Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/13/12

Bruxelles, den 7/2/2013

EU-budgettet: Regionsudvalgets formand Valcárcel fremhæver arbejdet for at fremme samhørigheden og ungdomsbeskæftigelsen

Regionsudvalgets formand, Ramón Luis Valcárcel, er helt enig med Det Europæiske Råd i, at EU-budgettet "skal være en katalysator for vækst og beskæftigelse i hele Europa". Han anerkender også den indsats, der er gjort for at mindske de foreslåede besparelser på samhørighedspolitikken og for at koncentrere ressourcerne om ungdomsarbejdsløsheden.

Regionsudvalgets formand er tilfreds med, at regionalpolitikkens andel af budgettet forbliver uændret, da det er EU's primære værktøj for bæredygtig vækst, konkurrenceevne og solidaritet. Han er også enig i, at det haster med at få bragt ungdomsarbejdsløsheden ned, og understreger, at det er nødvendigt at inddrage de lokale og regionale myndigheder fuldt ud i udformningen og gennemførelsen af det nye initiativ.

Endvidere fremhæver han de positive virkninger af den nye kategori af overgangsregioner og af, at der etableres en tættere forbindelse mellem samhørighedspolitikken, Europa 2020-strategien og budgetpolitikken. Dog er regionerne yderst forbeholdne over for makroøkonomiske betingelser, som vil kunne undergrave de fortsatte og stærkt tiltrængte offentlige og private investeringer, der bl.a. finansieres med EU-midler. Formand Valcárcel konstaterer desuden, at man ikke er kommet langt nok i spørgsmålet om EU's egne indtægter, og at budgettet kan give et strukturelt underskud.

Hvad angår den næste fase af den flerårige finansielle ramme fremhæver formanden, at Europa-Parlamentets rolle fuldt ud skal respekteres: "vi vil følge nøje med i budgetdrøftelserne i Europa-Parlamentet, som igennem de seneste måneder har været en vigtig partner. Når man i god tid til enighed om passende finansiering af hver budgetpost, er der basis for, at den nye programmeringsperiode kommer godt fra start".

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på: www.cor.europa.eu

Følg os på Twitter: @EU_CoR

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Pierluigi Boda

Tlf. +32 2 282 2461

Mobil +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Tidligere Pressemeddelelser


Side Bar