Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos atstovų asamblėja

COR/13/12

2013 m. vasario 7 d., Briuselis

ES biudžetas. Pirmininkas R. Valcárcel kalba apie veiksmus, kurių imtasi sanglaudai ir jaunimo užimtumui didinti

Regionų komiteto pirmininkas Ramón Luis Valcárcel Siso sutinka su Europos Vadovų Taryba, kad „Europos Sąjungos biudžetas turi būti ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo visoje Europoje skatinimo veiksnys“. Jis taip pat teigiamai vertina veiksmus, kurių imtasi siekiant kuo mažiau apkarpyti sanglaudos politikos finansavimą ir daugiau lėšų skirti jaunimo nedarbo problemai spręsti.

Regionų politika – pagrindinė tvarų augimą, konkurencingumą ir solidarumą skatinanti ES priemonė, todėl Regionų komiteto pirmininkas džiaugiasi, kad regionų politikai biudžete siūloma skirti tiek pat lėšų, kiek iki šiol. Jis taip pat sutinka, kad kuo skubiau reikia spręsti jaunimo nedarbo problemą, ir pabrėžia, kad į naujų iniciatyvų kūrimo ir įgyvendinimo procesą būtina visapusiškai įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas.

R. Valcárcel džiaugiasi ir teigiamomis permainomis, susijusiomis su naujos pereinamųjų regionų kategorijos įvedimu ir glaudesnėmis sanglaudos politikos, strategijos „Europa 2020“ ir biudžeto politikos tarpusavio sąsajomis. Tačiau regionams didelį nerimą kelia makroekonominės sąlygos, galinčios turėti neigiamos įtakos taip reikalingam viešųjų ir privačių investicijų, papildytų ES lėšomis, tęstinumui. Pirmininkas R. Valcárcel apgailestauja, kad nepakankamai padaryta ES nuosavų išteklių srityje ir kad skirtas biudžetas gali sukelti struktūrinį deficitą.

Kalbėdamas apie tolesnius veiksmus priėmus daugiametę finansinę programą, R. Valcárcel nurodė, kad reikia gerbti Europos Parlamento vaidmenį: „Atidžiai stebėsime, kaip biudžetas bus svarstomas Europos Parlamente – viename svarbiausių pastarųjų mėnesių mūsų partnerių. Laiku sutarus dėl pakankamo visų biudžeto išlaidų kategorijų finansavimo bus galima deramai pasiruošti naujam programavimo laikotarpiui.“

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja. Komiteto, kurį sudaro 344 nariai iš visų 27 ES valstybių narių, misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Apsilankykite Regionų komiteto interneto svetainėje www.cor.europa.eu

Sekite mus Twitter: @EU_CoR

Išsamesnės informacijos teiraukitės

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Mob. +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Ankstesni pranešimai spaudai


Side Bar