Navigation path

Left navigation

Additional tools

Priopćenje za medije

Skupština regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a

.

COR/13/107

Bruxelles, 26. studenoga 2013

Reforma kohezijske politike i politički prioriteti za 2014. na vrhu su dnevnoga reda OR-ova plenarnoga zasjedanja

Tijekom 104. plenarnoga zasjedanja Odbora regija (OR) 28. i 29. studenoga, predsjedniku OR-a Ramónu Luisu Valcárcelu pridružit će se predsjedateljica Odbora Europskog parlamenta za regionalni razvoj Danuta Hübner kako bi sagledali nova pravila za EU-ovu kohezijsku politiku za razdoblje 2014. - 2020. Nakon rasprave s potpredsjednikom Europske komisije Marošom Šefčovičem, članovi OR-a također će usvojiti rezoluciju kojom će odrediti političke prioritete za 2014.

Tjedan dana nakon što Europski parlament službeno usvoji novi paket kohezijske politike, članovi OR-a će razmijeniti mišljenja o tim konačnim odlukama s Danutom Hübner. Iako će usvajanje novih pravila sada omogućiti vladama da započnu dodjeljivati sredstva, sporne točke i dalje ostaju, poput primjene makroekonomske uvjetovanosti i ograničenih izvora dostupnih Europskome socijalnome fondu

Na ovome će plenarnom zasjedanju biti razmotreni glavni izazovi u 2014. Povjerenik Šefčovič predstavit će Komisijin program rada za 2014 i voditi raspravu o ulozi lokalnih i regionalnih vlasti. Članovi OR-a glasat će potom o rezoluciji kojom će dogovoriti svoje političke prioritete za godinu koja dolazi, stavljajući poseban naglasak na nezaposlenost mladeži, pregled EU-ove strategije rasta i europske izbore u 2014.

Također na dnevnome redu plenarnoga zasjedanja:

Imigracija

Članovi OR-a usvojit će svoj stav o EU-ovu pomaku k osiguranju učinkovita upravljanja putničkim tokovima na njezinim vanjskim granicama (paket mjera EU-a za pametne granice) na temelju mišljenja koje je pripremio gradonačelnik Lisabona António Costa (PT/PES). Glavna tema rasprave bit će zabrinutost zbog mogućih posljedica predloženoga sustava ulaska/izlaska po temeljna prava i sagledat će sredstva za osiguranje bolje uključenosti lokalnih i regionalnih igrača u političke rasprave o Schengenskome prostoru.

Rasprava o strategiji za uključivanje Roma još je jedna ključna društvena točka na dnevnome redu. Roger Stone (UK/PES), član metropolskoga općinskoga vijeća Rotherhama, predstavit će nacrt mišljenja o pitanju ponude regionalnih i lokalnih preporuka za bolje uključenje Roma u zajednice.

Ribarstvo i akvakultura

Pregled državnih potpora za ribarstvo dio je široke reforme Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i blisko je povezan s postupkom osuvremenjivanja državnih potpora. OR je izbliza uključen u te dvije velike reforme i iskoristio je priliku izdati samoinicijativno mišljenje o državnim potporama ribarstvu. Rhodri Glyn Thomas (UK/EA) predstavit će svoj nacrt mišljenja u kojemu tvrdi da se lokalnim i regionalnim vlastima mora dopustiti gipkost te da se potporama ne smiju promicati neodrživi ribolovni postupci.

U nastavku rasprave o ZPP-u, Marialuisa Coppola (IT/EPP), vijećnica regije Veneto, predstavit će svoje mišljenje o Strateškim smjernicama za održiv razvoj akvakulture EU-a. Iako pozdravlja Komisijin plan o smanjenju ovisnosti o uvozu ribe poticanjem akvakulturne industrije, potrebno je dodatno smanjiti birokraciju i unijeti raznolikost u taj sektor.

Državne potpore zračnim lukama i EU-ova lučka politika

Imajući na umu ispravljene Zajedničke upute o financiranju zračnih luka i pomoć za pokretanje zrakoplovnih linija s polazištem na regionalnim zračnim lukama, OR-ovo se mišljenje usredotočuje na ključna regionalna pitanja poput dovođenja u ravnopravan položaj javne potpore izgradnji infrastrukture i razvoja privatnim ulaganjima, a da se na tu podršku ne gleda kao na državnu potporu; oporbu prijedlogu Europske komisije da se državne potpore ulaganjima za zračne luke s propusnošću od 3 do 5 milijuna putnika uvjetuju povratom tih potpora; objašnjenje pravila javnoga financiranja uključenja zračnih luka u sustav višenačinskoga prijevoza, s obzirom na njihov strateški utjecaj na gospodarstvo u regiji i teritorijalnu koheziju. Među najrelevantnijim je izmjenama koje je predstavila izvjestiteljica Catiuscia Marini (IT/PES) zahtjev da se podigne gornja granica primjenjiva na male regionalne zrakoplovne luke.

Konferencija o strategiji Europa 2020: "Unija inovacija", 27. studenoga

Kao dio svojega niza konferencija za procjenu strategije Europa 2020 na lokalnoj razini, OR će održati konferenciju o EU-ovoj vodećoj inicijativi "Unija inovacija" koja će okupiti ključne predstavnike svih ustanova EU-a, država članica i regija. Na konferenciji će se razmotriti kako regije i gradovi mogu pomoći potaknuti inovacije kroz, među ostalim, osmišljanje strategija "pametne specijalizacije" i prekogranično umrežavanje.

104. plenarno zasjedanje održat će se u Europskome parlamentu (dvorana JAN 2Q2).

Rasprave će biti moguće pratiti uživo na stranici www.cor.europa.eu.

Dodatne informacije:

Odbor regija

Odbor regija je skupština regionalnih i lokalnih predstavnika Europske unije iz svih 28 država članica. Njegova je zadaća uključiti regionalne i lokalne vlasti, kao i zajednice koje oni predstavljaju, u postupak donošenja odluka EU-a te ih obavještavati o politikama EU-a. Europska komisija, Europski parlament i Vijeće obvezni su savjetovati se s Odborom na područjima politike koje zahvaćaju regije i gradove. Odbor regija može se žaliti Sudu Europske unije ako su njegova prava prekršena ili ako smatra da neki zakon EU-a krši načelo supsidijarnosti ili ne poštuje regionalne ili lokalne ovlasti.

Mrežne stranice OR-a:www.cor.europa.eu

Pratite nas na Twitteru: @EU_CoR

Za dodatne informacije molimo obratite se:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tel.: +32 2 282 2461

Mobilni tel.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel.: +32 2 282 2535

Mobilni tel.: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel.: +32 2 282 2499

Mobilni tel.: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Prethodna priopćenja za medije


Side Bar