Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL PL

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/12/93

Bruxelles, 13 decembrie 2012

Şomajul în rândul tinerilor: contribuţia oraşelor şi regiunilor în centrul dezbaterii la „Tineretul în mişcare”

În cadrul Conferinţei „Tineretul în mişcare” organizată de CoR, preşedintele Comitetului Regiunilor (CoR), Ramón Luis Valcárcel, a subliniat că „sprijinul şi expertiza autorităţilor locale şi regionale sunt esenţiale pentru implementarea cu succes a măsurilor pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor”.

Politicieni de la toate nivelurile de guvernare s-au reunit pentru a dezbate problemele extrem de importante ale şomajului, formării şi mobilităţii tinerilor dintr-o perspectivă locală şi regională.

Preşedintele CoR a subliniat că „oraşele şi regiunile înţeleg cel mai bine realităţile cu care se confruntă tinerii în prezent; ca atare ele ar trebui să fie cele care concep şi elaborează programe pentru tineret. Autorităţile locale şi regionale sunt, de exemplu, cel mai bine plasate pentru crearea de legături cu IMM-urile şi tot ele pot juca un rol în identificarea incongruenţelor în materie de competenţe, oferind o formare profesională adecvată şi stimulând investiţiile în domenii care să răspundă la cererea locală”. Preşedintele Valcárcel a insistat şi asupra necesităţii unei cooperări interregionale sporite, astfel încât regiunile să poată colabora în direcţia promovării mobilităţii tinerilor.

În alocuţiunea sa din cadrul conferinţei, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, László Andor, a prezentat Pachetul privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, adoptat în decembrie, prin care se introduce o „garanţie pentru tineret”, menită să asigure faptul că, în termen de patru luni de la terminarea liceului, toţi tinerii au un loc de muncă sau urmează un program de educaţie sau de formare. „Comisia Europeană face apel la toate statele membre să înfiinţeze o garanţie pentru tineret. Autorităţile locale şi regionale au un rol esenţial de jucat în asigurarea succesului acestor sisteme. Trebuie să creăm urgent parteneriate solide, între toate părţile implicate, pentru a asigura tranziţii mai uşoare între educaţie şi muncă”, a spus el.

Prezentând eforturile în domeniu ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), secretarul general adjunct al OCDE, Yves Leterme, responsabil pentru educaţie, afaceri sociale, guvernanţă şi antreprenoriat, a subliniat că „este o idee excelentă să se implice autorităţile locale şi regionale în conceperea, în cadrul OCDE, a unor politici în domeniile tineretului, educaţiei şi formării profesionale. Avem nevoie de politici europene, dar avem nevoie şi să ne asigurăm că aceste măsuri generale sunt adaptate la realităţile de pe teren.”

Comisarul european pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret, Androulla Vassiliou, a insistat asupra valorii adăugate aduse de UE în politica în domeniul educaţiei şi formării: „Strategia Europa 2020 – cu obiectivele sale în materie de educaţie şi cu pachetul «Tineretul în mişcare» – marchează o schimbare semnificativă în cooperarea europeană în domeniul educaţiei. UE adaugă valoare nouă eforturilor depuse de autorităţile noastre naţionale şi locale, o valoare pe care consider că ar trebui să o recunoaştem. «Tineretul în mişcare» contribuie în mod cert la luarea unor decizii eficace privind politica în domeniul educaţiei şi formării, precum şi în privinţa investiţiilor la nivel naţional, regional şi local. Dar cred că, împreună, în parteneriat cu guvernele, autorităţile, instituţiile şi personalul din domeniul educaţiei, putem face mult mai mult”. La această opinie a subscris şi prim-vicepreşedinta CoR, Mercedes Bresso, care a accentuat că „în domeniul politicii pentru tineret, Europa nu poate rezolva totul. Ea nu are nici mijloacele, nici competenţa pentru a face asta. Însă, fără stimulente europene, politicile pentru tineret de la nivel naţional şi regional nu ar beneficia de perspective şi de convergenţă”.

Conferinţa a constituit totodată un prilej pentru coordonatorul Platformei de monitorizare a Strategiei Europa 2020 a CoR, Michel Delebarre, senator şi primar al oraşului Dunkerque, să prezinte rezultatele unei anchete prin care s-a evaluat măsura în care iniţiativa „Tineretul în mişcare” a generat beneficiile scontate pentru oraşe şi regiuni. Rezultatele arată că, din perspectivă locală şi regională, iniţiativa produce valoare adăugată, vizând multiple chestiuni interconectate în acelaşi timp (de exemplu învăţământul superior şi formarea profesională, învăţarea pe tot parcursul vieţii, mobilitatea şi şomajul). Cu toate acestea, subliniază că este esenţială cooperarea dintre diferitele niveluri de guvernare, deoarece UE şi guvernele naţionale stabilesc parametrii mai ampli ai politicilor, în vreme ce detaliile punerii în aplicare pot fi determinate cel mai bine de către autorităţile locale.

Manifestarea a constituit prima dintr-o serie de conferinţe care vor fi organizate în următoarele 12 luni, în scopul aprecierii modului de punere în aplicare a celor şapte iniţiative emblematice ale Strategiei Europa 2020 la nivel local şi regional. Prin corelarea educaţiei cu ocuparea forţei de muncă, iniţiativa „Tineretul în mişcare” vizează ridicarea nivelului de educaţie şi de formare şi reducerea ratei şomajului în rândul tinerilor, în conformitate cu obiectivul mai amplu al UE de a atinge o rată de ocupare a forţei de muncă de 75% în rândul populaţiei de vârstă activă până în 2020. Oraşele şi regiunile UE întâmpină dificultăţi tot mai mari în sprijinirea angajării tinerilor: cheltuielile de la nivel local şi regional pentru politici în domeniul social şi al ocupării forţei de muncă suferă de pe urma reducerilor bugetare, în timp ce numărul tinerilor aflaţi în şomaj creşte dramatic în urma crizei.

Concluziile conferinţei vor fi încorporate în contribuţia CoR la evaluarea intermediară a Strategiei Europa 2020. Această contribuţie a CoR urmează să fie adoptată la Summitul european al regiunilor şi oraşelor din 2014.

Informaţi suplimentare:

Evaluarea iniţiativei „Tineretul în mişcare” – Anchetă în rândul autorităţilor locale şi regionale din UE

Comitetul Regiunilor al UE

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Vizitaţi site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriţi-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi persoana următoare:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar