Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/13/1

Bruxelles, den 28. januar 2013

Økonomisk vækst er i fokus på Regionsudvalgets plenarforsamling

Den Økonomiske og Monetære Union, samhørighed, statsstøtte med regionalt sigte, ungdomsgaranti samt unionsborgerskabet er blandt de vigtigste debatemner

På Regionsudvalgets kommende plenarforsamling den 31. januar og 1. februar vil et af de vigtigste politiske budskaber omhandle en intelligent og rettidig uddybning af den Økonomiske og Monetære Union samt fuldstændig opbakning til ungdomsgarantiordningen. Marek Woźniak (PL/PPE), leder af Wielkopolskie-regionen, vil fremlægge en resolution til vedtagelse om lovpakken om samhørighedspolitikken. I resolutionen vil man gentage Regionsudvalgets opfordring om at sikre tilstrækkelige midler til samhørighedspolitikken i perioden 2014-2020. Resolutionen vil også indeholde en gennemgang af planerne om at reformere EU's regionalpolitik og præcisere yderligere forbedringer til forslagene.

Den 31. januar vil der forud for plenarforsamlingen finde et møde sted mellem formændene for de politiske grupper i Europa-Parlamentet og Regionsudvalget. Drøftelserne tager sigte på de igangværende forhandlinger om EU-budgettet for 2014-2020 og de næste skridt på vejen mod en yderligere styrkelse af samarbejdet mellem de to institutioner.

Lucinda Creighton, medlem af det irske parlament og Irlands minister for EU-anliggender, vil ligeledes tale på plenarforsamlingen og redegøre for prioriteterne for Irlands rådsformandskab det næste halve år, som omfatter jobskabelse og overvindelse af krisen.

Joaquín Almunia, næstformand i Kommissionen med ansvar for konkurrence, vil tale på Regionsudvalgets plenarforsamling den 1. februar. Det forventes, at hans indlæg vil lægge vægt på moderniseringen af EU's regler for statsstøtte og navnlig revisionen af nuværende retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte. Statsstøtten med regionalt sigte spiller en livsvigtig rolle for beskæftigelse og vækst og vil ligeledes være blandt de vigtigste emner under plenumdebatten, hvor Jean-Paul Denanot (FR/PSE), formand for Regionalrådet i Limousin i Frankrig, vil fremlægge en udtalelse om reformen af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte i 2014-2020.

I forbindelse med Borgernes Europaår 2013 og med henblik på valget til Europa-Parlamentet i 2014, vil Regionsudvalget sammen med Europa-Parlamentet gøre en særlig indsats for at fremme unionsborgerskabet og støtte en mere udbredt udøvelse af de europæiske valgrettigheder, som er et emne, der vil blive drøftet i forbindelse med den udtalelse, der fremlægges af György Gémesi (HU/PPE), borgmester i Gödöllő. Øget interesse for valget til Europa-Parlamentet og en styrkelse af EU's demokratiske legitimitet indebærer ligeledes, at der på europæisk plan etableres en juridisk status for politiske partier og deres tilknyttede fonde. Regionsudvalgets bidrag til Kommissionens plan på området vil blive drøftet på baggrund af udtalelsen fra István Sértő-Radics (HU/ALDE), borgmester i Uszka.

Europas oceaner og have er blevet betegnet som et vækstområde, der, hvis de forvaltes rigtigt, kan være med til at puste liv i EU's vækstplan – Europa 2020 – der går ud på at skabe job, samtidig med at man bekæmper klimaforandringerne. Adam Banaszak (PL/AE), medlem af regionalrådet i Kujawsko-Pomorskie, vil i den forbindelse fremlægge en udtalelse om "blå vækst", og Arnold Hatch (UK/løsg.), medlem af Craigavon Borough Council (Nordirland), vil fremlægge udtalelsen "Viden om havene 2020" og sikre, at Europas byer og regioner yder et værdifuldt bidrag til debatten. Den vedvarende energis kritiske rolle vil også blive drøftet, da Witold Stępień (PL/PPE) vil fremlægge sin udtalelse til vedtagelse: "Vedvarende energi: en stor aktør på det europæiske energimarked".

Plenarforsamlingen finder sted den 31. januar–1. februar i Europa-Parlamentet (mødesal JAN 2Q2) i Bruxelles.

Debatterne bliver livestreamet på www.cor.europa.eu torsdag den 31. januar fra kl.15.00 og fredag den 1. februar fra kl. 9.00.

For yderligere oplysninger:

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på: www.cor.europa.eu

Følg os på Twitter: @EU_CoR

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Pierluigi Boda

Tlf: +32 (0)2 282 2461

Mobil: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tlf: +32 (0)2 282 2535

Mobil: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tlf: +32 (0)2 282 2499

Mobil: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tidligere pressemeddelelser


Side Bar