Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL RO

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/13/23

Bruksela, 15.3.2013

Równowaga między cięciami budżetowymi a wzrostem gospodarczym gwarancją zdolności inwestycyjnej miast i regionów – mówi przewodniczący KR-u Ramón Luis Valcárcel Siso

„Pełne zaangażowanie samorządów regionalnych i lokalnych kluczem do realizacji unijnej strategii na rzecz wzrostu”

Przewodniczący Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel Siso uznał wynik wiosennego szczytu Rady za „znaczący krok w kierunku pilnych i niezbędnych zmian w strategii UE, które pomogą znaleźć równowagę między konsolidacją podatkową a środkami na rzecz wzrostu”. Należy przyjąć bardziej elastyczne podejście do ram prawnych w zakresie podatków, aby zapewnić miastom i regionom w UE szerszy margines na inwestycje w rozwój i konkurencyjność oraz na promowanie zatrudnienia młodzieży.

Zdaniem przewodniczącego KR-u nawet w sytuacji braku nowych formalnych decyzji Rada Europejska otwiera drogę do korzystania z istniejących w obecnych przepisach możliwości znalezienia równowagi między inwestycjami strategicznymi a konsolidacją fiskalną. Zgodnie z tym scenariuszem miasta i regiony mogą nadal prowadzić wysiłki w celu tworzenia nowych miejsc pracy dla młodych ludzi oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki krajów UE w oparciu o ulepszone ramy budżetowe. W wielu regionach unijnych ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia pełnej realizacji obecnych programów operacyjnych w ramach polityki spójności oraz faktycznego rozpoczęcia programów w latach 20142020.

Ramóna Luisa Valcárcela Siso cieszy przykładanie wagi do realizacji paktu na rzecz wzrostu oraz wszystkich prowadzonych inicjatyw mających na celu zwiększenie ożywienia gospodarczego: „Jeśli wprowadzenie w życie programu na rzecz wzrostu ma kluczowe znaczenie, a Europa jest zdeterminowana, aby przezwyciężyć napotykane dotychczas opóźnienia i trudności związane z realizacją w praktyce paktu na rzecz wzrostu, to właściwe zaangażowanie samorządów regionalnych i lokalnych w trakcie planowania i prowadzenia konsultacji jest jedynym sposobem zapewniającym, że zainwestowane środki dotrą do obywateli i biznesu i poprawią otwierające się przed nimi możliwości”. Dlatego wezwał do „współpracy między władzami na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, która powinna zostać nasilona bezzwłocznie, poczynając od rozpoczętego już europejskiego semestru”.

W odniesieniu do przeglądu strategii „Europa 2020”, Ramón Luis Valcárcel Siso z zadowoleniem przyjął ogłoszony przez Radę program roboczy i zapewnił, że Komitet Regionów będzie wnosił wkład w osiąganie jej celów, skupiając się na realizacji strategii na poziomie terytorialnym, zgodnie z porozumieniem zawartym z przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanem Van Rompuyem na posiedzeniu poprzedzającym wiosenny szczyt. Do wiosny 2014 r. wyniki przeglądu powinny przynieść owoce w postaci znaczącej poprawy sytuacji.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu.

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

Pierluigi Boda

tel. +32 2 282 2461

tel. kom. +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar