Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/13/1

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2013

Έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ

Κύρια θέματα προς συζήτηση: η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η συνοχή, η περιφερειακή κρατική βοήθεια, το «σύστημα εγγυήσεων για τη νεολαία» και η ενωσιακή ιθαγένεια

Η κατάλληλη και έγκαιρη ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και η πλήρης στήριξη που θα παράσχει στην καθιέρωση ενός «συστήματος εγγυήσεων για τη νεολαία» θα αποτελέσουν δύο από τα κύρια πολιτικά μηνύματα της προγραμματισμένης για τις 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2013 συνόδου ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ). Ο κ. Marek Woźniak (PL/EPP), περιφερειάρχης Βιελκοπόλσκα, θα παρουσιάσει το ψήφισμα με θέμα τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για τη συνοχή πριν αυτό τεθεί σε ψηφοφορία. Στο ψήφισμα επαναλαμβάνεται εμφατικά η έκκληση της ΕτΠ να προβλεφθεί επαρκής χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής ενόψει της περιόδου 2014-2020. Επίσης, στο εν λόγω έγγραφο αναθεωρούνται τα σχέδια μεταρρύθμισης της ενωσιακής περιφερειακής πολιτικής και βελτιώνονται περαιτέρω οι ήδη υποβληθείσες προτάσεις.

Στις 31 Ιανουαρίου, και πριν από την έναρξη της συνόδου ολομέλειας, θα διεξαχθεί συνεδρίαση των προέδρων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕτΠ. Η συζήτηση της συνεδρίασης αυτής θα περιστραφεί γύρω από τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με θέμα τον προϋπολογισμό της περιόδου 2014-2020, καθώς και τα επόμενα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργάνων.

Η Ιρλανδή βουλευτής και υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Lucinda Creighton, θα εκθέσει ενώπιον της Ολομέλειας τις προτεραιότητες της εξάμηνης Ιρλανδικής Προεδρίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η αντιμετώπισης της κρίσης.

Στη σύνοδο ολομέλειας θα μιλήσει την επομένη (1η Φεβρουαρίου) και ο κ. Joaquín Almunia, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αρμοδιότητα σε θέματα ανταγωνισμού. Το περιεχόμενο της παρέμβασης του κ. Almunia θα αφορά τον εκσυγχρονισμό των ενωσιακών κανόνων χορήγησης κρατικής βοήθειας και συγκεκριμένα την αναθεώρηση των σημερινών κατευθυντήριων γραμμών ως προς την περιφερειακή κρατική βοήθεια. Το συγκεκριμένο είδος βοήθειας και η ζωτική σημασία του για την υποστήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης θα αποτελέσει μία από τις κύριες θεματικές των συζητήσεων της συνόδου ολομέλειας. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Jean-Paul Denanot (FR/PES), περιφερειάρχης Λιμουζάν, θα παρουσιάσει τη γνωμοδότηση με αντικείμενο τη μεταρρύθμιση των κατευθυντήριων γραμμών ως προς την περιφερειακή κρατική βοήθεια για την περίοδο 2014-2020.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών για το 2013 και ενόψει των ευρωεκλογών του 2014, η ΕτΠ, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει δεσμευτεί να προωθήσει το ζήτημα της ενωσιακής ιθαγένειας και να στηρίξει την εμπέδωση της άσκησης των εκλογικών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, ένα θέμα που πρόκειται να θίξει, επ’ ευκαιρία της σχετικής γνωμοδότησης που εισηγείται, ο κ. György Gémesi (HU/EPP), δήμαρχος Γκεντέλε. Συν τοις άλλοις, η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των πολιτών για τις ευρωεκλογές και η θωράκιση της δημοκρατικότητας της ΕΕ προϋποθέτουν τη δημιουργία νομικού καθεστώτος ενωσιακής κλίμακας για τα πολιτικά κόμματα και τις συγγενείς τους οργανώσεις. Το θέμα της συμβολής της ΕτΠ στο σχετικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συζητηθεί με βάση τη γνωμοδότηση του κ. István Sértő-Radics (HU/ALDE), δημάρχου Ούσκα.

Οι ωκεανοί και οι θάλασσες της Ευρώπης έχουν χαρακτηριστεί ένας χώρος με αναπτυξιακές προοπτικές, ο οποίος, εφόσον αποτελέσει αντικείμενο προσεκτικής εκμετάλλευσης, μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της ΕΕ, τη στρατηγική, δηλαδή, «Ευρώπη 2020», μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Ως προς τούτο, ο κ. Banaszak (PL/EA), μέλος του Περιφερειακής Συνέλευσης Κουγιάφσκο-Πομερανίας, θα μιλήσει για τη γνωμοδότηση με θέμα τη «Γαλάζια ανάπτυξη» και ο κ. Arnold Hatch (UK/NI), δημοτικός σύμβουλος Κρέγκαβον, θα αναλύσει τη γνωμοδότηση με τίτλο «Γνώσεις για τη θάλασσα το 2020», της οποίας ο ίδιος είναι εισηγητής. Έτσι, ενισχύεται σημαντικά η συμβολή των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ στη συγκεκριμένη προβληματική. Τέλος, ο κ. Witold Stępień (PL/EPP) θα παρουσιάσει και θα υποβάλει προς ψήφιση τη γνωμοδότησή του με τίτλο «Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: σημαντικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας».

Η σύνοδος ολομέλειας θα διεξαχθεί στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αίθουσα JAN 2Q2) στις Βρυξέλλες στις 31 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου.

Οι συζητήσεις θα μεταδοθούν απευθείας στον ιστότοπο www.cor.europa.eu την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου από τις 3:00 μ.μ. και την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου από τις 9:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες:

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: @EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

Pierluigi Boda

Tηλ: +32 (0)2 282 2461

Κινητό: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tηλ: +32 (0)2 282 2535

Κινητό: +32 (0) 473.854.759

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tηλ: +32 (0)2 282 2499

Κινητό: +32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου


Side Bar