Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Priopćenje za medije

Skupština regionalnih i lokalnih vlasti EU-a

.

COR/13/12

Bruxelles, 7. veljače 2012

Proračun EU-a: Predsjednik Valcárcel ističe napore uložene u prilog koheziji i zapošljavanju mladih

Predsjednik Odbora regija, g. Ramón Luis Valcárcel, slaže se s Europskim vijećem da "europski proračun morati biti katalizator rasta i zapošljavanja diljem Europe." Također prihvaća napore poduzete za smanjenje predloženih ušteda u kohezijskoj politici i usmjeravanje resursa na nezaposlenost mladih.

Predsjednik OR-a izražava zadovoljstvo činjenicom da će regionalna politika zadržati isti udio u proračunu s obzirom na to da se radi o glavnom alatu EU-a za održiv rast, konkurentnost i solidarnost. Također se slaže da se problem nezaposlenosti mladih treba hitno riješiti te naglašava potrebu da se lokalne i regionalne vlasti u potpunosti uključe u oblikovanje i provođenje nove inicijative.

Nadalje, predsjednik OR-a želi skrenuti pozornost na pozitivan učinak uvođenja nove kategorije tranzicijskih regija i osiguranja bolje povezanosti kohezijske politike, strategije Europa 2020. i proračunske politike. Usprkos tome, regije izražavaju svoju zabrinutost zbog makroekonomske uvjetovanosti jer bi to moglo dovesti u pitanje prijeko potreban kontinuitet javnih i privatnih ulaganja koja se potiču sredstvima EU-a. Predsjednik Valcárcel također smatra da nije postignut dovoljan napredak na području vlastitih resursa EU-a te napominje da bi dogovoreni proračun mogao dovesti do strukturnih deficita.

U vidu sljedećih koraka u sklopu Višegodišnjeg financijskog okvira, predsjednik Valcárcel naglašava potrebu da se u potpunosti poštuje uloga Europskoga parlamenta: "pažljivo ćemo pratiti raspravu o proračunu u Europskom parlamentu koji je bio naš ključni partner u posljednjih nekoliko mjeseci. Pravovremeni dogovor o odgovarajućem financiranju svake stavke proračuna doprinijet će dobrom početku sljedećeg programskog razdoblja".

Odbor regija

Odbor regija je skupština regionalnih i lokalnih predstavnika Europske unije. Zadaća njegova 344 člana iz svih 27 država članica EU-a je uključiti regionalne i lokalne vlasti, kao i zajednice koje oni predstavljaju, u postupak donošenja odluka EU-a te ih obavještavati o politikama EU-a. Europska komisija, Europski parlament i Vijeće obvezni su posavjetovati se s Odborom na područjima politike koja utječu na regije i gradove. Odbor regija može se žaliti Sudu Europske unije ako su njegova prava prekršena ili smatra da određeni zakon EU-a krši načelo supsidijarnosti ili ne poštuje regionalne ili lokalne ovlasti.

Posjetite web stranicu OR-a: www.cor.europa.eu

Pratite nas na Twitteru: @EU_CoR

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Mobitel +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Prethodna priopćenja za medije


Side Bar