Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/13/107

Bruselj, 26. november 2013

Reforma kohezijske politike in politične prednostne naloge za leto 2014 na vrhu dnevnega reda plenarnega zasedanja Odbora regij

Na 104. plenarnem zasedanju Odbora regij (OR) 28. in 29. novembra bosta njegov predsednik Ramón Luis Valcárcel Siso in predsednica odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj Danuta Hübner povzela stanje na področju novih pravil v zvezi s kohezijsko politiko za obdobje 2014–2020. Po razpravi s podpredsednikom Evropske komisije Marošom Šefčovičem bodo člani OR sprejeli resolucijo o političnih prednostnih nalogah OR za leto 2014.

En teden po tem, ko je Evropski parlament uradno potrdil nov sveženj kohezijske politike, bodo člani OR z Danuto Hübner izmenjali stališča o končnem sklepu. Čeprav bodo s sprejetjem novih pravil vlade lahko začele dodeljevanje sredstev, še vedno ostajajo sporni vidiki, kot so makroekonomsko pogojevanje ter omejena sredstva za Evropski socialni sklad.

Na plenarni skupščini bodo obravnavani tudi glavni izzivi za leto 2014. Komisar Šefčovič bo predstavil delovni program Komisije za leto 2014 ter vodil razpravo o vlogi lokalnih in regionalnih oblasti. Člani OR bodo nato glasovali o resoluciji o političnih prednostnih nalogah za naslednje leto, v kateri je zlasti poudarjeno zaposlovanje mladih, pregled strategije EU za rast in evropske volitve leta 2014.

Na dnevnem redu plenarnega zasedanja tudi:

Priseljevanje

Člani OR bodo na podlagi mnenja, ki ga je pripravil župan Lizbone António Costa (PT/PES), sprejeli stališče o nameri EU za zagotavljanje učinkovitega upravljanja tokov potnikov na njenih zunanjih mejah (sveženj o pametnih mejah). Udeleženci v razpravi se bodo osredotočili na pomisleke v zvezi z možnimi posledicami predlaganega sistema vstopa/izstopa za temeljne pravice, poleg tega pa bodo preučili načine za zagotavljanje vključenosti lokalnih in regionalnih oblasti v politične razprave o schengenskem območju.

Razprava o strategiji EU za vključevanje Romov bo še ena od ključnih socialnih točk dnevnega reda. Roger Stone (UK/PES), član mestnega sveta Rotherhama, bo predstavil osnutek mnenja, ki obravnava zagotavljanje regionalnih in lokalnih priporočil za boljše vključevanje Romov v skupnosti.

Ribištvo in akvakultura

Revizija državne pomoči za ribištvo je del širše reforme skupne ribiške politike (SRP) in je tesno povezana s procesom posodobitve področja državnih pomoči. OR je bil močno vključen v obe glavni reformi ter pri tem izkoristil priložnost in objavil mnenje na lastno pobudo o državni pomoči za ribištvo. Rhodri Glyn Thomas (UK/EA) bo predstavil osnutek mnenja, v katerem trdi, da je treba lokalnim in regionalnim oblastem zagotoviti prožnost in da pomoč ne sme spodbujati netrajnostnih ribolovnih praks.

V nadaljevanju razprave o skupni ribiški politiki bo Marialuisa Coppola (IT/EPP), svetnica regije Benečija, predstavila mnenje o strateških smernicah za trajnostni razvoj akvakulture v EU. Čeprav poročevalka v mnenju pozdravlja načrt Komisije o zmanjšanju odvisnosti od uvoza rib s podporo akvakulturi, pa je treba še dodatno zmanjšati upravne obremenitve in povečati raznolikost sektorja.

Državna pomoč letališčem in pristaniška politika EU

Z vidika revidiranih smernic Skupnosti o financiranju letališč in zagonski državni pomoči letalskim družbam z odhodi z regionalnih letališč se mnenje OR osredotoča na ključna regionalna vprašanja, kot so poziv k enakopravnosti javne pomoči za gradnjo infrastrukture in razvoja z zasebnimi naložbami, ne da bi se ta podpora obravnavala kot državna pomoč; nasprotovanje predlogu Evropske komisije, da se državna pomoč za naložbe letališč z zmogljivostjo od 3 do 5 milijonov potnikov pogojuje z vrnitvijo pomoči; pojasnitev pravil o javnem financiranju intermodalnosti letališč glede na njen strateški vpliv na gospodarstvo in teritorialno kohezijo regije. Med najpomembnejšimi amandmaji, ki jih je vložila poročevalka Catiuscia Marini (IT/PES), je poziv k dvigu praga de minimis, ki se uporablja za majhna regionalna letališča.

Konferenca o strategiji Evropa 2020: Unija inovacij, 27. november

Kot eno od vrste konferenc za oceno strategije Evropa 2020 na lokalni ravni bo OR organiziral konferenco o vodilni pobudi EU Unija inovacij, na kateri bodo sodelovali ključni predstavniki institucij EU, držav članic in regij. Na konferenci bo obravnavano, kako lahko regije in mesta prispevajo k spodbujanju inovacij, med drugim prek snovanja strategij za pametno specializacijo in čezmejnega povezovanja v mreže.

104. plenarno zasedanje bo v prostorih Evropskega parlamenta (dvorana JAN 2Q2).

Razprave bo mogoče spremljati v živo na www.cor.europa.eu.

Več informacij:

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti iz vseh 28 držav članic EU. Njegova naloga je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja EU ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Spletna stran OR: www.cor.europa.eu

Spremljajte nas na Twitterju: @EU_CoR

Za več informacij so na voljo:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tel.: +32 2 282 2461

GSM: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel.: +32 2 282 2535

GSM: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel.: +32 2 282 2499

GSM: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Prejšnja sporočila za javnost


Side Bar