Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

COR/13/12

Brüsszel, 2013. 02. 07.

Az uniós költségvetés: Ramón Luis Valcárcel Siso elnök a kohézió és a fiatalok foglalkoztatása érdekében tett lépéseket emeli ki

A Régiók Bizottsága elnöke, Ramón Luis Valcárcel Siso egyetért az Európai Tanáccsal abban, hogy az uniós költségvetésnek „katalizátorként kell segítenie a növekedést és a munkahelyteremtést szerte Európában”. Emellett méltányolja a kohéziós politikára fordítandó összegek javasolt csökkentésének mérséklésére tett erőfeszítéseket, valamint azt is, hogy erőforrásokat összpontosítanak a fiatalok munkanélküliségének kezelésére.

Az RB elnöke megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a regionális politika költségvetésen belüli részaránya nem csökken, hiszen ez az EU fő eszköze a fenntartható növekedés, a versenyképesség és a szolidaritás biztosítására. Azzal is egyetért, hogy a fiatalok munkanélküliségének kérdését mielőbb meg kell oldani, és hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális önkormányzatokat minél inkább be kell vonni az új kezdeményezés kidolgozásába és végrehajtásába.

Emellett felhívja a figyelmet annak kedvező hatására, hogy az átmeneti régiók esetében bevezettek egy új kategóriát, illetve hogy a kohéziós politikát, az Európa 2020 stratégiát és a költségvetési politikát jobban összekapcsolták. A régiókban mindazonáltal komoly aggodalmat kelt a makrogazdasági feltételrendszer, amely alááshatja az uniós finanszírozással támogatott állami és magánberuházások folyamatosságát, ami pedig nagyon fontos volna. Ramón Luis Valcárcel Siso elnök azt is megjegyzi, hogy az EU saját forrásai terén nem történt kellő előrelépés, és a megállapodás szerinti költségvetés strukturális hiányhoz vezethet.

A többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó eljárás következő lépéseit illetően az elnök kiemeli, hogy teljes mértékben tiszteletben kell tartani az Európai Parlament szerepét: „Gondosan nyomon követjük majd az Európai Parlamentben a költségvetésről folyó vitákat. A Parlament az elmúlt hónapokban igen fontos partner volt. Ha sikerül időben megegyezni az egyes fejezetek megfelelő finanszírozásáról, az elősegíti majd, hogy az új programozási időszak jól induljon.”

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. A 27 európai uniós tagállamból delegált 344 tagnak az a küldetése, hogy az általuk képviselt regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy ha úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

Látogasson el az RB weboldalára: www.cor.europa.eu

A Twitteren is megtalál bennünket: EU_CoR

További információkért kérjük, forduljon kollégánkhoz:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközlemények


Side Bar