Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT EL PL

Comunicat de presă

Adunarea reprezentanţilor regionali şi locali din UE

COR/13/19

Bruxelles, 21.03.2013

Comitetul Regiunilor se alătură campaniei la nivelul UE împotriva schimbărilor climatice

Comitetul Regiunilor (CoR) a oferit sprijinul său deplin campaniei paneuropene vizând schimbările climatice, recent lansată de Comisia Europeană.

Intitulată „Lumea pe care o vrei cu clima care îţi place”, campania urmăreşte să facă opinia publică să conştientizeze beneficiile de mediu şi economice ale tranziţiei către o societate cu emisii reduse de dioxid de carbon. CoR a fost de acord să susţină campania şi să încerce să promoveze proiectul prin contribuţii la conştientizarea şi mobilizarea cetăţenilor din oraşele şi regiunile Europei.

Preşedintele Comitetului Regiunilor, Ramón Luis Valcárcel, a adus în atenţie rolul oraşelor, subliniind importanţa crucială a unei dezvoltări urbane durabile ca mijloc de atenuare a schimbărilor climatice: „În oraşele şi regiunile Europei se întreprind numeroase iniţiative în cadrul luptei noastre comune de combatere a schimbărilor climatice. Aceste soluţii arată că trebuie să continuăm să sprijinim inovarea şi să investim la nivel local pentru a menţine acest ritm, având în vedere că oraşele sunt principalele motoare ale unei creşteri durabile”.

Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice, a salutat implicarea CoR, adăugând:

„Europa este plină de exemple pozitive, oraşele, comunele şi regiunile reuşind să armonizeze acţiunea în domeniul schimbărilor climatice cu crearea de locuri de muncă şi beneficiile economice. Campania noastră îşi propune să scoată în evidenţă aceste exemple şi să contribuie la extinderea pe scară largă a bunelor practici”.

Parteneriatul va constitui o ocazie de a spori vizibilitatea numeroaselor succese obţinute deja la nivel local şi regional în materie de combatere a schimbărilor climatice şi de adaptare la acestea. Ugo Cappellacci (IT-PPE), preşedintele Comisiei pentru mediu, schimbări climatice şi energie a CoR, a afirmat: „Această excelentă iniţiativă arată că în Europa există voinţa de a combate schimbările climatice. Pentru noi este ocazia de a dovedi că oraşele şi regiunile noastre îşi asumă un rol activ în impulsionarea creşterii durabile şi ecologice de care avem atâta nevoie”.

Campania Comisiei Europene privind schimbările climatice doreşte să contribuie la obiectivul UE de reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, de îmbunătăţire a eficienţei energetice cu 20% şi de ridicare la 20% a proporţiei pe care o reprezintă energia din surse regenerabile în mixul energetic, până în 2020. De asemenea, campania se încadrează în logica planurilor pe termen lung de reducere, până în 2050, a emisiilor de gaze cu efect de seră la 85-90% sub nivelul înregistrat în 1990. Campania este pusă în aplicare online în toate statele membre ale UE şi prin intermediul platformelor de comunicare socială, desfăşurându-se totodată manifestări în Bulgaria, Italia, Lituania, Polonia şi Portugalia, în mai şi iunie anul acesta.

Informații suplimentare

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Vizitați site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana următoare:

David French

Tel. +32 2 282 24 99

David.french@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar