Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV EL HU LT PL SK BG

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/12/77

Bruxelles, 29.11.2012

Preşedinţii Valcárcel şi Barroso îndeamnă la un compromis decent privind bugetul UE pentru perioada 2014-2020

Comitetul Regiunilor (CoR) a discutat, în prezenţa preşedintelui Comisiei Europene, dl José Manuel Barroso, programul de lucru al Comisiei pentru 2013, precum şi rezultatele dezbaterilor din cadrul ultimului Consiliu European, consacrate cadrului financiar multianual 2014-2020.

Pe parcursul dezbaterilor, preşedintele Comitetului Regiunilor, dl Ramón Luis Valcárcel Siso, a exprimat profunda îngrijorare a Comitetului cu privire la reducerile din cadrul viitorului buget al UE discutate în Consiliu şi cu privire la incapacitatea statelor membre de a ajunge la un acord: „Până în urmă cu câteva zile, am fost cu toţii de acord că bugetul UE ar trebui să reprezinte principalul nostru mijloc de a sprijini creşterea şi crearea de locuri de muncă în Europa şi că prioritatea noastră este promovarea dezvoltării economice inteligente şi favorabile incluziunii. Iar acum singura chestiune la ordinea zilei este amploarea reducerilor bugetare. Acest lucru denotă lipsă de coerenţă şi provoacă o dezamăgire lesne de înţeles în rândul cetăţenilor.” Preşedintele CoR a mai adăugat că: „Nimeni nu poate vedea cu ochi buni opţiunea de a depăşi termenele şi de a continua cu un buget provizoriu, fapt ce ar bloca planificarea unor noi investiţii, esenţiale pentru regiunile şi oraşele angajate în susţinerea relansării economice.” Prim-vicepreşedinta CoR, dna Mercedes Bresso, a accentuat, la rândul ei, riscurile inerente întârzierilor în programarea fondurilor structurale: „Având în vedere faptul că 2/3 din investiţiile publice sunt făcute de autorităţile locale şi regionale, investiţii care, în cele mai multe cazuri, sunt susţinute din bugetul UE, este limpede că riscăm să paralizăm procese importante care vizează inovarea, ecologizarea şi reorganizarea economiei noastre.” Preşedintele Grupului PPE din cadrul CoR, dl Michael Schneider, a rezumat problema în următorii termeni: „În regiuni, noi am sperat ca un acord să fie posibil şi sperăm încă într-o soluţie în timp util, deoarece numai când avem decizii şi rezultate putem ţine în funcţiune motorul dezvoltării regionale. Bugetul provizoriu nu ne-ar permite să aplicăm nicio strategie pentru creştere. Cu cât se va ajunge mai târziu la un acord privind CFM, cu atât mai greu va fi să se asigure continuitatea investiţiilor.”

Dl Holger Poppenhäger a criticat în numele Grupului PSE din cadrul CoR priorităţile Comisiei pentru anul viitor: „Acest program de lucru este esenţial deoarece este ultimul program de lucru anual complet al mandatului Comisiei Barroso şi primul după adoptarea regulamentelor privind programele şi fondurile structurale. Însă nu suntem preocupaţi atât de conţinutul programului, cât de lipsa îngrijorătoare de ambiţie în ceea ce priveşte politica socială. De ce nu dă curs Comisia Europeană solicitării lansate de Parlamentul European pentru elaborarea unui „Pact privind investiţiile sociale” conţinând obiectivele cu privire la investiţiile sociale care trebuie realizate de statele membre în conformitate cu Strategia Europa 2020?”, a întrebat dl Poppenhäger. În acest sens, preşedintele Barroso a subliniat eforturile depuse de Comisie în vederea asigurării contribuţiei Fondului social european la lupta împotriva excluziunii sociale, a asigurării unui viitor pentru Fondul european de adaptare la globalizare şi a programului de ajutor alimentar pentru persoanele defavorizate, accentuând faptul că un număr semnificativ de guverne naţionale se opun acestor propuneri.

Prim-vicepreşedinta Grupului ALDE din cadrul CoR, dna Doris Ansari, a evidenţiat faptul că, adesea, poziţiile guvernelor naţionale nu sunt împărtăşite de autorităţile locale şi regionale şi a insistat asupra asumării unui „angajament mai ferm în privinţa reţelelor inteligente şi a microproducţiei de energie” în cadrul programului de lucru al Comisiei, solicitând, de asemenea, lansarea unei iniţiative UE de acordare a dreptului de vot tuturor cetăţenilor, fără a se face discriminări legate de naţionalitatea sau ţara de reşedinţă a acestora. Preşedintele Grupului Alianţa Europeană din cadrul CoR, dl Uno Silberg, a atras atenţia asupra riscurilor pe care le implică deciziile lipsite de coerenţă legate de buget, care au drept consecinţă compromiterea credibilităţii UE. Acesta s-a referit, de asemenea, la politica agricolă comună, subliniind că „acesta trebuie continuată într-o manieră care să garanteze tratamentul egal al tuturor statelor membre şi potenţialilor beneficiari.”

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Vizitaţi site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriţi-ne pe Twitter: EU_CoR

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi persoana următoare:

Pierluigi Boda

Tel. +32 (0)2 282 2461

Mobil +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar