Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/13/12

Bruselj, 7. februar2013

Proračun EU: predsednik Valcárcel poudarja prizadevanja v prid koheziji in zaposlovanju mladih

Predsednik Odbora regij Ramón Luis Valcárcel se strinja z Evropskim svetom, da "mora biti evropski proraèun katalizator za rast in delovna mesta v vsej Evropi." Prav tako izreka priznanje prizadevanjem za ublažitev predlaganih zmanjšanj sredstev za kohezijsko politiko in osredotočenje sredstev na boj proti brezposelnosti mladih.

Predsednik Odbora regij izraža zadovoljstvo, da se delež regionalne politike v proračunu ohranja, saj gre za glavno orodje EU za trajnostno rast, konkurenčnost in solidarnost. Strinja se tudi, da se je nujno treba boriti proti brezposelnosti mladih, in poudarja, da je treba lokalne in regionalne oblasti v celoti vključiti v oblikovanje in izvajanje nove pobude.

Poleg tega opozarja na pozitiven vpliv uvedbe nove kategorije regij na prehodu in zagotovitve močnejše povezave med kohezijsko politiko, strategijo Evropa 2020 in proračunsko politiko. Kljub temu pa so regije zelo zaskrbljene zaradi makroekonomskega pogojevanja, saj bi to lahko ogrozilo prepotrebno nadaljevanje javnih in zasebnih vlaganj, podprtih s sredstvi EU. Predsednik Valcárcel tudi ugotavlja, da napredek na področju lastnih sredstev EU ni bil zadovoljiv in da bi sprejeti proračun lahko privedel do strukturnega primanjkljaja.

V zvezi z naslednjimi koraki v postopku večletnega finančnega okvira predsednik Valcárcel poudarja, da je treba v celoti spoštovati vlogo Evropskega parlamenta. "Skrbno bomo spremljali razpravo o proračunu v Evropskem parlamentu, ki je bil v preteklih mesecih partner ključnega pomena. Pravočasen dogovor o ustreznem financiranju vsake postavke bo prispeval k dobremu zaèetku novega programskega obdobja".

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu

Spremljajte nas na Twitterju: @EU_CoR

Za več informacij je na voljo:

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

GSM +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Prejšnja sporočila za javnost


Side Bar