Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali

COR/13/12

Bruxelles, 07/02/2013

Bugetul UE: președintele Valcárcel evidențiază eforturile făcute în favoarea coeziunii și a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor

Președintele Comitetului Regiunilor, dl Ramón Luis Valcárcel, este de acord cu Consiliul European asupra faptului că „bugetul european trebuie să fie un catalizator pentru creștere și locuri de muncă în Europa”. El recunoaște totodată eforturile făcute pentru limitarea tăierilor propuse în bugetul coeziunii și pentru concentrarea resurselor asupra ocupării forței de muncă în rândul tinerilor.

Președintele CoR este satisfăcut de menținerea cotei bugetare care îi revine politicii regionale, aceasta reprezentând principalul instrument al UE pentru o creștere durabilă, pentru competitivitate și solidaritate. De asemenea, confirmă caracterul urgent al soluționării șomajului în rândul tinerilor și a necesității de a implica pe deplin autoritățile locale și regionale în conceperea și implementarea noii inițiative.

În plus, el atrage atenția și asupra impactului pozitiv al introducerii unei noi categorii a regiunilor de tranziție și al asigurării unei relații mai strânse între politica de coeziune, Strategia Europa 2020 și politica bugetară. Cu toate acestea, regiunile sunt profund îngrijorate de mecanismul condiționalității macroeconomice, deoarece acesta ar putea submina continuitatea extrem de necesară a investițiilor publice și private pentru care finanțarea UE constituie o pârghie. Președintele observă totodată progresele insuficiente privind dosarul resurselor proprii ale UE, precum și faptul că bugetul asupra căruia s-a ajuns la un acord ar putea duce la un deficit structural.

În ceea ce privește următorii pași în procesul cadrului financiar multianual, dl președinte Valcárcel subliniază nevoia de a se respecta pe deplin rolul Parlamentului European: „vom monitoriza atent dezbaterile pe marginea bugetului din Parlamentul European, care a reprezentat un partener esențial pentru noi în ultimele luni. Un acord rapid cu privire la finanțarea adecvată a fiecărei linii bugetare va contribui la demararea cu succes a noii perioade de programare”.

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Vizitați site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana următoare:

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Mobile +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar