Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV EL HU PL SK BG RO

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos atstovų asamblėja

COR/12/77

2012 11 29, Briuselis

Pirmininkai R. Valcárcel ir J. Barroso ragina ieškoti tinkamo kompromiso dėl 2014–2020 m. ES biudžet

Regionų komitete (RK) vyko diskusija su Europos Komisijos pirmininku José Manuel Barroso apie Komisijos 2013 m. darbo programą ir paskutinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo, kuriame ji svarstė 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą, rezultatus.

Per diskusiją Regionų komiteto pirmininkas Ramón Luis Valcárcel Siso išsakė Komiteto nuogąstavimus dėl kito ES biudžeto išlaidų mažinimų, kuriuos svarstė Taryba, ir dėl valstybių narių nesugebėjimo susitarti. „Dar tik prieš kelias dienas visi pritarėme tam, kad ES biudžetas turėtų būti pagrindinė ekonomikos augimo ir užimtumo skatinimo Europoje priemonė ir kad pažangaus ir integracinio mūsų šalių ekonomikos vystymo skatinimas yra mūsų prioritetas. Tačiau dabar kalbame tik apie tai, kiek reikėtų mažinti biudžetą. Akivaizdu, kad esame nenuoseklūs, todėl suprantama, kad mūsų piliečiai nusivylę.“ Pasak RK pirmininko, niekas negali teigiamai vertinti to, kad nesilaikoma terminų ir tenka dirbti su preliminariu biudžetu, dėl kurio neįmanoma planuoti naujų investicijų, kurios gyvybiškai svarbios regionams ir miestams, pasiryžusiems atgaivinti ekonomiką. Pavojų, kurį kelia vėlavimas tvirtinti struktūrinių fondų biudžetą, pabrėžė ir RK pirmininko pirmoji pavaduotoja Mercedes Bresso. „Kadangi 2/3 viešųjų investicijų vykdo regionų ir vietos valdžios institucijos, o didžioji dalis vietos ir regionų investicijų remiama iš ES biudžeto, akivaizdu, kad rizikuojame paralyžiuoti inovacijų ir ekonomikos ekologizavimo bei pertvarkymo procesus.“ RK ELP frakcijos pirmininkas Michael Schneider šią problemą apibūdino taip: „Regionai tikėjosi, kad susitarti pavyks, ir vis dar tikisi, kad sprendimai bus priimti laiku, nes regioninės plėtros variklis nesustos tik tuo atveju, jei bus sprendimai ir rezultatai. Su preliminariu biudžetu negalėtume įgyvendinti jokios augimo strategijos. Kuo vėliau bus susitarta dėl DFP, tuo sunkiau bus užtikrinti investicijų tęstinumą.“

Kalbėdamas RK ESP frakcijos vardu, kitų metų Komisijos prioritetus kritikavo Holger Poppenhäger: „Ši darbo programa gyvybiškai svarbi, nes tai paskutinė Komisijos darbo programa, kai Komisijai dar visus metus vadovaus J. Barroso, ir pirma po to, kai buvo priimti reglamentai dėl programų ir struktūrinių fondų. Bet mums ne tiek rūpi, kas toje programoje, kiek neramina tai, kad joje nepakankamai dėmesio skiriama socialinei politikai. Kodėl Europos Komisija neatsižvelgia į Europos Parlamento raginimą priimti „socialinių investicijų paktą“, kuriame valstybėms narėms būtų nubrėžti socialinių investicijų tikslai pagal strategiją „Europa 2020“?“, klausė H. Poppenhäger. Atsakydamas EK Pirmininkas J. Barroso pabrėžė, kad Komisija stengėsi pasiekti, kad iš Europos socialinio fondo būtų remiamas socialinės atskirties mažinimas ir kad Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui, taip pat labiausiai skurstantiems skirtai maisto programai, būtų užtikrinta ateitis, bet daugelio šalių vyriausybės šiems pasiūlymams nepritarė.

RK LDAE frakcijos pirmininko pirmoji pavaduotoja Doris Ansari pabrėžė, kad dažnai nacionalinės valdžios nuomonė nesutampa su regionų ir vietos valdžios institucijų nuomone, ir paragino į Komisijos darbo programą įtraukti „aiškų įsipareigojimą remti pažangiuosius elektros energijos tinklus ir energijos mikrogamybą“, taip pat imtis ES iniciatyvos, kad visiems piliečiams be jokios diskriminacijos būtų suteiktos balsavimo teisės, nesvarbu, kurios valstybės piliečiai jie yra ir kurioje šalyje tuo metu gyvena. RK Europos aljanso frakcijos pirmininkas Uno Silberg kabėjo apie tai, kokių nepageidautinų padarinių gali turėti nenuoseklūs sprendimai dėl biudžeto ir kaip tai pakenktų ES patikimumui. Jis kalbėjo ir apie bendrą žemės ūkio politiką, pabrėždamas, kad „ji turi būti tokia, kad visoms valstybėms narėms ir visiems potencialiems paramos gavėjams būtų taikomos vienodos sąlygos“.

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja. Komiteto, kurį sudaro 344 nariai iš visų 27 ES valstybių narių, misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Aplankykite Regionų komiteto interneto svetainę www.cor.europa.eu

Sekite mus Twitter: EU_CoR

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

Pierluigi Boda

Tel. +32 (0)2 282 2461

Mob. +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Previous press releases


Side Bar