Navigation path

Left navigation

Additional tools

- 2 -

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/13/12

Bryssel 7. helmikuuta 2013

EU:n talousarvio: puheenjohtaja Valcárcel Siso tähdentää pyrkimyksiä koheesion ja nuorison työllisyyden hyväksi

Alueiden komitean puheenjohtaja Ramón Luis Valcárcel Siso on Euroopan unionin neuvoston kanssa yhtä mieltä siitä, että "EU:n talousarvion täytyy katalysoida kasvua ja työllisyyttä kaikkialla Euroopassa." Lisäksi hän antaa tunnustusta pyrkimyksille pienentää koheesiopolitiikan määrärahoihin ehdotettuja leikkauksia ja keskittää voimavaroja nuorisotyöttömyyden torjuntaan.

AK:n puheenjohtaja on tyytyväinen, että aluepolitiikan osuutta talousarviosta ei ole määrä muuttaa, sillä se on kestävän kasvun, kilpailukyvyn ja solidaarisuuden edistämisen keskeinen väline. Hän on niin ikään yhtä mieltä nuorisotyöttömyyden torjumisen välttämättömyydestä ja korostaa tarvetta kutsua paikallis- ja alueviranomaiset täysimittaisesti mukaan uuden aloitteen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Lisäksi Valcárcel kiinnittää huomiota uuden siirtymäalueiden ryhmän luomisen sekä koheesiopolitiikan, Eurooppa 2020 -strategian ja budjettipolitiikan välisen yhteyden tiivistämisen myönteisiin vaikutuksiin. Alueet ovat kuitenkin hyvin huolissaan makrotaloudellisista ehdoista, sillä ne saattavat heikentää EU:n rahoituksen tukemien yksityisten ja julkisten investointien hyvin tarpeellista jatkuvuutta. Puheenjohtaja Valcárcel panee merkille myös, että EU:n omien varojen osalta ei ole edistytty riittävästi ja että sovittu talousarvio saattaa johtaa rakenteelliseen alijäämään.

Tarkasteltaessa monivuotisen rahoituskehyksen prosessin seuraavia vaiheita puheenjohtaja Valcárcel painottaa tarvetta kunnioittaa täysimittaisesti Euroopan parlamentin roolia: "komitea seuraa tarkasti talousarviosta käytävää keskustelua Euroopan parlamentissa, joka on ollut ratkaisevan tärkeä yhteistyökumppani viime kuukausina. Ajoissa tehty sopimus kunkin otsakkeen asianmukaisesta rahoituksesta auttaa saamaan uuden ohjelmakauden hyvään alkuun".

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa niille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Tutustu AK:n verkkosivuihin: www.cor.europa.eu

Seuraa komiteaa Twitterissä: @EU_CoR

Lisätietoja:

Pierluigi Boda

P. +32 22822461

Matkap. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Aiempiin lehdistötiedotteisiin


Side Bar