Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja

COR/13/1

2013 m. sausio 28 d., Briuselis

RK plenarinės sesijos dėmesio centre – ekonomikos augimas

Pagrindiniai diskusijų klausimai: ekonominė ir pinigų sąjunga, sanglauda, regioninė valstybės pagalba, jaunimo garantijos ir ES pilietybė

Pažangus ir savalaikis ekonominės ir pinigų sąjungos vystymas ir visapusiška parama iniciatyvai „Jaunimo garantijos“ – šie klausimai bus tarp pagrindinių sausio 31 d.–vasario 1 d. įvyksiančios Regionų komiteto plenarinės sesijos politinių diskusijų temų. Didžiosios Lenkijos vaivadijos maršalka Marek Woźniak (PL / ELP) pateiks tvirtinti rezoliuciją dėl sanglaudos politikos po 2013 m. teisės aktų rinkinio, kurioje tvirtai pakartojamas RK raginimas 2014–2020 m. užtikrinti tinkamą sanglaudos politikos finansavimą. Rezoliucijoje taip pat svarstomi ketinimai įgyvendinti ES regionų politikos reformą ir pateikiami nauji šių pasiūlymų patobulinimai.

2013 m. sausio 31 d. prieš plenarinę sesiją įvyks Europos Parlamento ir Regionų komiteto frakcijų pirmininkų susitikimas. Jame daugiausia dėmesio bus skiriama tebevykstančioms deryboms dėl 2014–2020 m. biudžeto ir dėl tolesnių veiksmų, kurių reikia imtis norint toliau stiprinti šių institucijų bendradarbiavimą.

Į plenarinę asamblėją kreipsis ir Airijos Europos reikalų ministrė Lucinda Creighton – ji pristatys Airijos prioritetus, kurių ši šalis sieks per pirmininkavimo ES pusmetį, tarp jų – darbo vietų kūrimas ir krizės įveikimas.

Per Regionų komiteto plenarinės sesijos 2013 vasario 1 d. posėdį pranešimą skaitys už konkurenciją atsakingas Europos Komisijos narys Joaquín Almunia. Numatoma, kad jo pranešime daugiausia dėmesio bus skiriama ES valstybės pagalbos taisyklių modernizavimui, visų pirma, dabartinių regioninės valstybės pagalbos gairių peržiūrai. Ypatinga regioninės valstybės pagalbos svarba skatinant užimtumą ir ekonomikos augimą bus viena pagrindinių plenarinės sesijos temų. Ja bus diskutuojama su Limuzeno regiono pirmininku Jean-Paul Denanot (FR / ESP), kuris pristatys nuomonę dėl 2014–2020 m. regioninės valstybės pagalbos gairių.

Atsižvelgdamas į 2013 -ųjų Europos piliečių metų programą ir ruošdamasis 2014 m. Europos rinkimams, Regionų komitetas kartu su Europos Parlamentu įsipareigojo stiprinti ES pilietybę ir skatinti aktyviau naudotis ES rinkėjų teisėmis. Šiais klausimais bus diskutuojama remiantis Gedelės mero György Gémesi (HU / ELP) parengta nuomone. Norint didinti susidomėjimą Europos rinkimais ir stiprinti demokratinį ES legitimumą būtina Europos politinėms partijoms ir su jomis susijusiems politiniams fondams suteikti Europos lygmens teisinį statusą. Regionų komiteto pastabos dėl su tuo susijusio Europos komisijos projekto bus aptariamos remiantis Uszka mero István Sértő-Radics (HU / LDAE) parengta nuomone.

Europos vandenynai ir jūros įvardyti perspektyvia sritimi, kuri, protingai valdant, gali padėti įgyvendinti ES augimo planą – strategiją „Europa 2020“: kurti užimtumą ir kovoti su klimato kaita. Kujavijos Pamario vaivadijos regioninės asamblėjos narys Adam Banaszak (PL / EA) pristatys su tuo susijusią nuomonę „Mėlynasis augimas“, o Kreigavono Boro municipalinės tarybos atstovas Arnold Hatch (UK / nepriklausomas) pristatys nuomonę „Žinios apie jūrą 2020“, taip užtikrindami vertingą Europos miestų ir regionų indėlį šioje diskusijoje. Svarbus atsinaujinančios energijos vaidmuo bus aptariamas pristatant Witold Stępień (PL / ELP) nuomonę „Atsinaujinančioji energija – reikšmingas Europos energijos rinko objektas“ tvirtinimui.

Plenarinė sesija 2013 m. sausio 31 d. – vasario 1 d. vyks Europos Parlamento rūmuose (JAN 2Q2 salė) Briuselyje.

Diskusijas galėsite stebėti gyvai internetu www.cor.europa.eu sausio 31 d., ketvirtadienį, nuo 15.00 val. ir vasario 1 d., penktadienį, nuo 9.00 val.

Išsamesnės informacijos ieškokite:

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES vietos ir regionų savivaldos atstovų asamblėja. Komiteto, kurį sudaro 344 nariai iš visų 27 ES valstybių narių, misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Apsilankykite Regionų komiteto interneto svetainėje adresu www.cor.europa.eu

Sekite mus Twitter: @EU_CoR

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

Pierluigi Boda

Tel. +32 (0) 2 282 2461

Mob. tel. +32 473 85 05 17

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel. +32 (0) 2 282 2535

Mob. tel. +32 473 85 05 47

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel. +32 (0) 2 282 2499

Mob. tel. +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Ankstesni pranešimai spaudai


Side Bar