Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/13/107

Bruxelles, 26 noiembrie 2013

Reforma politicii de coeziune și prioritățile politice pentru anul 2014, pe agenda sesiunii plenare a CoR

În cadrul celei de-a 104-a sesiuni plenare a Comitetului Regiunilor (CoR), care va avea loc la 28 și 29 noiembrie, președintele CoR, Ramón Luis Valcárcel, și președinta Comisiei pentru dezvoltare regională din Parlamentul European, Danuta Hübner, vor face o analiză aprofundată a noilor norme aplicabile politicii de coeziune a UE pentru perioada 2014-2020.

După o dezbatere cu vicepreședintele Comisiei Europene Maroš Šefčovič, membrii CoR vor adopta și o rezoluție în care își vor prezenta prioritățile politice pentru anul 2014.

La o săptămână de la aprobarea oficială a noului pachet privind politica de coeziune de către Parlamentul European, membrii CoR vor face schimb de opinii cu privire la decizia finală cu Danuta Hübner. Deși, grație adoptării noilor norme, guvernele pot acum să înceapă să aloce fonduri, mai rămân încă unele puncte controversate, ca, de exemplu, punerea în practică a condiționalității macroeconomice și resursele limitate disponibile pentru Fondul Social European.

La această sesiune plenară vor fi analizate și principalele provocări din 2014. Maroš Šefčovič va prezenta programul de lucru al Comisiei pentru 2014 și va conduce o dezbatere pe tema rolului autorităţilor locale şi regionale. În continuare, membrii CoR vor vota o rezoluție în care vor conveni asupra priorităților lor politice pentru anul următor, acordând o atenție deosebită șomajului în rândul tinerilor, revizuirii strategiei UE pentru creștere și alegerilor europene din 2014.

Alte puncte de pe ordinea de zi a sesiunii plenare:

Imigrația

Pe baza unui aviz pregătit de António Costa (PT-PSE), primarul Lisabonei, membrii CoR vor adopta o poziție cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia UE pentru a asigura gestionarea eficientă a fluxurilor de călători la frontierele sale externe (pachetul „Frontiere inteligente”). Dezbaterile se vor concentra asupra preocupărilor față de implicațiile pe care le-ar putea avea pentru drepturile fundamentale sistemul de intrare/ieșire propus, precum și asupra modalităților de asigurare a unei implicări mai strânse a actorilor locali și regionali în dezbaterile politice pe tema spațiului Schengen.

O altă temă socială importantă o reprezintă dezbaterea pe marginea Strategiei UE de integrare a romilor. Roger Stone (UK-PSE), membru al Consiliului metropolitan Rotherham, va prezenta un proiect de aviz pe acest subiect, oferind autorităților locale și regionale recomandări pentru o mai bună integrare a romilor în comunități.

Pescuitul și acvacultura

Revizuirea normelor privind ajutoarele de stat pentru pescuit face parte din ampla reformă a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) și este strâns legată de procesul de modernizare a ajutoarelor de stat. CoR a fost implicat îndeaproape în aceste două importante reforme și, profitând de ocazie, a prezentat un aviz din proprie inițiativă pe tema ajutoarelor de stat pentru pescuit. Rhodri Glyn Thomas (UK-AE) își va prezenta proiectul de aviz, în care se afirmă că autoritățile locale și regionale trebuie să dispună de flexibilitate și că la acordarea ajutoarelor trebuie să se evite promovarea practicilor de pescuit nesustenabile.

În continuarea dezbaterii pe tema PCP, Marialuisa Coppola (IT-PPE), membră a Consiliului regional Veneto, își va prezenta avizul privind orientările strategice pentru dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii în UE. Deși este salutată intenția Comisiei de a reduce dependența de importurile de pește prin stimularea acvaculturii, se subliniază necesitatea reducerii în continuare a birocrației și nevoia de diversificare a acestui sector.

Ajutoarele de stat pentru aeroporturi și politica portuară a UE

În contextul revizuirii Orientărilor comunitare privind finanțarea aeroporturilor și ajutorul la înființare pentru companiile aeriene cu plecare de pe aeroporturi regionale, avizul CoR se concentrează asupra unor aspecte regionale extrem de importante. Comitetul solicitând, de exemplu, ca sprijinul public pentru construirea și dezvoltarea infrastructurilor să fie pus pe picior de egalitate cu investițiile private și să nu fie considerat ajutor de stat, opunându-se propunerii Comisiei Europene ca ajutoarele de stat pentru investiții acordate aeroporturilor cu o capacitate de 3-5 milioane de pasageri să fie condiționate de rambursarea ajutoarelor și cerând să se clarifice normele privind finanțarea din fonduri publice a intermodalității aeroporturilor, având în vedere impactul său strategic asupra economiei regiunii și a coeziunii teritoriale. Printre cele mai importante amendamente prezentate de raportor, Catiuscia Marini (IT-PSE), se numără propunerea de majorare a plafonului de minimis aplicabil aeroporturilor regionale mici.

Conferința Europa 2020: „O uniune a inovării”, 27 noiembrie

În cadrul seriei sale de conferințe dedicate evaluării Strategiei Europa 2020 la nivel local, CoR va organiza o conferință pe tema inițiativei emblematice a UE „O uniune a inovării”, care va reuni reprezentanți-cheie ai instituțiilor UE, ai statelor membre și ai regiunilor. La acest eveniment se va analiza modul în care regiunile și orașele pot să contribuie la stimularea inovării, printre altele prin conceperea de strategii de „specializare inteligentă” și prin crearea de rețele transfrontaliere.

Cea de a 104-a sesiune plenară va avea loc la Parlamentul European (sala JAN 2Q2).

Dezbaterile vor fi transmise în direct pe internet, la adresa www.cor.europa.eu.

Informații suplimentare:

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali din toate cele 28 de state membre. Misiunea sa este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale

Site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoanele următoare:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tel: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel: +32 2 282 2535

Mobil: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel: +32 2 282 2499

Mobil: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar