Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/13/1

Brüssel, 28. jaanuar 2013

Majanduskasvule keskendumine Regioonide Komitee täiskogul

Põhilised aruteluteemad: majandus- ja rahaliit, ühtekuuluvus, piirkondlik riigiabi, noortegarantii ja ELi kodakondsus

Majandus- ja rahaliidu arukas ja õigeaegne süvendamine ning noortegarantii täielik toetamine on Regioonide Komitee 31. jaanuaril ja 1. veebruaril toimuva järgmise täiskogu istungjärgu peamiste poliitiliste sõnumite hulgas. Suur-Poola vojevoodkonna marssal Marek Woźniak (PL/EPP) esitab täiskogule vastuvõtmiseks ühtekuuluvuspoliitika seadusandlikku paketti käsitleva resolutsiooni, milles korratakse kindlalt Regioonide Komitee üleskutset tagada ühtekuuluvuspoliitikale 2014.–2020. aastaks piisav rahastamine. Resolutsioonis analüüsitakse ka kava reformida ELi regionaalpoliitikat ja esitatakse ettepanekutele täiendavaid parandusi.

31. jaanuaril eelneb täiskogu istungile Euroopa Parlamendi ja Regioonide Komitee fraktsioonide esimeeste kohtumine. Arutelus keskendutakse käimasolevatele läbirääkimistele 2014.–2020. aasta ELi eelarve üle ning järgmistele sammudele, mida tehakse kahe institutsiooni koostöö edasiseks tõhustamiseks.

Iirimaa Euroopa asjade minister ja Iirimaa parlamendi liige Lucinda Creighton tutvustab täiskogu istungjärgul Iirimaa prioriteete kuuekuuse ELi eesistumise ajal. Need hõlmavad töökohtade loomist ja kriisi lahendamist.

Euroopa Komisjoni asepresident ja konkurentsivolinik Joaquín Almunia võtab sõna komitee täiskogu 1. veebruari istungil. Ilmselt keskendub ta oma sõnavõtus ELi riigiabieeskirjade ajakohastamisele ning eelkõige praeguste piirkondliku riigiabi suuniste läbivaatamisele. Piirkondliku riigiabi äärmiselt tähtis roll tööhõive ja majanduskasvu toetamisel on ka täiskogu arutelude keskmes. Limosini piirkonnavolikogu juht Jean-Paul Denanot (FR/PES) tutvustab arvamust 2014.–2020. aasta piirkondliku riigiabi suuniste reformi kohta.

Pidades silmas Euroopa kodanike aastat 2013 ja Euroopa Parlamendi valimisi 2014. aastal on Regioonide Komitee koos Euroopa Parlamendiga pühendunud sellele, et edendada ELi kodakondsust ja toetada Euroopa valimisõiguste ulatuslikumat kasutust. Seda teemat arutatakse arvamuses, mida tutvustab Gödöllő linnapea György Gémesi (HU/EPP). Huvi suurendamine Euroopa Parlamendi valimiste vastu ja ELi demokraatliku legitiimsuse tugevdamine eeldavad Euroopa tasandi erakondadele ja nendega seotud sihtasutustele ka Euroopa tasandi õigusliku staatuse loomist. Regioonide Komitee panust Euroopa Komisjoni kavasse sellel teemal arutatakse Uszka vallavanema István Sértő-Radics (HU/ALDE) arvamuse põhjal.

Euroopa ookeanid ja mered on määratletud kasvuvaldkonnana, mille hoolikal haldamisel võivad nad aidata edendada ELi majanduskasvu kava – strateegiat „Euroopa 2020” – luues töökohti ja samas võideldes kliimamuutuste vastu. Selles valdkonnas tutvustab Kujawy-Pomorze vojevoodkonna volikogu liige Adam Banaszak (PL/EA) arvamust meremajanduse kasvu kohta ning Arnold Hatch (UK/NI) arvamust „Merealased teadmised 2020”, millega tagatakse, et Euroopa linnad ja piirkonnad annavad väärtusliku panuse sellesse arutellu. Samuti arutatakse taastuvenergia äärmiselt olulist rolli, mille kohta esitab Witold Stępień (PL/EPP) vastvõtmiseks oma arvamuse „Taastuvenergia, Euroopa energiaturu oluline osaline”.

Täiskogu istungjärk toimub Euroopa Parlamendis (ruum JAN 2Q2) 31. jaanuaril ja 1. veebruaril.

Arutelud kantakse reaalajas üle aadressil www.cor.europa.eu neljapäeval, 31. jaanuaril algusega kell 15.00 ja reedel, 1. veebruaril algusega kell 9.00.

Lisateave:

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondliku ja kohaliku tasandiga.

Regioonide Komitee veebileht: www.cor.europa.eu

Jälgige meid Twitteris: @EU_CoR

Lisateave:

Pierluigi Boda

Tel: +32 (0)2 282 2461

Mobiil: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel: +32 (0)2 282 2535

Mobiil: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel: +32 (0)2 282 2499

Mobiil: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Varasemad pressiteated


Side Bar