Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/13/1

Brussel, 28 januari 2013

Economische groei staat centraal tijdens CvdR-zitting

Economische en Monetaire Unie, cohesie, regionale steunmaatregelen, jeugdgarantie en EU-burgerschap zijn onderwerp van discussie

De slimme en tijdige verdieping van de Economische en Monetaire Unie en de volledige ondersteuning van de jeugdgarantieregeling zullen de belangrijkste politieke boodschappen zijn tijdens de CvdR-zitting van 31 januari en 1 februari. Marek Woźniak (PL/EVP), voorzitter van het regiobestuur van Groot-Polen zal een resolutie over het wetgevingspakket cohesiebeleid presenteren, waarin de oproep van CvdR om voldoende middelen vrij te maken voor het cohesiebeleid in 2014-2020 nog eens krachtig wordt herhaald. Ook zullen de hervormingsplannen voor het regionaal beleid van de EU worden bestudeerd, om verdere verbeteringen voor te stellen.

Op 31 januari zal de zitting worden voorafgegaan door een vergadering van de fractievoorzitters van het EP en het CvdR. De discussies zullen vooral gaan over de voortdurende onderhandelingen over de EU-begroting 2014-2020 en de stappen die moeten worden gezet om de samenwerking tussen beide instellingen te intensiveren.

Lucinda Creighton, Iers parlementslid en minister voor Europese aangelegenheden, zal de voltallige vergadering toespreken over de prioriteiten van het Ierse voorzitterschap van de EU, zoals het scheppen van werkgelegenheid en het aanpakken van de crisis.

Joaquín Almunia, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor Mededinging, zal de CvdR-zitting op 1 februari bijwonen. Zijn toespraak zal gaan over de modernisering van de EU-regelgeving voor staatssteun, en met name de herziening van de richtsnoeren voor regionale steunmaatregelen. De cruciale rol van regionale steunmaatregelen voor de bevordering van werkgelegenheid en groei zal uitgebreid ter sprake komen tijdens de zitting. Zo zal Jean-Paul Denanot (FR/PSE), lid van de regioraad van Limousin, een advies over de richtsnoeren regionale steun 2014-2020 presenteren.

In het kader van het Europees Jaar van de burger 2013 en met het oog op de Europese verkiezingen van 2014 zal het CvdR zich samen met het Europees Parlement inzetten voor het promoten van het EU-burgerschap en de uitoefening van de Europese kiesrechten, een onderwerp waarover zal worden gediscussieerd tijdens de behandeling van het advies van György Gémesi (HU/EVP), burgemeester van Gödöllő. Om de belangstelling van de burger voor de Europese verkiezingen aan te wakkeren en de democratische legitimiteit van de Europese Unie te vergroten moet er een Europese rechtsstatus komen voor Europese politieke partijen en stichtingen. De bijdrage van het CvdR aan de blauwdruk van de Europese Commissie zal worden besproken aan de hand van het advies van István Sértő-Radics (HU/ALDE), burgemeester van Uszka.

De Europese oceanen en zeeën zijn aangemerkt als gebieden die, mits zorgvuldig beheerd, het groeiplan van de EU – Europa 2020 – vooruit kunnen helpen, door werkgelegenheid te creëren en de klimaatverandering tegen te gaan. In dit verband zal Adam Banaszak (PL/EA), lid van de regioraad van Kujavië-Pommeren, een advies over "Blauwe groei" presenteren, en Arnold Hatch (UK/NI), lid van de districtsraad van Craigavon, een advies over "Mariene kennis 2020". De Europese regio's en steden leveren hiermee een waardevolle bijdrage aan het debat. De kritieke rol van hernieuwbare energie zal ook aan de orde komen, tijdens de behandeling van het advies van Witold Stępień (PL/EVP) over "Hernieuwbare energie: een belangrijke speler op de Europese energiemarkt".

De zitting zal worden gehouden op 31 januari en 1 februari 2013, in het gebouw van het Europees Parlement te Brussel (zaal JAN 2Q2).

De debatten worden op donderdag 31 januari vanaf 15 uur en vrijdag 1 februari vanaf 9 uur live uitgezonden op www.cor.europa.eu.

Meer informatie:

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

Tel: +32 (0)2 282 2461

GSM: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel: +32 (0)2 282 2535

GSM: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel: +32 (0)2 282 2499

GSM: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Eerdere perscommuniqués


Side Bar