Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

COR/13/1

Briselē, 2013. gada 28. Janvārī

RK plenārsesijas uzmanības centrā — ekonomiskā izaugsme

Galvenie debašu temati: ekonomiskā un monetārā savienība, kohēzija, valsts reģionālais atbalsts, garantija jauniešiem un ES pilsoņu tiesības

Viens no galvenajiem politiskajiem vēstījumiem nākamajā Reģionu komitejas (RK) plenārsesijā, kas notiks 31. janvārī un 1. februārī, būs gudra un savlaicīga ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšana un t. s. garantijas jauniešiem atbalstīšana pilnā apmērā. Lielpolijas vojevodistes maršals Marek Woźniak (PL/PPE) iepazīstinās ar rezolūciju par tiesību aktu kopumu par kohēzijas politiku. Rezolūciju plānots pieņemt plenārsesijā, un tajā stingri atkārtots RK aicinājums nodrošināt atbilstošu finansējumu kohēzijas politikai 2014.–2020. gadā. Rezolūcijā arī aplūkoti plāni veikt ES reģionālās politikas reformu un ierosināti tālāki priekšlikumu uzlabojumi.

Pirms plenārsesijas 31. janvārī notiks Eiropas Parlamenta un RK politisko grupu priekšsēdētāju sanāksme. Debatēs galvenā uzmanība tiks pievērsta notiekošajām sarunām par ES budžetu 2014.–2020. gadam un nākamajiem soļiem, kas jāveic, lai vēl vairāk stiprinātu sadarbību starp abām iestādēm.

Īrijas parlamenta deputāte un Īrijas Eiropas lietu ministre Lucinda Creighton uzstāsies plenārsesijā, lai iepazīstinātu ar Īrijas prioritātēm sešu mēnešu prezidentūras laikā; viena no prioritātēm ir jaunu darba vietu radīšana un krīzes pārvarēšana.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Joaquín Almunia, kurš ir atbildīgs par konkurētspējas jautājumiem, RK plenārsesijā uzstāsies 1. februārī. Plānots, ka galveno uzmanību savā uzrunā viņš pievērsīs ES valsts atbalsta noteikumu modernizēšanai un it sevišķi pašreiz spēkā esošo valsts reģionālā atbalsta pamatnostādņu pārskatīšanai. Valsts reģionālā atbalsta būtiskā nozīme nodarbinātības un izaugsmes veicināšanā būs arī viens no jautājumiem, kuriem plenārsesijas debatēs tiks pievērsta īpaša uzmanība, proti, Limuzēnas reģiona priekšsēdētājs Jean-Paul Denanot (FR/PSE) iepazīstinās ar atzinumu par valsts reģionālā atbalsta pamatnostādņu (2014–2020) reformu.

Saistībā ar Eiropas Pilsoņu gadu (2013) un ņemot vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014. gadā, RK kopā ar Eiropas Parlamentu ir apņēmusies veicināt pilsonisko darbību un atbalstīt plašāku ES pilsoņu vēlēšanu tiesību izmantošanu — šis jautājums tiks aplūkots saistībā ar atzinumu, ko prezentēs Gedelles mērs György Gémesi (HU/PPE). Iedzīvotāju ieinteresētības paaugstināšana saistībā ar ES līmeņa vēlēšanām un ES demokrātiskās leģitimitātes stiprināšana nozīmē arī Eiropas līmeņa juridiskā statusa noteikšanu ES politiskajām partijām un ar tām saistītajiem fondiem. Balstoties uz Uszka pašvaldības priekšsēdētāja István Sértő-Radics (HU/ALDE) izstrādāto atzinumu, tiks apspriests RK ieguldījums Eiropas Komisijas dokumenta sagatavošanā par šo jautājumu.

Eiropas ūdeņi ir noteikti par jomu, kurā iespējama izaugsme un kura, rūpīgi pārvaldīta, var palīdzēt veicināt ES izaugsmes plānu jeb stratēģiju “Eiropa 2020” un radīt jaunas darba vietas, un vienlaikus cīnīties ar klimata pārmaiņām. Šai sakarā Kujāvijas-Pomožes vojevodistes seimika loceklis Adam Banaszak (PL/EA) iepazīstinās ar atzinumu “Jūras nozaru izaugsme” un Kreigevonas padomes loceklis Arnold Hatch (UK/NI) — ar atzinumu “Zināšanas par jūru 2020”, tādējādi nodrošinot, ka Eiropas pilsētas un reģioni sniedz vērtīgu ieguldījumu debatēs. Tiks apspriesta arī atjaunojamo enerģijas resursu izšķirošā loma: Witold Stępień (PL/PPE) iepazīstinās ar pieņemšanai paredzēto un viņa izstrādāto atzinumu “Enerģija no atjaunojamiem energoresursiem — būtiska Eiropas enerģijas tirgus sastāvdaļa”.

Plenārsesija notiks Eiropas Parlamentā (telpā JAN 2Q2) 31. janvārī un 1. februārī Briselē.

Ceturtdien, 31. janvārī, no plkst. 15.00 un piektdien, 1. februārī, no plkst. 9.00 debates pārraidīs tiešsaistē tīmekļa vietnē www.cor.europa.eu.

Papildu informācija:

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja (RK) ir ES vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļi pārstāv visas 27 ES dalībvalstis, un viņu uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ir ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

Apmeklējiet RK tīmekļa vietni www.cor.europa.eu!

Sekojiet mums sociālajā tīklā Twitter: @EU_CoR!

Sīkāka informācija pieejama, sazinoties ar

Pierluigi Boda

Tālr.: +32 (0) 2 282 2461

Mob. tālr.: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tālr.: +32 (0) 2 282 2535

Mob. tālr.: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tālr.: +32 (0) 2 282 2499

Mob. tālr.: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Iepriekšējie paziņojumi presei


Side Bar