Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/13/1

Bryssel den 28 januari 2013

Ekonomisk tillväxt i fokus för ReK:s plenarsession

Den ekonomiska och monetära unionen, sammanhållningen, nationellt regionalstöd, ungdomsgaranti och EU-medborgarskapet är debattens huvudpunkter

Att på ett klokt och snabbt sätt fördjupa den ekonomiska och monetära unionen och att ge fullt stöd till ungdomsgarantisystemet hör till de viktigaste politiska budskapen under Regionkommitténs (ReK) nästa plenarsession den 31 januari1 februari. En resolution om lagstiftningspaketet om sammanhållningspolitiken kommer att läggas fram för antagande av Marek Woźniak (PLPPE), regionpresident i Wielkopolskie (Storpolen). Där upprepas ReK:s uppmaning att säkerställa tillräcklig finansiering för sammanhållningspolitiken 20142020. I yttrandet granskas också planerna på att reformera EU:s regionalpolitik, och förslag till ytterligare förbättringar ges.

Den 31 januari kommer ett sammanträde mellan ordförandena i de politiska grupperna i Europaparlamentet och ReK att äga rum före plenarsammanträdet. Diskussionen kommer att inriktas på de pågående förhandlingarna om EU:s budget för perioden 20142020 och på de åtgärder som ska vidtas härnäst för att öka samarbetet mellan de båda institutionerna.

Lucinda Creighton, TD, Irlands EU-minister, kommer att presentera Irlands prioriteringar för de sex månader landet innehar ordförandeskapet för EU. Prioriteringarna omfattar bl.a. nya jobb och åtgärder för att ta itu med krisen.

Joaquín Almunia, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrensfrågor, kommer att hålla ett anförande inför plenarförsamlingen den 1 februari. Enligt planerna ska han tala om moderniseringen av reglerna för statligt stöd, och särskilt översynen av riktlinjerna för statliga stöd till regioner. Den viktiga roll som det nationella regionalstödet spelar för att stödja sysselsättning och tillväxt kommer också att tas upp under plenarsessionen: Jean-Paul Denanot (FR–PSE), regionpresident i Limousin, presenterar ett yttrande om riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål för perioden 2014–2020.

Med anledning av Europaåret för medborgarna 2013 och valen till Europaparlamentet 2014 har ReK, tillsammans med Europaparlamentet, åtagit sig att främja EU-medborgarskapet och EU-medborgarnas valrättigheter, en fråga som kommer att diskuteras i det yttrande som presenteras av György Gémesi (HU–PPE), borgmästare i Gödöllő. Att öka intresset för EU-valen och att stärka EU:s demokratiska legitimitet innebär också att man inför en europeisk rättslig ställning för europeiska politiska partier och deras politiska stiftelser. ReK:s bidrag till Europeiska kommissionens förslag i frågan kommer att diskuteras med utgångspunkt i ett yttrande från István Sértő-Radics (HUALDE), borgmästare i Uszka.

Europas hav har fastställts som tillväxtområden som, om de förvaltas med hänsyn, kan bidra till EU:s plan för tillväxt (Europa 2020-strategin) och skapa arbetstillfällen samtidigt som klimatförändringarna bekämpas. I samband med det kommer Adam Banaszak (PL–EA), ledamot av regionfullmäktige i Kujawsko-Pomorskie (Kujavien–Pommern), att presentera ett yttrande om ”Blå tillväxt", och Arnold Hatch (UK–NI), ledamot av Craigavon Borough Council, ett yttrande om "Kunskap i havsfrågor 2020". Därmed säkerställs att Europas städer och regioner lämnar ett värdefullt bidrag till debatten. Den kritiska roll som förnybar energi spelar kommer också att diskuteras i samband med att Witold Stępień (PL–PPE), regionpresident i Łódzkie (Łódź), lägger fram sitt yttrande om "Förnybar energi: en viktig faktor på den europeiska energimarknaden" för antagande.

Plenarsessionen kommer att hållas i Europaparlamentets lokaler (sal JAN 2Q2) i Bryssel den 31 januari1 februari.

Debatterna kommer att sändas direkt på www.cor.europa.eu torsdagen den 31 januari från kl. 15.00 och fredagen den 1 februari från kl. 9.00.

Ytterligare information:

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater, och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att en EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Följ oss på Twitter: @EU_CoR

För ytterligare information kontakta

Pierluigi Boda

Tfn +32 22822461

Mobil +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tfn +32 22822535

Mobil +32 473854759

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tfn +32 22822499

Mobil +32 473860530

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tidigare pressmeddelanden


Side Bar