Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

COR/13/107

Brüsszel, 2013. november 26

A kohéziós politika reformja és a 2014-es politikai prioritások szerepelnek fő napirendi pontként az RB plenáris ülésén

A Régiók Bizottsága (RB) november 28–29-i, 104. plenáris ülésén Ramón Luis Valcárcel RB-elnökhöz csatlakozik majd Danuta Hübner, az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának elnöke, hogy felmérjék a 2014–2020-as időszakra szóló uniós kohéziós politikára vonatkozó új szabályok helyzetét. A Maroš Šefčovič-csal, az Európai Bizottság alelnökével folytatott vitát követően az RB tagjai egy állásfoglalást is elfogadnak majd, amely felvázolja politikai prioritásaikat a 2014-es évre.

Egy héttel azután, hogy az Európai Parlament hivatalosan elfogadta az új kohéziós politikai csomagot, az RB tagjai eszmecserét folytatnak Danuta Hübnerrel a végleges döntésről. Bár az új szabályok elfogadásával a kormányok számára most lehetővé válik a források elosztásának megkezdése, továbbra is maradnak vitás kérdések, mint például a makrogazdasági feltételesség megvalósítása vagy az Európai Szociális Alap számára rendelkezésre álló források szűkössége.

A plenáris ülés a 2014-es év legfontosabb kihívásaival is foglalkozik majd. Commissioner Šefčovič ismerteti az Európai Bizottság 2014-es munkaprogramját, és vitát indít a helyi és regionális önkormányzatok szerepéről. Az RB tagjai ezt követően egy állásfoglalásról szavaznak majd, egyeztetve politikai prioritásaikat a következő évre, és ennek során különös hangsúlyt fektetnek a fiatalok munkanélküliségére, az EU növekedési stratégiájának felülvizsgálatára és a 2014-e európai parlamenti választásokra.

Egyéb napirendi pontok:

Bevándorlás

Egy António Costa (PT/PES), Lisszabon polgármestere által kidolgozott véleményre támaszkodva az RB tagjai elfogadják majd állásfoglalásukat azzal az uniós fellépéssel kapcsolatban, amely az Unió külső határain lebonyolított utasforgalom hatékony kezelésére („intelligens határellenőrzési csomag”) irányul. A viták azokra az aggályokra összpontosítanak majd, amelyek a javasolt határregisztrációs rendszer alapvető jogokra gyakorolt lehetséges következményeivel kapcsolatosak, megvizsgálva azokat az eszközöket, amelyek biztosítják a helyi és regionális szereplők hatékonyabb bevonását a schengeni térségről folyó politikai vitákba.

Az EU romaintegrációs stratégiájáról folytatott vita képezi a napirend másik legfontosabb szociális témáját. Roger Stone (UK/PES), Rotherham város tanácsának tagja véleménytervezetet ismertet a témával kapcsolatban, amely helyi és regionális ajánlásokat fogalmaz meg a romák hatékonyabb közösségi integrációját illetően.

Halászati és akvakultúra-ágazat

A halászat állami támogatásának felülvizsgálata a közös halászati politika (KHP) átfogó reformjának része, amely szorosan kapcsolódik az állami támogatások korszerűsítésének folyamatához. Az RB közvetlenül szerepet vállalt ebben a két fontos reformfolyamatban, és élt az alkalommal, hogy saját kezdeményezésű véleményt bocsásson ki a halászat állami támogatásáról. Rhodri Glyn Thomas (UK/EA) ismerteti majd véleménytervezetét, amelyben amellett érvel, hogy a helyi és regionális önkormányzatoknak rugalmasságot kell biztosítani, és a támogatások során el kell kerülni a nem fenntartható halászati gyakorlatok ösztönzését.

A KHP-ről folyó vitához kapcsolódva Marialuisa Coppola (IT/EPP), Veneto régió tanácsának tagja ismerteti majd véleményét az uniós akvakultúra fenntartható fejlesztésére vonatkozó stratégiai iránymutatásokról. Bár üdvözli az Európai Bizottság arra irányuló terveit, hogy az akvakultúra-ágazat ösztönzése révén csökkentsék a halimporttól való függést, a bürokrácia további csökkentésére és az ágazat további diverzifikációjára is szükség van.

A repülőterek állami támogatása és az uniós kikötőpolitika

A repülőterek finanszírozására és a regionális repülőterekről felszálló légitársaságok tevékenységkezdési támogatására vonatkozó közösségi iránymutatások felülvizsgálatára való tekintettel az RB véleményének középpontjában a következő kulcsfontosságú regionális kérdések állnak: az a kérés, hogy az infrastruktúrák kiépítésére és fejlesztésére irányuló állami támogatást a magánberuházásokéval azonos szintre emeljék anélkül, hogy ezt a támogatást állami támogatásnak tekintenék; annak az európai bizottsági javaslatnak az ellenzése, hogy a 3–5 millió utas befogadására képes repülőterek számára nyújtott állami támogatást függővé tegyék a támogatás visszafizetésétől; azoknak a szabályoknak az egyértelműsítése, amelyek a repülőterek intermodalitásának állami finanszírozására vonatkoznak, tekintettel a finanszírozásnak az adott régió gazdaságára és a területi kohézióra gyakorolt stratégiai hatására. A Catiuscia Marini (IT/PES) előadó által előterjesztett legfontosabb módosító indítványok egyike azt szorgalmazza, hogy megemeljék a kisebb regionális repülőterekre alkalmazandó, csekély összegű támogatások küszöbértékét.

Az Európa 2020 stratégiáról szóló konferencia – „Innovatív Unió”, november 27.

Az Európa 2020 stratégia helyi szintű értékelését szolgáló konferenciasorozatának részeként az RB konferenciát szervez az „Innovatív Unió” kiemelt uniós kezdeményezésről, amely fórumot kínál az uniós intézmények, tagállamok és régiók legfontosabb képviselői számára. A konferencia keretében megvitatják, hogy a régiók és városok miként mozdíthatják elő az innováció ösztönözését többek között például „intelligens szakosodási” stratégiák tervezése és a határokon átnyúló hálózatépítés révén.

A 104. plenáris ülésre az Európai Parlament épületében (JAN 2Q2) kerül sor.

A vitákat élőben közvetítjük a www.cor.europa.eu címen.

További információk:

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága a 28 európai uniós tagállamból delegált regionális és helyi képviselőik európai uniós közgyűlése. Küldetése az, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy ha úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

Az RB honlapja:www.cor.europa.eu

A Twitteren is megtalál bennünket: @EU_CoR

További információkért kérjük, forduljon kollégáinkhoz:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tel.:+32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel.:+32 2 282 2535

Mobil: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel.:+32 2 282 2499

Mobil: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközlemények


Side Bar