Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT EL RO

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/13/19

Bruksela, 21.3.2013

Komitet Regionów przyłącza się do unijnej kampanii na temat zmiany klimatu

Komitet Regionów (KR) udzielił pełnego poparcia zainicjowanej przez Komisję Europejską ogólnoeuropejskiej kampanii na temat zmiany klimatu.

Kampania pt. „Świat, jaki lubisz, klimat, który ci odpowiada” ma zwiększyć świadomość korzyści ekologicznych i ekonomicznych płynących z ukształtowania się społeczeństwa używającego technologii niskoemisyjnych. KR postanowił wspierać tę kampanię i upowszechniać ten projekt, by przyczynić się do zwiększenia wiedzy na ten temat wśród mieszkańców miast i regionów w Europie, a także by zmobilizować ich do działania.

Przewodniczący Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel Siso wskazał na rolę miast, podkreślając istotne znaczenie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich jako sposobu łagodzenia zmiany klimatu: „Wiele inicjatyw podejmuje się w europejskich miastach i regionach w ramach wspólnego przeciwdziałania zmianie klimatu. Rozwiązania te wskazują na to, że trzeba stale wspierać innowacje i inwestować na poziomie lokalnym, by utrzymać dynamikę tego procesu, gdyż miasta są motorem zrównoważonego wzrostu”.

Komisarz europejska ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard pozytywnie odniosła się do zaangażowania KR-u i stwierdziła: „W Europie nie brak dobrych przykładów pokazujących, że tam, gdzie miasta, gminy i władze lokalne podejmują działania w zakresie klimatu, pojawiają się od razu miejsca pracy i korzyści gospodarcze. Nasza kampania służy uwydatnieniu tych przykładów i ma się przyczynić do powszechnego stosowania tych rozwiązań”.

Partnerstwo to stanie się okazją do wyeksponowania znacznych postępów osiągniętych na poziomie lokalnym i regionalnym w dziedzinie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej. Przewodniczący Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Ugo Cappellacci (IT/PPE) stwierdził: „Ta wspaniała inicjatywa wskazuje na to, że cała Europa przejawia wolę przeciwdziałania zmianie klimatu. Jest to dla nas okazja do pokazania, że nasze miasta i regiony odgrywają aktywną rolę jako motor zielonego zrównoważonego wzrostu, którego tak nam potrzeba”.

Kampania informacyjna Komisji na temat zmiany klimatu ma przyczynić się do realizacji unijnego celu dotyczącego zmniejszenia o 20% emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia o 20% efektywności wykorzystania energii, a także zwiększenia o 20% udziału energii odnawialnej w koszyku energetycznym do 2020 r. Jest ona także częścią długoterminowego planu zmniejszenia do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych o 80–95% w stosunku do poziomu z 1990 r. Kampania prowadzona jest on-line, również w mediach społecznościowych, we wszystkich państwach członkowskich UE. W Bułgarii, Włoszech, Polsce, Portugalii, Hiszpanii oraz na Litwie przewidziano różne wydarzenia, które odbędą się wiosną br.

Więcej informacji

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udzielaj:

David French

tel. +32 2 282 24 99

David.french@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar