Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/13/1

Bruselj, 28. januar 2013

Gospodarska rast v središču pozornosti plenarnega zasedanja OR

Ekonomska in monetarna unija, kohezija, državna regionalna pomoč, jamstvo za mlade in evropsko državljanstvo glavne teme razprave

Razumna in pravočasna poglobitev ekonomske in monetarne unije ter polna podpora programu jamstva za mlade bosta med glavnimi političnimi sporočili prihodnjega plenarnega zasedanja Odbora regij (OR) 31. januarja in 1. februarja. Marek Woźniak (PL/EPP), maršal Velikopoljske regije, bo v sprejetje predložil resolucijo OR o svežnju zakonodajnih ukrepov za kohezijsko politiko, ki vsebuje ponoven poziv k zagotovitvi zadostnih sredstev za kohezijsko politiko v letih 2014–2020. Odbor bo obravnaval tudi načrte o reformi regionalne politike EU in predstavil izboljšave teh predlogov.

Pred plenarnim zasedanjem 31. januarja bo seja predsednikov političnih skupin Evropskega parlamenta in OR. V razpravi bo pozornost posvečena sedanjim pogajanjem o proračunu EU za obdobje 2014–2020 in prihodnjim ukrepom, ki naj bi jih sprejeli za okrepitev sodelovanja med obema institucijama.

Na plenarnem zasedanju bo člane med drugim nagovorila Lucinda Creighton, irska ministrica za evropske zadeve, ki bo predstavila prednostne naloge Irske med njenim šestmesečnim predsedovanjem EU, med katerimi so ustvarjanje delovnih mest in premagovanje krize.

Tudi Joaquín Almunia, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za konkurenco, bo 1. februarja nastopil na plenarnem zasedanju OR. V govoru naj bi se osredotočil na posodobitev evropskih predpisov o državni pomoči, zlasti pa na pregled sedanjih smernic o državni regionalni pomoči. Poglavitna vloga državne regionalne pomoči pri podpori zaposlovanju in rasti bo tudi med glavnimi poudarki plenarnega zasedanja. Jean-Paul Denanot (FR/PES), predsednik regionalnega sveta Limousina, bo predstavil mnenje o preoblikovanju smernic o državni regionalni pomoči za obdobje 20142020.

V okviru evropskega leta državljanov (2013) in pred evropskimi volitvami v letu 2014 si OR skupaj z Evropskim parlamentom prizadeva za ozaveščanje o državljanstvu EU in podporo širšemu uveljavljanju evropske volilne pravice, o čemer bo tekla razprava ob obravnavi mnenja, ki ga bo predstavil György Gémesi (HU/EPP), župan mesta Gödöllő. K spodbujanju zanimanja za evropske volitve in krepitvi demokratične legitimnosti EU sodi tudi vzpostavitev pravnega statusa za evropske politične stranke in z njimi povezane fundacije. O prispevku OR k načrtu Evropske komisije o tem vprašanju bo tekla razprava na podlagi mnenja Istvána Sértő-Radicsa (HU/ALDE), župana mesta Uszka.

Evropski oceani in morja veljajo za območje okrepljene rasti, ki lahko, če z njimi dobro gospodarimo, prispevajo k napredku pri uresničevanju načrta EU za rast – strategiji Evropa 2020, ustvarjanju novih delovnih mest in boju proti podnebnim spremembam. V zvezi s tem bo Adam Banaszak (PL/EA), član regionalne skupščine Kujavsko-Pomorjansko, predstavil mnenje o modri rasti, Arnold Hatch (UK/neodv.), član občinskega sveta Craigavona, pa mnenje o znanju o morju 2020, ki bo tako zagotovilo pomemben prispevek evropskih mest in regij k razpravi. O ključni vlogi obnovljivih virov energije bo tekla razprava, ko bo Witold Stępień (PL/EPP) v sprejetje predložil mnenje Energija iz obnovljivih virov: glavni akter na evropskem energetskem trgu.

Plenarno zasedanje bo 31. januarja in 1. februarja v prostorih Evropskega parlamenta (dvorana JAN 2Q2) v Bruslju.

Razprave bo mogoče spremljati v živo prek spleta na www.cor.europa.eu v četrtek, 31. januarja, od 15.00 naprej, in v petek, 1. februarja, od 9.00 naprej.

Več informacij:

 1. program plenarnega zasedanja za medije

 2. dnevni red plenarnega zasedanja

 3. mnenja, ki bodo obravnavana na plenarnem zasedanju

Odbor regij

 1. Odbor regij je skupščina predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je lokalne in regionalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

 2. Obiščite spletno stran: www.cor.europa.eu

 3. Spremljajte nas na Twitterju: @EU_CoR

 4. Za več informacij so na voljo:

 5. Pierluigi Boda

 6. tel.: +32 (0)2 282 2461

 7. GSM: +32 (0) 473 851 743

 8. pierluigi.boda@cor.europa.eu

 9. David French

 10. tel.: +32 (0)2 282 2535

 11. GSM: +32 (0) 473 851 743

 12. david.french@cor.europa.eu

 13. Nathalie Vandelle

 14. tel.: +32 (0)2 282 2499

 15. GSM: +32 (0) 473 860 530

 16. nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Prejšnja sporočila za javnost


Side Bar