Navigation path

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

COR/13/107

Briselē, 2013. gada 26. novembrī

Kohēzijas politikas reforma un 2014. gada politiskās prioritātes — galvenie RK plenārsesijā izskatāmie jautājumi

Reģionu komitejas (RK) 104. plenārsesijā, kas notiks 2013. gada 28. un 29. novembrī, RK priekšsēdētājam Ramonam Luisam Valkarselam (Ramón Luis Valcárcel) piebiedrosies Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētāja Danuta Hībnere (Danuta Hübner), lai izvērtētu jaunos noteikumus ES kohēzijas politikā 2014.–2020. gadam. Pēc debatēm ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieku Marošu Šefčoviču (Maroš Šefčovič) RK locekļi pieņems arī rezolūciju, kurā izklāstīs savas politiskās prioritātes 2014. gadam.

Nedēļu pēc tam, kad Eiropas Parlaments būs apstiprinājis jauno kohēzijas politikas tiesību aktu kopumu, RK locekļi galīgo lēmumu apspriedīs ar Danutu Hībneri. Kaut arī pēc jauno noteikumu pieņemšanas valstu valdības varēs sākt piešķirt finansējumu, joprojām ir daudz pretrunīgi vērtētu jautājumu, piemēram, makroekonomisko nosacījumu ieviešana un ierobežotie Eiropas Sociālā fonda resursi.

Šajā plenārsesijā izskatīs arī galvenos 2014. gada uzdevumus. Komisārs Ševčovičs iepazīstinās ar Komisijas 2014. gada darba programmu un vadīs debates par vietējo un reģionālo pašvaldību lomu. Pēc tam RK locekļi balsos par rezolūciju, pieņemot nākamā gada politiskās prioritātes, kurāsīpaši uzsvērts jauniešu bezdarbs, ES izaugsmes stratēģijas pārskatīšana un 2014. gadā gaidāmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

Plenārsesijas darba kārtībā būs arī šādi jautājumi.

Imigrācija

Pamatojoties uz Lisabonas mēra Antonio Koštas (António Costa) (PT/PSE) izstrādāto atzinumu, RK locekļi pieņems nostāju attiecībā uz ES iniciatīvu, kuras mērķis ir nodrošināt ceļotāju plūsmu efektīvu pārvaldību pie ārējām robežām (“Viedrobežu tiesību aktu kopums”). Galvenokārt tiks apspriestas bažas par ierosinātās ieceļošanas/izceļošanas sistēmas iespējamo ietekmi uz pamattiesībām un līdzekļi, kā politiskajās debatēs par Šengenas zonu labāk iesaistīt vietējā un reģionālā līmeņa dalībniekus.

Vēl vienssvarīgs ar sociālo jomu saistīts darba kārtības punktsi ir debates par ES romu integrācijas stratēģiju. Roteremas (Rotherham) pilsētas padomes loceklis Rodžers Stouns (Roger Stone) (UK/PSE) iepazīstinās ar šim tematam veltīta atzinuma projektu, kurā izklāstīti ieteikumi romu labākai integrēšanai sabiedrībā vietējā un reģionālajā līmenī.

Zivsaimniecība un akvakultūra

Zivsaimniecībai paredzētā valsts atbalsta pārskatīšana ir daļa no kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) plašās reformas un ir cieši saistīta ar valsts atbalsta modernizāciju. RK ir bijusi cieši iesaistīta abās lielajās reformās un izmantojusi iespēju izstrādāt pašiniciatīvas atzinumu par valsts atbalstu zivsaimniecībai. Rodrijs Glins Tomass (Rhodri Glyn Thomas) (UK/EA) iepazīstinās ar savu atzinuma projektu, kurā teikts, ka vietējām un reģionālajām pašvaldībām jāļauj rīkoties elastīgi un valsts atbalstu nedrīkst izmantot ilgtnespējīgas zvejas prakses veicināšanai.

Turpinot debates par KZP, Venēcijas reģiona padomes locekle Marjaluisa Kopola (Marialuisa Coppola) iepazīstinās ar atzinumu par stratēģiskajām vadlīnijām ES akvakultūras ilgtspējīgai attīstībai. Lai arī Komisijas plāns mazināt atkarību no zivju importa, sekmējot akvakultūras nozari, ir vērtējams atzinīgi, ir jāturpina mazināt birokrātiju un dažādot nozari.

Valsts atbalsts lidostām un ES ostu politika

Saistībā ar pārskatītajām Kopienas vadlīnijām par lidostu finansēšanu un valsts atbalstu darbības uzsākšanai aviosabiedrībām, kas veic lidojumus no reģionālām lidostām, RK atzinumā uzmanība pievērsta tādiem svarīgiem reģionāliem jautājumiem kā aicinājums publisko atbalstu, kas paredzēts infrastruktūras būvniecībai un attīstīšanai, pielīdzināt privātiem ieguldījumiem, neuzskatot to par valsts atbalstu; iebildums pret Eiropas Komisijas priekšlikumu valsts ieguldījumu atbalstu lidostām ar plūsmu no 3 līdz 5 miljoniem pasažieru piešķirt ar nosacījumu, ka tas tiks atmaksāts; noteikumu precizēšana attiecībā uz publisko finansējumu lidostu intermodalitātei, ņemot vērā tās stratēģisko ietekmi uz reģiona ekonomiku un teritoriālo kohēziju. Viens no svarīgākajiem grozījumiem, ar ko iepazīstināja ziņotāja Katjuša Marīni (Catiuscia Marini) (IT/PSE) ir prasība paaugstināt de minimis griestus, kas piemērojami mazām reģionālajām lidostām.

“Eiropa 2020” konference “Inovācijas savienība”, 27. novembris

Stratēģijas “Eiropa 2020” vērtēšanai vietējā līmenī veltītās konferenču virknes ietvaros RK organizēs konferenci par ES pamatiniciatīvu “Inovācijas savienība”, kurā pulcēsies nozīmīgi ES iestāžu, dalībvalstu un reģionu pārstāvji. Konferencē apspriedīs, kā reģioni un pilsētas var palīdzēt sekmēt inovāciju, cita starpā izstrādājot “pārdomātas specializācijas” stratēģijas un veidojot pārrobežu tīklus.

RK 104. plenārsesija notiks Eiropas Parlamenta telpās (JAN 2Q2).

Debates tiešsaistē būs vērojamas tīmekļa vietnē www.cor.europa.eu.

Papildu informācija:

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir ES 28 dalībvalstu vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvju asambleja. Tās uzdevums ir vietējās un reģionālās pašvaldības un to pārstāvētās kopienas iesaistīt ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Politikas jomās, kas skar reģionus un pilsētas, Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar Komiteju. Tā var vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai nav respektētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

RK tīmekļa vietne: www.cor.europa.eu

Sekojiet mums vietnē Twitter: @EU_CoR

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tālr.: +32 2 282 2461

Mob. tālr.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tālr.: +32 2 282 2535

Mob. tālr.: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tālr.: +32 2 282 2499

Mob. tālr.: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Iepriekšējie paziņojumi presei


Side Bar