Mobil +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar