Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL PL

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/12/78

Bruxelles, 30 noiembrie 2012

UE trebuie să investească mai multe fonduri în asigurarea unei agende a consumatorilor de care să beneficieze toţi cetăţenii

Comitetul Regiunilor (CoR) a exprimat preocupări cu privire la propunerile UE legate de protecţia consumatorilor, susţinând că planurile respective nu sunt suficiente pentru protejarea cetăţenilor care au un acces limitat la pieţe. Comitetul este de părere că trebuie alocate mai multe resurse financiare sensibilizării în domeniul drepturilor consumatorilor şi că trebuie să se investească în sporirea accesibilităţii pentru toţi cetăţenii, ceea ce va impulsiona creşterea economică şi va contribui la combaterea crizei.

Avizul pe tema „O agendă a consumatorului european”, prezentat de Spyros Spyridon (EL-PPE), membru al Consiliului regional al regiunii Attica, şi adoptat în sesiunea plenară a CoR, susţine în general propunerile Comisiei Europene cu privire la politica privind consumatorii, fiind de acord cu ideea că, mulţumită informării şi responsabilizării cetăţenilor, ele pot contribui la impulsionarea creşterii economice şi la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Comitetul recunoaşte totodată că o agendă constructivă şi bine orientată în privinţa consumatorilor reprezintă o condiţie preliminară pentru crearea unei pieţe competitive, poate ajuta la asigurarea protecţiei drepturilor consumatorilor şi poate contribui la o redresare economică durabilă.

Cu toate acestea, avizul susţine că planurile nu acordă suficientă consideraţie rolului coeziunii teritoriale, făcând referire la regiunile insulare sau de munte ale Europei, care au adesea o populaţie mai redusă, sunt mai slab dezvoltate şi au pieţe mai puţin accesibile. Spyros Spyridon afirmă că UE şi guvernele naţionale au o răspundere în ceea ce priveşte protecţia consumatorului: „Este important de subliniat importanţa acordării responsabile a împrumuturilor, care este crucială în actuala criză economică. Prea multe gospodării sunt expuse în acest moment; UE şi statele membre trebuie să intervină pentru ca astfel de situaţii să nu se repete în viitor”.

CoR subliniază importanţa crucială a internetului, care poate fi utilizat pentru a spori transparenţa, pentru informarea şi educarea consumatorilor cu privire la drepturile lor, contribuind totodată la stimularea comerţului electronic. Avizul remarcă faptul că lărgirea accesului la internet poate nu numai să extindă paleta de opţiuni a consumatorilor, ci şi să permită persoanelor care locuiesc în regiuni îndepărtate să beneficieze de bunuri şi servicii inaccesibile înainte. Comitetul susţine însă că fondurile alocate în prezent pentru politica privind protecţia consumatorilor sunt insuficiente, având în vedere că pentru activităţile din domeniu sunt prevăzuţi numai 0,05 EUR pe an pentru fiecare cetăţean UE. Ca atare, este imperios necesară sporirea investiţiilor în competenţele digitale şi în accesul la internet. Domnul Spyridon a reiterat importanţa acestor aspecte, observând că: „o politică eficientă în domeniul consumatorilor este esenţială pentru a ajuta Europa să depăşească actuala criză. Consumatorii bine informaţi fac alegeri mai înţelepte, acest fapt determinându-i pe producătorii de bunuri şi de servicii să-şi îmbunătăţească oferta, lucru care va duce, pe termen lung, la creşterea competitivităţii UE şi va contribui la depăşirea crizei”.

Comitetul evidenţiază totodată rolul important jucat de autorităţile locale şi regionale în protejarea drepturilor consumatorilor. Având în vedere că aceste autorităţi se află în avangarda furnizării de servicii publice şi a comunicării cu cetăţenii, CoR consideră că ele pot contribui la responsabilizarea şi educarea acestora. Avizul mai observă şi că, la rândul lor, autorităţile locale şi regionale au un statut de consumatori cu o putere de cumpărare considerabilă, aşa încât orice politică a UE trebuie să ia în considerare şi acest fapt, prevăzând măsuri care să le protejeze interesele.

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Vizitaţi site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriţi-ne pe Twitter: EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana următoare:

David French

Tel. +32 (0) 473 854 759

david.french@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar